• In English

 • Додаток 1

  до Порядку
   (у редакції постанови Кабінету Міністрів України


  від 17 жовтня 2007 р.  № 1240)

   

   

  СПИСОК

  товарів подвійного використання, що можуть бути

  використані у створенні звичайних видів озброєнь,

  військової чи спеціальної техніки

   

   

  Розділ 1. ПЕРСПЕКТИВНІ  МАТЕРІАЛИ

   

   

  Номер

  позиції

  Найменування

  та опис товарів за відповідними групами

  Код товару згідно з

  УКТЗЕД

   

  Примітки.

  1. Згідно з цим Списком контролю підлягають міжнародні передачі товарів подвійного використання, як вони визначені у статті 1 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

   

   

  2. Міжнародні передачі “послуг та робіт”, пов’язаних з “розробленням”, “виробництвом”, “використанням”, складанням, випробуванням, модифікацією та модернізацією виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, підлягають експортному контролю у тому самому обсязі, що і міжнародні передачі виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, зазначених у цьому Списку.

  “Послуги та роботи”, що підлягають контролю, визначені в розділах 2-9.

   

   

  3. Коди товарів згідно з УКТЗЕД наводяться у цьому Списку довідково. Основною ознакою для прийняття рішення є відповідність заявленого до митного оформлення товару найменуванню та опису відповідного товару, наведеному в цьому Списку.

   

   

  4. У позиції 1.А.1 та далі за текстом  у  графі  “номер позиції” (у квадратних дужках) наводяться коди товарів згідно із системою їх класифікації державами – учасницями Європейського Союзу.

   

  Особлива примітка.

  Терміни, що використовуються у цьому Списку у лапках, мають значення, що наведені у пункті 1 розділу “Загальні примітки”, розміщеного наприкінці Списку.

   

   

   

  5. “Технологія”, що підлягає контролю, визначена в кожному розділі.

  Експорт “технології”, “необхідної” для “розроблення”, “виробництва” або “використання” виробів, зазначених у цьому Списку, контролюється відповідно до умов, згаданих у кожному розділі. Ця “технологія” підлягає контролю навіть тоді, коли вона використовується для розроблення будь-якого виробу, не внесеного до цього Списку.

  Контроль не застосовується до такої “технології”, яка є мінімально необхідною для установлення, експлуатації, технічного обслуговування (перевірки) та ремонту виробів, що не підлягають контролю або експорт яких було дозволено.

   

  Особлива примітка.

  Це не стосується “технології”, яка підлягає контролю згідно з позиціями 1.Е.2.е,  1.Е.2.f,  8.Е.2.а  і  8.Е.2.b.

   

   

  Контроль не застосовується до “технологій”, що є “загальнодоступними”, “фундаментальних наукових досліджень” або мінімальної інформації, необхідної для подання заявки на патент.

   

   

  6. За цим Списком контролю не підлягає “програмне забезпечення”, загальнодоступне громадськості шляхом:

  a) продажу без обмежень у пунктах роздрібної торгівлі, призначене для:

  1) торговельних операцій у роздріб;

  2) торговельних операцій за поштовими замовленнями; або

  3) торговельних операцій за замовленнями по телефону; та

  b) розроблене для інсталяції користувачем без подальшої допомоги з боку постачальника або є “загальнодоступним”.

   

   

  Особлива примітка.

  Це не стосується “програмного забезпечення”, яке підлягає контролю відповідно до частини другої        розділу 5.

   

   

   

   

  1.

   

  ПЕРСПЕКТИВНІ  МАТЕРІАЛИ

   

   

  1.А.

  СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ

   

   

  1.А.1.

  [1A001]

  Компоненти, наведені нижче, вироблені із сполук, що містять фтор:

   

   

  1.А.1.а.

  Ущільнення, прокладки, ущільнювальні матеріали або  еластичні паливні баки, спеціально призначені для  “літальних апаратів” чи для використання в аерокосмічній техніці та виготовлені більше ніж на 50 вагових відсотків з матеріалу, зазначеного в позиціях 1.С.9.b або 1.C.9.c

   

  3923 30 90 00

  3925 10 00 00

  3926 90 10 00

  3926 90 99 90

  1.А.1.b.

  П’єзоелектричні полімери та сополімери, вироблені із матеріалів на основі вініліденфториду, зазначених у позиції 1.С.9.a:

  3920 99 51 00

  3921 90 60 00

  3921 90 90 00

   

   

   

  1) у вигляді плівки або листа;

  та

   

   

   

  2) завтовшки понад 200 мкм

   

   

   

  1.А.1.с.

