• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 жовтня 2004 р. № 1305

  ПРОГРАМА
  поетапного відселення мешканців з аварійних
  будинків “гнучкої” конструкції у м. Херсоні

  I. Сучасний стан експлуатації будинків

  У 60-х роках за рішенням Держбуду, погодженим з Академією будівництва та архітектури колишнього СРСР, у рамках експерименту виключно на осідаючих ґрунтах у м. Херсоні споруджено житлові будинки “гнучкої” конструкції.

  Конструктивною особливістю зазначених будинків є система несучих веж малого розміру, на які спираються шарнірно кріплені панелі перекриття, стіни та сходові марші з допустимою різницею осідання суміжних веж до 10 сантиметрів відповідно до нормативних вимог того часу. Передбачалося, що з осіданням веж зберігатиметься цілісність конструкцій. За цим проектом у м. Херсоні споруджено і введено в експлуатацію 36 житлових будинків. Перелік зазначених будинків “гнучкої” конструкції наводиться у додатку 1.

  Проте фактично рівень деформації основи перевищив допустимий у                          4 — 5 разів, що вичерпало закладені у проекті можливості і спричинило аварійний стан будинків.

  Інженерно-геологічні умови в місцях розташування зазначених об'єктів характеризуються значною товщиною ґрунтів, яким притаманна підвищена здатність до осідання у разі накопичення в них вологи та підвищення рівня ґрунтових вод. За період експлуатації рівень ґрунтових вод щороку піднімався в середньому на 0,5 — 1 міліметр, що призводило до поступового осідання лесових ґрунтів, зменшення несучого шару та появи різного роду викривлень. Цьому також сприяли численні аварії та пошкодження зовнішніх мереж водопроводу і каналізації та теплових мереж.

  Експлуатація будівель в умовах активної деформації основи потребує значних затрат, неефективних у часі. Проведення реконструкції цих будинків недоцільне, оскільки їх вартість в 1,5 раза перевищує витрати на будівництво аналогічних житлових будинків без урахування вартості робіт з відселення мешканців.

  Щорічні обстеження житлових будинків "гнучкої" конструкції дають змогу зробити висновок про те, що осідання веж не стабілізувалося, деформація конструкцій триває з різним ступенем інтенсивності. За висновками комісій Держбуду, технічний стан таких будинків залежно від ступеня деформації несучих конструкцій оцінюється як: I — аварійний, II — особливо незадовільний, III — незадовільний.

  II. Мета і завдання Програми

  Мета Програми полягає у запобіганні виникненню аварійних ситуацій, пов’язаних з руйнуванням житлових будинків “гнучкої” конструкції у м. Херсоні, та проведенні комплексу організаційно-технічних, соціально-економічних, правових заходів щодо відселення їх мешканців.

  Основними завданнями Програми є:

  упорядкування та підтримання в належному стані системи поверхневого водовідводу;

  запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів (осідання ґрунтів);

  усунення причин, що впливають на підтоплення аварійних будинків;

  проведення постійного моніторингу технічного стану житлових будинків та здійснення запобіжних заходів;

  поетапне відселення мешканців з аварійних будинків.

  III. Етапи виконання Програми

  Програма виконується поетапно.

  На першому етапі (2005 — 2006 роки) здійснюються невідкладні заходи з ліквідації підтоплення житлових будинків “гнучкої” конструкції, виконуються роботи, що запобігають розвитку аварійних ситуацій, а також відселення мешканців з будинків, які перебувають в особливо незадовільному стані.

  На другому етапі (2007 — 2008 роки) здійснюються заходи, що передбачають припинення підтоплення та поетапне відселення мешканців з будинків, які перебувають у незадовільному стані.

  IV. Механізм виконання Програми

  Організаційне забезпечення

   

  Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється Херсонською облдержадміністрацією.

  Замовником Програми на державному рівні є Держжитлокомунгосп, а на місцевому — виконавчий комітет Херсонської міської ради.

  Державний замовник Програми:

  самостійно здійснює заходи, передбачені Програмою;

  залучає до виконання Програми інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

  визначає для здійснення заходів, передбачених Програмою, на конкурсних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Заходи з поетапного відселення мешканців з аварійних
  будинків “гнучкої” конструкції у м. Херсоні наведено в додатку 2.

