• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 червня 2024 р. № 634
  Київ
  Деякі питання моніторингу виконання матриці реформ

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести зміну до пункту 4 Порядку сприяння координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки участі України у Багатосторонній координаційній платформі донорів для України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2024 р. № 603, виклавши абзац другий в такій редакції:

  “макроекономічної та фінансової стабільності, виконання матриці реформ, зобов’язань за програмами фінансової підтримки та зобов’язань України перед міжнародними партнерами, що забезпечується Мінфіном. Контроль за виконанням матриці реформ здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України;”.

  2. Міністерству фінансів забезпечити:

  створення на базі програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів модуля системи моніторингу виконання зобов’язань України та/або Кабінету Міністрів України перед Європейським Союзом, іноземними державами, урядами іноземних держав, міжнародними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, донорськими установами та зобов’язань, які передбачені міжнародними договорами України, міжнародними договорами Кабінету Міністрів України та іншими програмними і проектними документами в рамках таких договорів (далі — зобов’язання), який включає перелік заходів, передбачених зобов’язаннями; інформацію про суб’єктів моніторингу, відповідальних за здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями; строки здійснення зазначених заходів (далі — матриця реформ);

  затвердження регламенту роботи системи моніторингу виконання зобов’язань;

  проведення моніторингу виконання матриці реформ шляхом збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про здійснення суб’єктами моніторингу заходів, передбачених зобов’язаннями, для оперативного контролю за їх здійсненням та у разі потреби вжиття відповідних заходів реагування;

  внесення до модуля системи моніторингу виконання матриці реформ переліку заходів, передбачених зобов’язаннями, та інформації про строки їх здійснення, суб’єктів моніторингу, відповідальних за здійснення заходів, після набрання чинності відповідною міжнародною угодою України або міжнародною угодою Кабінету Міністрів України.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади за участю державних органів, відповідальних за здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями (далі — суб’єкти моніторингу):

  визначити посадових осіб, відповідальних за актуалізацію інформації про результати здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями, та інформування Міністерства фінансів, а також забезпечити надання доступу таким особам до модуля системи моніторингу виконання матриці реформ;

  щомісяця до 5 числа забезпечувати внесення посадовою особою, відповідальною за актуалізацію інформації про результати здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями, до модуля системи моніторингу виконання матриці реформ інформації про результати здійснення суб’єктом моніторингу заходів, передбачених зобов’язаннями, зокрема внесення у разі порушення суб’єктом моніторингу строків здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями, інформації про причини, що призвели до порушення таких строків.

  4. Суб’єктам моніторингу, визначеним уповноваженими на представництво інтересів України та/або Кабінету Міністрів України за відповідними міжнародними договорами України, міжнародними договорами Кабінету Міністрів України, забезпечити комунікацію з відповідними представниками Європейського Союзу, іноземними державами, урядами іноземних держав, міжнародними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, донорськими установами (далі — представники міжнародних партнерів) з метою отримання від таких представників міжнародних партнерів підтвердження здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями. У разі коли від представника міжнародного партнера не надійшло підтвердження виконання заходу, такий захід вважається невиконаним. Суб’єкт моніторингу проводить роботу для здійснення відповідного заходу в повному обсязі та повторно забезпечує комунікацію з представниками міжнародних партнерів з метою отримання від таких представників міжнародних партнерів підтвердження здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями.

  5. Секретаріатові Кабінету Міністрів України разом з Офісом реформ Кабінету Міністрів України:

  щомісяця до 15 числа проводити аналіз результатів здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями, та у разі потреби звертатися до суб’єктів моніторингу для отримання додаткових пояснень. У разі коли від Секретаріату Кабінету Міністрів України не надійшло підтвердження здійснення заходу, такий захід вважається невиконаним;

  за результатами проведеного аналізу здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями, інформувати Прем’єр-міністра України.

  Прем’єр-міністр України                               Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80