  Ущільнення, прокладки, гнізда клапанів, еластичні паливні баки або діафрагми, виготовлені із фтороластомірів, які містять щонайменше одну вінілефірну групу як складову ланку і спеціально призначені для “літальних апаратів” чи для використання в аерокосмічній або ракетній техніці

   

  3919 90 90 00

  3923 30 90 00

  3925 10 00 00

  3926 90 10 00

  3926 90 99 90

   

   

  1.А.2.

  [1A002]

  “Композиційні матеріали” або ламінати (шаруваті матеріали), які містять будь-що з наведеного нижче:

   

   

   

  1.А.2.а.

  Органічну “матрицю” і вироблені з матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.С.10.с, 1.С.10.d чи 1.С.10.e

  або  з 3921

  3926 90 10 00

  3926 90 99 90

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.А.2.а контролю не підлягають закінчені вироби або напівфабрикати, спеціально призначені тільки для наведеного нижче цивільного використання:

  a) у спортивних товарах;

  b) в автомобільній промисловості;

  c) у верстатобудівній промисловості;

  d) у медичних цілях.

   

   

  1.А.2.b.

  Металеву або вуглецеву “матрицю” і виготовлені з:

   

   

   

  1) вуглецевих волокнистих або ниткоподібних матеріалів з:

  з 3801

  з 6815

   

   

   

  а) питомим модулем пружності понад 10,15 х 106 м; та

   

  з 6815

   

   

   

  b) питомою межею міцності при розтягу понад 17,7 х 10м; або

   

  з 6815

   

   

   

  2) матеріалів, що підлягають контролю за позицією 1.С.10.с

  8101 92 00 00

  8108 90 30 00

  8108 90 70 00

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.А.2.b контролю не підлягають закінчені вироби або напівфабрикати, спеціально призначені тільки для наведеного нижче цивільного використання:

  a) у спортивних товарах;

  b) в автомобільній промисловості;

  c) у верстатобудівній промисловості;

  d) у медичних цілях.   

  Технічні

  примітки.

  1. Питомий модуль пружності – модуль Юнга, виражений у Па або в Н/м2, поділений на питому вагу в Н/м3, виміряний при температурі (296 ± 2) К  [(23 ± 2) °С] та відносній вологості (50 ± 5) відсотків.

   

   

  2. Питома межа міцності при розтягу – найбільша межа міцності до розриву, виражена в Па або в Н/м2, поділена на питому вагу в Н/м3, виміряна при температурі (296 ± 2) К [(23 ± 2) °С] та відносній вологості (50 ± 5) відсотків. 

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.А.2 контролю не підлягають композиційні структури або шаруваті матеріали, виготовлені з епоксидної смоли, імпрегнованої “волокнистими чи ниткоподібними матеріалами” для ремонту авіаційних конструкцій, або шаруваті матеріали, якщо їх розмір не перевищує 1 м2.

   

  1.А.3.

  [1A003]

   

  Вироби з нефторованих полімерних речовин, що підлягають контролю згідно з позицією 1.С.8.а.3, які мають форму плівки, листа, стрічки або смужки:

   

  з 3919

  з 3920

  з 3921

   

   

  1.А.3.a.

   

  Завтовшки понад 0,254 мм; або

   

   

   

  1.А.3.b.

  Покриті чи ламіновані вуглецем, графітом, металами або магнітними речовинами

   

  з 3921

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.А.3 контролю не підлягають вироби, покриті або ламіновані міддю і призначені для виробництва електронних друкованих плат.

   

   

  1А.4.

  [1A004]

  Обладнання для захисту і виявлення та їх частини, наведені нижче, спеціально не призначені для військового використання:

   

   

  1.А.4.а.

  Газові маски, коробки протигазів з фільтрами та обладнання для знезараження та їх частини, призначені або модифіковані для захисту від біологічних факторів чи радіоактивних матеріалів, “пристосованих для військового використання”, або від бойових хімічних речовин, а також спеціально призначені для них “компоненти”

   

  9020 00 90 00

  9033 00 00 00

   

   

  1.А.4.b.

  Захисні костюми, рукавиці та взуття, спеціально призначені або модифіковані для захисту від біологічних факторів чи радіоактивних матеріалів, “пристосованих для військового використання”, або від бойових хімічних речовин

   

  6210 20 00 00

  6210 30 00 00

  з 6405 90

   

  1.А.4.c.

