• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 квітня 2024 р. № 414
  Київ
  Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Українська залізниця” та внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2024 р. № 129

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що на період воєнного стану в Україні перевезення бетонних та залізобетонних конструкцій для будівництва Державною спеціальною службою транспорту та Збройними Силами військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд з метою підвищення обороноздатності держави здійснюється акціонерним товариством “Українська залізниця” на безоплатній основі та фінансується за рахунок частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства.

  2. В абзаці шостому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2024 р. № 129 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” (Офіційний вісник України, 2024 р., № 20, ст. 1288) цифри “50” замінити цифрами “30”, а після слів “рухомого складу” доповнити словами і цифрами “і 20 відсотків чистого прибутку на фінансування перевезення бетонних та залізобетонних конструкцій для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд”.

          Прем’єр-міністр України                                                        Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21