  Фінансове забезпечення

  Для виконання Програми орієнтовно потрібно 25 907,4 тис. гривень (показники вартості визначено за цінами 2004 року).

  Заходи, передбачені Програмою, фінансуються у розмірі 63,5 відсотка з державного бюджету та 36,5 відсотка з місцевих бюджетів (бюджету Херсонської області та бюджету м. Херсона за згодою відповідних рад). На виконання першочергових заходів передбачається виділити
  24863,4 тис. гривень.

  Виходячи з фінансово-економічних можливостей держави та територіальної громади м. Херсона обсяги фінансування заходів, передбачених Програмою, можуть бути скориговані за пропозиціями її замовників. Орієнтовні обсяги фінансування наведено в додатку 2.

  У разі коли за час виконання Програми будинки, з яких передбачається поетапне відселення мешканців, в установленому порядку буде віднесено до аварійних, відселення з таких будинків здійснюватиметься за рахунок коштів резервного фонду бюджетів.

  Контроль за виконанням Програми

  Контроль за виконанням Програми здійснює Кабінет Міністрів України шляхом розгляду щорічних і заключних звітів.

  Безпосередній контроль за здійсненням заходів, передбачених Програмою, ефективним і цільовим використанням коштів на державному рівні здійснює  Держжитлокомунгосп, а на місцевому — Херсонська облдержадміністрація та виконавчий комітет міської ради.

  З метою визначення ефективності виконання Програми Держжитлокомунгосп подає Кабінетові Міністрів України:

  щороку до 1 березня — звіт про хід виконання Програми;

  до 1 квітня 2009 р. — заключний звіт про результати виконання Програми.

  Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до закону.

  V. Очікувані результати

  У результаті виконання Програми буде створено безпечні умови для громадян, які проживають у житлових будинках, збудованих за технологією “гнучкої” конструкції у м. Херсоні, відселено 3596 мешканців з 20 будинків. Значно знизиться соціальна напруженість. Буде створено додаткові робочі місця у будівельно-монтажних організаціях.

  _____________________

     Додаток 1
  до Програми

  ПЕРЕЛІК
  житлових будинків “гнучкої” конструкції у м. Херсоні

  Місцезнаходження житлового будинку

  Рік споруд­ження

  Загальна площа, кв. метрів

  Житлова площа, кв. метрів

  Кількість квартир

  Кількість мешканців

  Залишкова балансова вартість, тис. гривень

  Ступінь деформаціїнесучої конструкції

  вул. Шовкуненка:

   

   

   

   

   

   

   

  80

  1968

  4256

  2648

  80

  208

  500642

  III

  82

  — “ —

  4585

  2696

  80

  185

  502228

  III

  82а

  — “ —

  4536

  2698

  80

  216

  438255

  III

  84

  — “ —

  4569

  2692

  80

  209

  521201

  III

  84а

  — “ —

  4569

  2710

  80

  194

  469837

  III

  Разом

   

  22515

  13444

  400

  1012

  2432163

   

  просп. Будівельників:

   

   

   

   

   

   

   

  1969

  3929

  2697

  80

  228

  1443474

  III

  11

  — “ —

  3923

  2700

  80

  217

  1467711

  II

  13

  — “ —

  3807

  2611

  78

  204

  1451291

  II

  Разом

   

  11659

  8008

  238

  649

  4362476

   

  Миколаївське шосе:

   

   

   

   

   

   

   

  11

  1965

  3868

  2645

  80

  212

  1028978

  III

  13

  1965

  2455

  1688

  55

  153

  716035

  III

  13а

  1968

  2534

  1750

  50

  122

  676404

  III

  Разом

   

  8857

  6083

  185

  487

  2421417

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  вул. Р. Люксембург:

   

   

   

   

   

   

   

  1964

  2473

  1543

  55

  127

  630810

  III

  1967

  2517

  1734

  50

  187

  664563

  II

  Разом

   

  4990

  3277

  105

  314

  1295373

   

  вул. Уварова:

   

   

   

   

   

   

   

  1968

  2512

  1738

  50

  141

  675855

  III

  6

  — “ —

  2525

  1740

  50

  135

  614719

  III

  Разом

   

  5037

  3478

  100

  276

  1290574

   

  вул. Філатова:

   

   

   

   

   

   

   

