• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 16 червня 2023 р. № 575-р
  Київ
  Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”

  1. Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Статуту акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250, затвердити такі, що додаються до оригіналу:

  річний звіт акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (далі — Банк) за 2021 рік, який включає звіт наглядової ради Банку;

  звіт про винагороду членів наглядової ради Банку за 2021 рік;

  заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку за 2021 рік.

  2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

  50 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 364 208 591 гривня — на виплату дивідендів до державного бюджету;

  50 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 364 208 591 гривня — до резервного фонду Банку на покриття збитків минулих років.

  Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67