• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 липня 2023 р. № 757
  Київ
  Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57; 2019 р., № 49, ст. 1665; 2021 р., № 78, ст. 4928) і від 25 липня 2002 р. № 1048 “Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 30, ст. 1423; 2009 р., № 24, ст. 797) зміни, що додаються.

  2. Установити, що для Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вимоги ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), IDT) “Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ” (далі —– ДСТУ EN 301 549:2022), що встановлює функціональні вимоги до доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі, що публікуються на веб-сайтах (веб-порталах) і веб-ресурсах, не застосовуються в разі публікації або розміщення на веб-сайтах (веб-порталах) і веб-ресурсах та у мобільних додатках:

  відео- та аудіозаписів, опублікованих до набрання чинності цією постановою;

  відео- та аудіовізуальної інформації, що транслюється у прямому ефірі, крім випадків, коли відбувається інформування та оповіщення населення про воєнний і надзвичайний стан, повітряну та іншу тривогу, а також про інші випадки, від швидкості поширення інформації про які залежить життя та здоров’я населення;

  онлайн-карт і картографічних інструментів, якщо основна інформація надається доступним способом із застосуванням цифрових технологій.

  3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери їх управління, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

  дотримання вимог ДСТУ EN 301 549:2022 під час створення, модернізації, розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування власних інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем у межах видатків, передбачених на утримання відповідних органів у державному та/або місцевому бюджетах, Національною програмою інформатизації, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

  модернізацію Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України, офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади та офіційних веб-ресурсів, що пов’язані із діяльністю органів виконавчої влади, власних інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, створених до набрання чинності цією постановою, з метою приведення у відповідність із вимогами ДСТУ EN 301 549:2022;

  дотримання вимог ДСТУ EN 301 549:2022 під час створення та розміщення документів в електронній формі на власних веб-сайтах (веб-порталах) і веб-ресурсах.

  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, дотримуватися вимог, передбачених пунктом 3 цієї постанови.

  5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади розробити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

          Прем’єр-міністр України                                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49