  26

  1969

  2550

  1765

  50

  154

  799542

  III

  28

  — “ —

  2546

  1755

  50

  137

  668240

  III

  Разом

   

  5096

  3520

  100

  291

  1467782

   

  Миколаївське шосе:

   

   

   

   

   

   

   

  28

  1965

  3884

  2648

  80

  229

  558408

  II

  26а

  1967

  3918

  2680

  80

  211

  561789

  II

  26б

  — “ —

  2532

  1737

  50

  127

  366993

  II

  Разом

   

  10334

  7065

  210

  567

  1487190

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за Програмою

   

  68488

  44875

  1338

  3596

  14756975

   

  ________________________

     Додаток 2
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо виконання Програми та орієнтовний обсяг їх фінансування

  Зміст заходу

   

  Строк виконання, рік

  Місцезнаходження житлового будинку

  Відповідальні за виконання

  Обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, тис. гривень

  У тому числі з

  перший етап

  другий етап

  держав-ного бюджету, тис. гривень

  місцевих бюджетів, тис. гривень

   

  Обстеження технічного стану будинків "гнучкої" конструкції, спостереження за осіданням несучих веж, інженерні вишукування, розроблення необхідної проектно-кошторисної документації

  2005

  усіх будинків

  усіх будинків

  облдерж-адміністрація, міськвиконком

  75

   

  75

  2006

   

   

   

  69

   

  69

  2007

   

   

   

  63

   

  63

  2008

   

   

   

  57

   

  57

  Разом

   

   

   

   

  264

   

  264

  Поточний ремонт житлових будинків "гнучкої" конструкції

  2005
  2006
  2007
  2008


  усіх будинків

  усіх будинків

  — “ —

  240
  210
  180
  150


   

  240
  210
  180
  150


  Разом

   

   

   

   

  780

   

  780

  Відселення мешканців та розбирання аварійних житлових будинків

  2005

  просп. Будівельників,
  11

  вул. Р. Люксембург:

  Миколаївське шосе:

  13

  26б

   

  облдерж-адміністрація,міськвиконком

  6392,6

  4259,3

  2133,3

   

  2006

  Миколаївське шосе:

  11

  13а

  26а

  28

  просп. Будівельників, 13

   

  — “ —

  6157,4

  4087,1

  2070,3

   

  2007

   

  просп. Будівельників, 1а

  вул. Уварова:

  6

  вул. Філатова:
  26
  28

  облдерж-адміністрація, міськвиконком

  6084,1

  4017,7

  2066,4

   

  2008

   

  вул. Шовкуненка:
  80
  82
  82а
  84
  84а
   

  6229,3

  4087,1

  2142,2

  Разом

   

  10

  10

   

  24863,4

  16451,2

  8412,2

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за Програмою

   

   

   

   

  25907,4

  16451,2

  9456,2

  Усього за роками

  2005

   

   

   

  6707,6

  4259,3

  2448,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2006

   

   

   

  6436,4

  4087,1

  2349,3

   

  2007

   

   

   

  6327,1

  4017,7

  2309,4

   

  2008

   

   

   

  6436,3

  4087,1

  2349,2

  ________________________________
  Примітки: 1. Вартість заходів визначено з урахуванням податку на додану вартість (20 відсотків).

  2. Договірна ціна 1 кв. метра загальної площі житла у м. Херсоні становить 452 гривні (з урахуванням витрат на придбання додаткової площі, необхідної для відселення квартиронаймачів з особовими рахунками, кількість яких перевищує кількість квартир у будинку).

  3. Вартість розбирання будинків "гнучкої" конструкції становить 413,05 тис. гривень за кожний 80-квартирний та 370,1 тис. гривень за кожний 55-квартирний будинок.

  4. Різниця між орієнтовною вартістю добудови житлових будинків високого ступеня готовності і переобладнання гуртожитків (800 гривень за 1 кв. метр загальної площі) та вартістю 1 кв. метра загальної площі житла, придбаного на вторинному ринку (452 гривні за 1 кв. метр), компенсується за рахунок місцевого бюджету (графа 6 додатка).

  5. Черговість відселення мешканців з будинків “гнучкої” конструкції визначено виходячи з їх технічного стану на 1 червня 2001 року.

  6. Черговість може бути змінена у разі різкого погіршення технічного стану будинку, що загрожує обвалом основних несучих конструкцій.

  _____________________