  Ядерні, біологічні та хімічні системи виявлення та їх частини, спеціально призначені або модифіковані для виявлення або ідентифікації біологічних факторів чи радіоактивних матеріалів, “пристосованих для військового використання”, або бойових хімічних речовин

   

  з 9027

  9030 10 90 00

  9033 00 00 00

  9027 10 10 00

  9027 10 90 00

  9027 90 80 00

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.А.4  контролю не підлягають:

  a)  персональні радіаційні моніторингові дозиметри;

   

   

  b) обладнання, яке за конструкцією або функціями призначене тільки для захисту від токсичних речовин, специфічних для цивільної промисловості, зокрема для гірничої справи, робіт в кар’єрах, сільськогосподарської, фармацевтичної, медичної, ветеринарної діяльності, харчової промисловості, а також для робіт, пов’язаних із захистом навколишнього природного середовища та переробкою відходів;

   

   

  c) дихальні апарати, призначені для використання при пожежах, для роботи в трюмах на суднах, відповідно до пункту 10 правила 10 частини С глави II‑2, пункту 4.3 правила 13 частини С глави II‑2, пункту 3.4 правила 13 частини С глави II‑2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року із змінами і доповненнями (International Convention for the Safety of the Life at Sea, 1974 as amended) та Кодексу по системам протипожежної безпеки 2004 року (Fire Safety System Code, 2004). 

   

  1.А.5. [1A005]

   

  Бронежилети і спеціально призначені для них “компоненти”, виготовлені не за військовими стандартами або специфікаціями і не рівноцінні їм у виконанні 

  6204 29 90 00

   

  Особлива примітка.

   

  Щодо контролю за “волокнистими або ниткоподібними  матеріалами”, що використовуються у виготовленні засобів захисту тіла (бронежилетів), див. позицію 1.С.10.

   

  Примітки.

   

  1. Згідно з позицією 1.А.5 контролю не підлягають бронежилети або захисний одяг, якщо вони знаходяться у своїх користувачів з метою їх власного захисту.

   

   

  2. Згідно з позицією 1.А.5 контролю не підлягають бронежилети, призначені тільки для забезпечення фронтального захисту як від уламків, так і від вибуху невійськових вибухових пристроїв.

   

  1.А.6.*, **,***

  Спеціальні засоби та вироби, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях:

   

   

  1.А.6.а.

   

  Електричні та неелектричні засоби ініціювання промислових вибухових речовин, промислові підривні заряди та пристрої (у тому числі перфоратори, спеціально призначені для каротажу нафтових та інших свердловин), детонуючі та вогнепровідні шнури і комплектуючі до них

   

  3603 00 1000

  3603 00 9000

  9306 90 9000

   

  1.А.6.b.

   

  Піротехнічні вироби у зборі

   

  3604 90 0000

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.А.6.b контролю не підлягають:

  а) піротехнічні вироби (візуальні сигнальні засоби), які в обов’язковому порядку повинні бути на морському судні відповідно до пункту 3 правила 6 розділу I глави III, правила 18 розділу I частини В глави III Конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року із змінами і доповненнями (International Convention for the Safety of the Life at Sea, 1974 as amended), глави III, пункту 4.4.8 глави IV, пункту 7.1 глави VII Міжнародного кодексу по рятувальним засобам 1996 року (International Life-saving Appliance Code 1996) та частини D Міжнародної Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року із змінами і доповненнями (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) as amended);

  b) піротехнічні вироби побутового призначення (I, II, III класів небезпеки згідно з ДСТУ 4105-2002), загальнодоступні для громадськості шляхом продажу без обмежень у пунктах роздрібної торгівлі (код товару згідно з УКТЗЕД - 3604 10 00).

   

   

  1.В.

  ОБЛАДНАННЯ  ДЛЯ  ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА

   

   

  1.В.1.

  [1B001]

  Обладнання для виробництва волокон, препрегів, преформ чи “композиційних” матеріалів або виробів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.А.2 або 1.С.10, і спеціально призначені “компоненти” до нього та допоміжні пристрої наведені нижче:

   

   

  1.В.1.а.

  Машини для намотування волокон, у яких переміщення, пов’язані з позиціюванням, обволіканням і намотуванням волокон, координуються та програмуються за трьома або більше осями, спеціально призначені для виробництва “композиційних матеріалів” або ламінатів з “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”

   

  8446 30 00 00

  з 8448

   

  1.В.1.b.

  Машини для укладання стрічки або троса, в яких переміщення, пов’язані з позиціюванням і укладанням стрічки, тросів або листів, координуються та програмуються за двома або більше осями, спеціально призначені для  виробництва елементів корпусів бойових ракет або каркаса літаків з “композиційних матеріалів”

   

  8446 30 00 00

  з 8448

   

  1.В.1.c.

  Ткацькі машини або машини для плетіння, що діють у різних вимірах і напрямках, включаючи адаптери та пристрої для зміни функцій машин, призначених для ткацтва або переплетення волокон з метою виготовлення “композиційних матеріалів”

  8446 21 00 00

  з 8448

   

  Технічна примітка.

   

  Зазначена в позиції 1.B.1.c   техніка плетіння включає в’язання.

