• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 липня 2023 р. № 702
  Київ
  Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства у справах ветеранів та підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій з питань ветеранської політики

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства у справах ветеранів щодо ліквідації його територіальних органів як структурних підрозділів апарату Міністерства за переліком згідно з додатком.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1984; 2021 р., № 4, ст. 225) і від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 24, ст. 922) зміни, що додаються.

  3. Міністерству у справах ветеранів у двомісячний строк забезпечити затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій з питань ветеранської політики з обов’язковим врахуванням у них повноважень, необхідних для реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також щодо забезпечення прав і свобод зазначених осіб під час переходу від військової служби до цивільного життя.

  4. Головам обласних, Київської міської, районних, районних у м. Києві державних адміністрацій (начальникам обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій) до 1 жовтня 2023 р. забезпечити в установленому порядку утворення самостійних структурних підрозділів з питань ветеранської політики в межах встановленої граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій.

  5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови та пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 30 вересня 2023 року.


                             Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73