• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 5 жовтня 2004 р.  № 1306

  Київ

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про

  основні принципи співробітництва у галузі

  нафтогазового машинобудування

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про основні принципи співробітництва у  галузі   нафтогазового  машинобудування,  підписану  у  м. Києві 3 червня 2004 р. (додається).

   

  Прем’єр-міністр України                                               В. ЯНУКОВИЧ

   

   

  Інд.50  УГОДА

  між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про основні принципи співробітництва у галузі нафтогазового машинобудування

   

   

  Кабінет Міністрів України і Уряд Азербайджанської Республіки, що надалі іменуються Сторони,

  беручи до уваги інтереси Сторін розширяти двосторонні взаємовигідні економічні зв’язки,

  визнаючи взаємну заінтересованість в ефективному використанні сировинної бази, організації нових форм співробітництва і створенні сприятливих умов для удосконалення ринкових відносин між господарюючими суб’єктами,

  надаючи важливого значення розвитку нафтогазової промисловості як однієї із основоположних галузей економіки та усвідомлюючи її значення для майбутнього всього регіону,

  ураховуючи, що нафтогазове машинобудування взаємно інтегроване і є базою розвитку нафтогазової галузі,

   

  домовились про таке:

   

  Стаття 1

   

  Сторони, з метою збереження колишніх зв’язків та подальшого їхнього розвитку у сфері матеріально-технічного забезпечення нафтогазового комплексу продукцією нафтогазового машинобудування, будуть об’єднувати зусилля в організації виробництва найважливіших видів обладнання нафтогазового комплексу, створенні спільних підприємств з сервісного обслуговування свердловин, ремонту обладнання, що поставляється, комплектації його запасними частинами, створення баз для його збуту.

   

  Стаття 2

   

  Сторони, у рамках національних законодавств, будуть сприяти виконанню договорів (контрактів) про поставки нафтогазового обладнання, запасних частин, інших товарів і послуг, пов’язаних з основною діяльністю підприємств нафтогазової галузі.

   

  Стаття 3

   

  Сторони, в інтересах підвищення ефективності взаємовигідного співробітництва між господарюючими суб’єктами, будуть здійснювати регулярний обмін переліками розробленої та вироблюваної продукції, а також основними видами послуг, що надаються підприємствами нафтогазового машинобудування.

  Платіжно-розрахункові та інші фінансові операції будуть проводитись згідно з діючими законодавствами держав Сторін.

  Відповідальність за виконання договорів (контрактів) несуть господарюючі суб’єкти, які їх укладали.

   

  Стаття 4

   

  Сторони, з метою подальшого поглиблення інтеграційних процесів, розвитку науково-технічного співробітництва і впровадження нового обладнання в нафтогазову промисловість, під час розробки відповідних програм будуть проводити спільні консультації.

   

  Стаття 5

   

  Сторони, під час розробки, поставок і використання нафтогазового обладнання, вживуть на основі єдиних методологічних підходів необхідних заходів, що забезпечують досягнення міжнародних екологічних стандартів.

   

  Стаття 6

   

  Сторони, для зміцнення економічних взаємозв’язків, будуть запрошувати заінтересовані компанії для участі у тендерах, виставках і ярмарках, що проводяться на їхніх територіях.

  Сторони будуть сприяти співробітництву у проектах із спільною участю.

   

  Стаття 7

   

  Компетентними органами Сторін для виконання цієї Угоди є:

  від України – відкрите акціонерне товариство „Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе”, Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України”;

  від Азербайджанської Республіки – відкрите акціонерне товариство „Азнафтохіммаш”.

   

  Стаття 8

   

  У цю Угоду за взаємною згодою Сторін можуть вноситись зміни, доповнення, які оформляються окремими протоколами, що є її невід’ємною частиною. Зазначені протоколи набувають чинності згідно зі статтею 10 цієї Угоди.

   

  Стаття 9

   

  Спірні питання, які можуть виникнути у зв’язку із тлумаченням та застосуванням цієї Угоди, будуть вирішуватись між Сторонами шляхом переговорів і консультацій.

   

   

   

   

  Стаття 10

   

  Ця Угода набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення Сторін по дипломатичних каналах про виконання ними необхідних для цього внутрішньодержавних процедур.

  Ця Угода укладається терміном на п’ять років і буде автоматично продовжуватись на наступні п’ятирічні періоди, доки одна з Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону не пізніше як за шість місяців до закінчення строку дії цієї Угоди про свій намір припинити її дію.

  У разі припинення дії цієї Угоди Сторони зобов’язуються завчасно врегулювати всі фінансові та інші зобов’язання, що виникли між Сторонами за час дії цієї Угоди.

  Припинення дії цієї Угоди не зачіпає виконання незавершених договорів (контрактів), укладених у період її дії і не виконаних до моменту припинення дії цієї Угоди, якщо Сторони не домовились про інше.

   

  Вчинено в м. Києві ”___” червня 2004 року у двох дійсних примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

  У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні і застосуванні цієї Угоди Сторони будуть звертатися до тексту, викладеного російською мовою.

   

   

  За Кабінет Міністрів

  України

  За Уряд Азербайджанської Республіки