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.В.1.с контролю не підлягають текстильні машини, не модифіковані для зазначеного кінцевого використання.

   

   

  1.В.1.d.

  Обладнання, наведене нижче, спеціально призначене або пристосоване для виробництва зміцнених волокон:

   

   

   

  1) обладнання для перетворення полімерних волокон (таких, як поліакрилонітрил, віскоза, пек або полікарбоксилан) у вуглецеві або карбідокремнієві волокна, включаючи спеціальне обладнання для розтягу волокон у процесі нагрівання;

  з 8456, 8466,

  8515 80 91 00

  8515 80 99 00

  8515 90 00 00

   

   

  2) обладнання для осадження парів хімічних елементів або складних речовин на нагріту ниткоподібну підкладку з метою виробництва карбідокремнієвих волокон;

  8417 80 20 00 з 8417 90 00

  8417 80 80 00

   

   

  3) обладнання для виробництва термостійкої кераміки методом вологого намотування (такої, як оксид алюмінію);

  8445 90 00 00

   

   

   

  4) обладнання для перетворення шляхом термооброблення волокон алюмініємістких прекурсорів у волокна, які містять глинозем (оксид алюмінію)

  з 8451 80,

  8451 90 00 00

   

  1.В.1.е.

  Обладнання для виробництва препрегів методом гарячого плавлення, які підлягають контролю згідно з позицією 1.С.10.е

   

  з 8451,

  з 8477 59

   

  1.В.1.f.

  Обладнання для неруйнівного контролю, здатне виявляти дефекти в трьох вимірах із застосуванням методів ультразвукової або рентгенівської томографії, спеціально створене для “композиційних матеріалів”

  9022 12 00 00

  9022 13 00 00

  9022 14 00 00

  9022 19 00 00

  9022 29 00 00

  9022 90 90 00

  9031 80 39 10

  9031 80 99 00

  9031 90 90 90

   

  1.B.2.

  [1B002]

  Обладнання для виробництва металевих сплавів, порошкоподібних металевих сплавів або матеріалів на основі сплавів, спеціально призначене для уникнення забруднення та для використання в одному з процесів, включених до позиції 1.С.2.с.2

   

   

  1.B.3.

  [1B003]

  Робочі інструменти, прес-форми, форми або пристрої для “надпластичного формування” чи “дифузійного зварювання” титану або алюмінію чи їх сплавів, спеціально призначені для виробництва:

  а) каркасів літаків або аерокосмічних конструкцій;

  b) двигунів “літальних апаратів” чи аерокосмічних апаратів; або

  с) “компонентів”, спеціально призначених для   таких конструкцій або двигунів  

  8207 30 10 10

  8207 30 10 90

   

  1.В.4.***

   

  Обладнання, спеціально призначене для виробництва товарів, що підлягають контролю за позицією 1.А.6, а також промислових вибухових речовин та їх компонентів, зазначених у позиції 1.С.13.а

  з 7309, 00, 7310, 8419, 8462, 8464, 8465, 8474, 8477

   

  _____________________
  ***
  Товар, за міжнародними передачами якого здійснюється національний контроль.

   

   

  Примітка.

  Компоненти промислової вибухової речовини – хімічні сполуки, їх суміші, які входять до складу рецептури промислової вибухової речовини, а також хімічні сполуки, їх суміші, з яких утворюється промислова вибухова речовина на останньому етапі виготовлення (синтезу), в тому числі безпосередньо перед її використанням.

   

  1.С.

  МАТЕРІАЛИ

   

   

  Технічна примітка.

  Метали і сплави.

  Метали і сплави включають наведені нижче необроблені та напівфабрикатні форми:

  Необроблені форми:

  Аноди, кулі, стрічки (включаючи рублені та дротяні смуги), металеві заготовки, блоки, сталеві болванки, брикети, бруски, катоди, кристали, куби, стакани, зерна, гранули, зливки, брили, котуни, чушки, порошок, кільця, дріб, сляби, шматки металу неправильної форми, губки, прутки.

  Напівфабрикатні форми (незалежно від того, облицьовані, анодовані, просвердлені або перфоровані вони, чи ні):

   

   

   

  а) ковані форми або оброблені матеріали, виготовлені шляхом прокату, волочіння, гарячого штампування, кування, імпульсного штампування, пресування, дроблення, розпилення та розмелювання, а саме: кутики, швелери, кільця, диски, пил, пластівці, фольга та лист, поковки, плити, порошок, вироби, оброблені пресуванням або штампуванням, стрічки, фланці, прути (включаючи зварні брускові прутки, дротяні прути та  прокатаний дріт), профілі,  форми, листи, смужки, труби і трубки (включаючи  трубні  кільця, трубні прямокутники та пустотілі трубки), витягнений або екструдований дріт;

   

   

  b) ливарний матеріал, виготовлений шляхом лиття в піщано-глинисті форми, кокіль, металеві, пластикові або інші види прес-форм, включаючи лиття під високим тиском, оболонкові форми та форми, виготовлені методом порошкової металургії.

