• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 вересня 2022 р. № 1081
  Київ
  Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України:

  1) скоротити обсяг надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження від державних зовнішніх запозичень за спільним з Європейським інвестиційним банком проектом “Європейські дороги України ІІІ (Проект “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”)”, що передбачений Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 “Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору”, на суму 14 886 360 тис. гривень;

  2) збільшити обсяг видатків спеціального фонду за програмою 3511030 “Резервний фонд” на суму 14 886 360 тис. гривень.

  2. З метою підтримки здійснення Державним агентством автомобільних доріг окремих заходів правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, виділити із спеціального фонду державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг 14 886 360 тис. гривень, джерелом формування яких є визначені пунктом 1 цієї постанови надходження, для фінансового забезпечення на безповоротній основі заходів, визначених пунктом 26 плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 181 “Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 39, ст. 2109).

  Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

  3. Міністерству інфраструктури забезпечити погодження скорочення обсягу надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету та збільшення обсягу видатків резервного фонду державного бюджету, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил.

  Міністерству фінансів після отримання погодження, передбаченого абзацом першим цього пункту, внести зміни до розпису державного бюджету з урахуванням пропозицій, поданих Державним агентством автомобільних доріг.

  4. Установити, що для залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку в обсязі, передбаченому пунктом 1 цієї постанови, не застосовується пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 1042 “Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”.

  5. В абзаці першому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 р. № 292 “Про здійснення Державним агентством автомобільних доріг окремих заходів правового режиму воєнного стану в Україні” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 34, ст. 1870, № 54, ст. 3186) цифри “6 370 000” замінити цифрами “490 000”.

  6. Міністерству інфраструктури затвердити перелік об’єктів та заходів, які фінансуються за рахунок коштів, виділених згідно з пунктом 2 цієї постанови, підготовлений Державним агентством автомобільних доріг за поданням державних підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, та обласних, Київської міської військових адміністрацій, з можливістю подальшого коригування такого переліку з урахуванням фактичної потреби.

  7. Державному агентству автомобільних доріг забезпечити щоквартальне подання до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Міністерству фінансів звітів про використання виділених коштів спеціального фонду державного бюджету для надіслання до Європейського інвестиційного банку.

  8. Державному агентству автомобільних доріг подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству інфраструктури, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з пунктом 2 цієї постанови.

  9. Міністерству інфраструктури разом з Державним агентством автомобільних доріг забезпечити для досягнення цілей проекту “Європейські дороги України III (Проект “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”)” зарахування результатів, отриманих за рахунок використання виділених відповідно до цієї постанови з резервного фонду державного бюджету коштів або за рахунок власних коштів у майбутніх періодах.

          Прем’єр-міністр України                                                Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21