• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 30 грудня 2022 р. № 1214-р
  Київ
  Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

  Відповідно до частини першої статті 98 Цивільного кодексу України, частини першої статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, пунктів 48 і 60 Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Деякі питання акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, погодити додаток № 4 “Методика розрахунку резерву сумнівних боргів під очікувані кредитні збитки для дебіторської заборгованості” до Облікової політики акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія, затвердженої рішенням правління від 28 лютого 2019 р., протокол № 107, у частині визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності, що додається до оригіналу.

           

            Прем’єр-міністр України                                  Д. ШМИГАЛЬ

   Інд. 37