   

  Примітка.

  Мета контролю не повинна порушуватися під час експорту форм як  закінчених виробів, не зазначених у цьому Списку, але які фактично є необробленими або напівфабрикатними формами, що підлягають контролю.

   

  1.С.1.

  [1C001]

  Матеріали, наведені нижче, спеціально призначені для поглинання електромагнітних хвиль, або полімери з власною електропровідністю:  

   

   

   

   

  1.С.1.а.

  Матеріали для поглинання хвиль на частотах понад 2 х 108 Гц, але менше ніж 3 х 1012 Гц

   

  з 3910 00 00

  з 3920

  з 3921

   

  Примітка 1.

  Згідно з позицією 1.С.1.a  контролю не підлягають:

  a) абсорбери волосяного типу, виготовлені з натуральних або синтетичних волокон, з немагнітним наповненням  для абсорбції;

   

   

  b) абсорбери, що не мають магнітних втрат, робоча поверхня яких не є плоскою, включаючи піраміди, конуси, клини та спіралеподібні поверхні;

   

   

  c) плоскі абсорбери, які мають усі наведені нижче характеристики:

  1) виготовлені з будь-якого наведеного нижче матеріалу:

   

   

  а) пінопластичних матеріалів (гнучких або негнучких) з вуглецевим наповненням або органічних матеріалів, включаючи в’язкі домішки, які забезпечують понад 5 відсотків відбиття порівняно з металом уздовж ширини смуги, що перевищує ± 15 відсотків середньої частоти падаючої енергії, та не здатні протистояти температурі понад 450 К  (177 °С);

   

   

  b) керамічних матеріалів, які забезпечують понад 20 відсотків відбиття порівняно з металом уздовж ширини смуги, що перевищує  ± 15 відсотків середньої частоти падаючої енергії, та не здатні протистояти температурі понад 800 К (527 °С).

   

   

  Технічна примітка.

  Зразки для проведення випробувань на поглинання згідно з приміткою 1.с.1 до позиції 1.С.1.а повинні мати форму квадрата із стороною не менше ніж п’ять довжин хвиль середньої частоти і розміщуватися в дальній зоні випромінювального елемента.

   

   

  2) з міцністю при розтягу менше ніж 7 х 106 Н/м2; та

   

   

  3) з міцністю на стиснення менше  ніж 14 х 106 Н/м2

   

   

   

   d) плоскі абсорбери, вироблені із спеченого фериту, що мають:

    1) питому вагу понад 4,4; та

    2) максимальну робочу температуру 548 К (275 °С).

   

   

  Примітка 2.

  Примітка 1 не звільняє з-під контролю магнітні матеріали, що забезпечують поглинання хвиль, коли вони містяться у фарбах.

   

  1.С.1.b.

  Матеріали для поглинання хвиль на частотах понад 1,5 х 1014  Гц, але менше ніж 3,7 х 1014 Гц і непрозорі для видимого світла

  з 3920

  з 3921

  з 3910 00 00

   

  1.С.1.с.

  Електропровідні полімерні матеріали з об’ємною електропровідністю понад 10 000 сіменс/м або поверхневим питомим опором менше ніж 100 Ом/м2, вироблені на основі одного з наведених нижче полімерів:

   

   

   

  1) поліанілін;

  3909 30 00 00

   

   

  2) поліпірол;

  3911 90 91 00

   

   

  3) політіофен;

  3911 90 93 00

   

   

  4) поліфенілен-вінілен; або

  3911 90 99 00

   

   

  5) політіенілен-вінілен

  3919 90 90 90

   

  Технічна примітка.

  Об’ємна електропровідність та поверхневий питомий опір визначаються відповідно до стандартної методики ASTM       D-257 або її національного еквівалента.

   

  1.С.2.

  [1C002]

  Металеві сплави, порошки металевих сплавів та сплавлені матеріали, наведені нижче:

   

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.С.2 контролю не підлягають металеві сплави, порошки металевих сплавів або сплавлені матеріали, призначені для ´ґрунтувальних покриттів.

   

   

  Технічна примітка.

  1. Металеві сплави, зазначені у позиції 1.С.2, мають назву тих металів, ваговий відсоток яких більший, ніж інших елементів, що входять до  складу сплаву.

  2. Строк експлуатації до руйнування (межу тривалої міцності) потрібно визначати відповідно до стандартної методики ASTM E-139 або її національного еквівалента.

