• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 07 вересня 2022 р. № 790-р
  Київ
  Деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”

  Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Статуту акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 594 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”:

  1. Затвердити такі, що додаються до оригіналу:

  річний звіт акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк” (далі — Банк) за 2021 рік, який включає звіт наглядової ради Банку;

  звіт про винагороду членів наглядової ради Банку за 2021 рік;

  заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку за 2021 рік.

  2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

  80 відсотків чистого прибутку в розмірі 28 040,33 млн. гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;

  5 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 752,52 млн. гривень — до резервного фонду;

  15 відсотків чистого прибутку в розмірі 5 257,56 млн. гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.

           Прем’єр-міністр України                                               Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67