   

   

  3. Показник циклової втоми необхідно визначати відповідно до  стандартної методики ASTM E-606 “Рекомендація з тестування на циклову втому при постійній амплітуді” або її національного еквівалента. Тестування потрібно проводити за напрямком осі при середньому значенні показника напруги, що дорівнює одиниці, та коефіцієнті концентрації напруги (Кt), що дорівнює одиниці. Середня напруга дорівнює різниці максимальної та мінімальної напруги, поділеній на максимальну напругу.

   

   

  1.С.2.а.

  Алюмініди, наведені нижче:

  1) нікелеві алюмініди, що містять мінімально
  15 вагових відсотків, максимально 38 вагових відсотків алюмінію та принаймні один додатковий легуючий елемент;

  7502 20 00 00

   

   

   

  2) титанові алюмініди, що містять 10 або більше вагових відсотків алюмінію та принаймні один додатковий легуючий елемент

   

  8108 10 10 90

   

  1.C.2.b.

  Металеві сплави, наведені нижче, вироблені з матеріалів, які підлягають контролю згідно з позицією 1.C.2.c:

   

   

   

  1) нікелеві сплави із:

  a) строком експлуатації до руйнування 10 000 годин або більше з навантаженням 676 МПа при температурі 923 К (650 °С); або

  b) низьким показником циклової втоми 10 000 циклів випробувань або більше з навантаженням 1095 МПа при температурі 823 К (550 °С);

  7502 20 00 00

   

   

   

  2) ніобієві сплави із:

  a) строком експлуатації до руйнування 10 000 годин  або більше з навантаженням 400 МПа при температурі 1073 К (800 °С); або

  b) низьким показником циклової втоми 10000 циклів випробувань або більше з навантаженням 700 МПа при температурі 973 К (700 °С);

  8112 91 31 00

  8112 99 30 00

   

   

   

  3) титанові сплави із:

  a) строком експлуатації до руйнування 10 000 годин або більше з навантаженням 200 МПа при температурі 723 К (450 °С); або

  b) низьким показником циклової втоми  10 000 циклів випробувань або більше з навантаженням 400 МПа при температурі 723 К (450 °С);

  8108 10 10 90

   

   

   

  4) алюмінієві сплави з межею міцності при розтягу:

  a) 240 МПа або більше при температурі
  473 К (200 
  °С); чи

  b) 415 МПа або більше при температурі 298 К (25 °С);

  з 7601 20

  7604 29 10 00

  7608 20 91 00

  7608 20 99 00

   

   

  5) магнієві сплави з:

  а) межeю міцності при розтягу 345 МПа або більше; та

  b) швидкістю корозії менше ніж 1 мм на рік у
  3-відсотковому водному розчині хлориду натрію, виміряної відповідно до стандартної методики ASTM G-31 або її національного еквівалента

   

  з 8104

   

  1.С.2.c.

  Порошки металевих сплавів або частинки матеріалів, які мають усі наведені нижче характеристики:

  1)          виготовлені з будь-якої наведеної нижче композиції: 

   

   

  Технічна примітка.

  X  відповідає одному або більше легуючим елементам, що входять до складу сплаву.

   

   

  a) нікелеві сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al),  призначені для використання у складі частин чи “компонентів” газотурбінних двигунів, тобто менше ніж з трьома неметалевими частками (введеними у процесі виготовлення), більшими ніж 100 мкм в 109 частках сплаву;

  7504 00 00 00

   

   

   

  b) ніобієві сплави (Nb-Al-X або Nb-X-Al,   Nb-Si-X або Nb-X-Si, Nb-Ti-X або Nb-X-Ti);

  8112 91 31 00

  8112 99 30 00

   

   

  c) титанові сплави (Ti-Al-X або Ti-X-Al);

  8108 10 10 20

   

   

  d) алюмінієві сплави (Al-Mg-X або Al-X-Mg, Al-Zn-X або Al-X-Zn, Al-Fe-X або Al-X-Fe); або

  з 7603

   

   

  e) магнієві сплави (Mg-Al-X або Mg-X-Al); та

  8104 30 00 00

   

   

  2) виготовлені у контрольованому середовищі за допомогою будь-якого з наведених нижче процесів:

   

   

   

  a) “вакуумне розпилення”;

   

   

   

  b) “газове розпилення”;

   

   

   

  c) “відцентрове розпилення”;

   

   

   

  d) “охолодження розбризкуванням”;

   

   

   

  е) “прядіння з розплаву” та “здрібнювання”;

   

   

   

  f) “витягання з розплаву” та “подрібнення”;

   

   

   

  g) “механічне легування”;

   

   

   

  3) придатні до формування матеріалів, що  підлягають контролю згідно з позиціями 1.С.2.а  або 1.С.2.b

   

   

   

  1.С.2.d.

  Сплавлені матеріали, які мають усі наведені нижче характеристики:

  1) виготовлені з будь-яких композиційних систем, зазначених у позиції 1.С.2.с.1;

  2) у вигляді неподрібнених гранул, стружки або тонких стрижнів; та

  7504 00 00 00

  7505 12 00 00

  7603 20 00 00

  7604 29 10 00

  з 8104,

  8108, 8112

   

   

  3) виготовлені у контрольованому середовищі одним з наведених нижче методів:

   

   

   

  а) “охолодження розбризкуванням”;

   

   

   

  b) “прядіння з розплаву”;

   

   

   

  с) “витягання з розплаву”

   

   

  1.С.3.

  [1C003]

  Магнітні метали всіх типів та будь-якої форми, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

   

   

   

  1.С.3.а.

  Початкова відносна магнітна проникність 120 000 або більше і завтовшки 0,05 мм або менше

  8505 11 00 00

  8505 19

  8505 19 10 00

  8505 19 90 00

   

  Технічна примітка.

  Вимірювання початкової відносної магнітної проникності повинне здійснюватися на повністю відпалених матеріалах.

   

   

  1.С.3.b.

  Магнітострикційні сплави, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

  1) магнітострикційне насичення більше ніж
  5 х 10–4;

  2) коефіцієнт магнітомеханічного зчеплення більше ніж 0,8

   

  7206 90 00 00

   

   

  1.С.3.с.

  Аморфна або нанокристалічна стружка сплаву, яка має усі наведені нижче характеристики:

  1) склад мінімум 75 вагових відсотків заліза, кобальту або нікелю;

  2) магнітну індукцію насичення (Bs) – 1,6 Т або більше; та

  3) одну з наведених нижче характеристик:

  a) товщину стружки 0,02 мм або менше; або

  b) питомий електричний опір 2 х 10–4 Ом/см або більше

   

  з 7206

  7504 00 00 00

  з 8105

   

  Технічна примітка.

  Нанокристалічні матеріали, зазначені у позиції 1.С.3.с, – це матеріали, що мають кристалічні зерна розміром 50 нм або менше і визначаються дифракцією Х-променів.

   

   

  1.С.4.

  [1C004]

  Ураново-титанові сплави або вольфрамові сплави з “матрицею” на основі заліза, нікелю або міді, які мають усі наведені нижче характеристики:

  з 2844 10

  з 2844 20

  з 2844 30

  з 2844 40

  8108 10 10 90

   

   

  a) густину більше ніж 17,5 г/см3;

   

   

   

  b) межу пружності більше ніж 880 МПа;

   

   

   

  c) межу міцності на розрив більше ніж 1270 МПа;

   

   

   

  d) відносне подовження понад 8 відсотків

   

   

  1.С.5.

  [1C005]

  Провідники з “надпровідних” “композиційних матеріалів” завдовжки понад 100 м або масою більше ніж 100 г, наведені нижче:  

   

   

  1.С.5.а.

  Багатожильні провідники з “надпровідних” “композиційних матеріалів”, що містять одну або більше ніобієво-титанових ниток:

  1) укладені у “матрицю”, іншу, ніж мідні матриці або комбіновані “матриці” з мідною основою; або

  2) мають площу поперечного перерізу меншу ніж 0,28 х 10–4 мм2 (6 мкм у діаметрі з круглим перерізом нитки)

   

  8112 99 30 00

  8544 19 90 00

   

   

  1.С.5.b.

  Провідники з “надпровідних” “композиційних матеріалів”, які містять одну або більше “надпровідних” ниток не з ніобій-титану і мають усі наведені нижче характеристики:

  8544 19 90 00

   

   

  1) “критична температура” при нульовій магнітній індукції понад 9,85 К (–263,31 °С), але менше ніж 24 К (–249,16 °С);

  2) площа поперечного перерізу менше ніж 0,28 х 10–4 мм2; та

  3) залишаються у “надпровідному” стані при температурі 4,2 К (–268,96 °С) у разі перебування в магнітному полі з магнітною індукцією 12 Т

   

   

   

  1.С.6.

  [1C006]

  Рідини та мастильні матеріали, наведені нижче:

   

   

   

  1.С.6.а.

  Гідравлічні рідини, що містять як основні складові компоненти будь-які з наведених нижче речовин або матеріалів:

   

   

   

  1) синтетичні кремнієво-вуглеводні мастила, що мають усі наведені нижче характеристики:

  з 3404

  3819 00 00

   

   

  Технічна примітка.

  Для матеріалів, зазначених у позиції 1.С.6.a.1, кремнієво-вуглеводні мастила містять виключно кремній, водень та вуглець.

   

   

   

  a) температура займання понад 477 К (204 °С);

  b) температура застигання 239 К (–34 °С) або менше;

   

   

   

  c) коефіцієнт в’язкості 75 або більше; та

  d) термостабільність при 616 К (343 °С); або

   

   

   

  2)          хлорфторвуглецеві матеріали, які мають усі наведені нижче характеристики:

   

  з 2812

  з 2826

  3824 71 00 00

  3824 90 95 00

   

   

  Технічна примітка.

  Для матеріалів, зазначених у позиції 1.С.6.а.2, хлорфторвуглеці містять виключно хлор, фтор і вуглець.

   

   

   

  a) без температури займання;

  b) температура самозаймання понад 977 К (704 °С);

  c) температура застигання 219 К (–54 °С) або менше;

  d) коефіцієнт в’язкості 80 або більше;

  e) температура кипіння 473 К (200 °С) або вище

   

   

   

  1.С.6.b.

  Мастильні матеріали, що містять як свої основні складові будь-яку з наведених нижче речовин або матеріалів:

  з 3403

   

   

  1) феніленові або алкілфеніленові ефіри, тіоефіри або їх суміші, які містять більше ніж дві ефірні або тіоефірні функції або їх суміші;

  2909 30 90 00

  2930 90 30 00

  3824 90 95 00

   

   

  2) фторовані рідини, що містять кремній і мають кінематичну в’язкість меншу ніж 5000 мм2/с (5000 сантистоксів) при температурі 298 К (25 °С)

   

  3824 90 95 00

  з 3910 00 00

   

   

   

  1.С.6.с.

  Зволожувальні або флотаційні рідини з показником чистоти понад 99,8 відсотка, які містять менше ніж 25 частинок розміром 200 мкм і більше на 100 мл об’єму і виготовлені принаймні на 85 відсотків з будь-яких наведених нижче речовин або матеріалів:

   

   

   

  1) дібромтетрафторетан;

  2903 46 90 00

   

   

  2) поліхлортрифторетилен (лише маслянисті та воскоподібні модифікації); або

  3904 69 10 00 3904 69 90 00

   

   

  3) полібромтрифторетилен

  3904 69 10 00 3904 69 90 00

   

  1.С.6.d.

   

  Фторвуглецеві охолодні рідини для електроніки, що мають усі наведені нижче характеристики:

  3824 90 95 00

   

   

  1) містять 85 вагових відсотків або більше однієї з наведених нижче речовин чи суміші з них:

  а) мономерні форми перфторполіалкілефір-тріазинів або перфтораліфатичних ефірів;

  b) перфторалкіламіни;

  c) перфторциклоалкани;

  d) перфторалкани;

  з 2909

   

   

  2) густина 1,5 г/мл або більше при температурі 298 К (25 °С);

  3) рідкий стан при температурі 273 К (0 °С);

  4) мають 60 вагових відсотків або більше фтору

   

   

  Технічна примітка.

  Для матеріалів, наведених у позиції 1.С.6:

  a) температура займання визначається з використанням методу Клівлендської відкритої чаші, описаного у стандартній методиці ASTM D-92 або в її національному еквіваленті;

  b) температура застигання визначається з використанням методу, описаного у стандартній методиці ASTM D-97, або в її національному еквіваленті;

   

   

  c) коефіцієнт в’язкості визначається з використанням методу, описаного у стандартній методиці ASTM D-2270, або в її національному еквіваленті;

   

   

  d) термостабільність визначається за наведеною нижче методикою випробувань або в її національному еквіваленті:

  20 мл випробуваної рідини заливають у камеру об’ємом 46 мл з нержавіючої  сталі марки 317, що містить шари номінального діаметра 12,5 мм з інструментальної сталі марки М-10, сталі марки 52100 та корабельної бронзи (60 відсотків Cu, 39 відсотків Zn, 0,75 відсотка Sn);

  камера, продута азотом, загерметизована під тиском, що дорівнює атмосферному, при температурі, підвищеній до 644 ± 6 К (371 ± 6 °С) і витриманій на цьому рівні 6 годин;

  зразок вважається термостабільним, якщо після закінчення зазначеної  процедури виконуються усі наведені нижче умови:

   

   

  1) втрата ваги кожного шару менше ніж  10 мг/мм2 його поверхні;

  2) зміна початкової в’язкості, визначеної при 311 К (38 °С), менше ніж 25 відсотків;

  3) загальне число кислотності або основності менше  ніж 0,40;

   

   

  е) температура самозаймання визначається методом, описаним у стандартній методиці ASTM E-659 або в її національному еквіваленті.

   

   

  1.С.7.

  [1C007]

  Матеріали на керамічній основі, керамічні
  некомпозиційні матеріали, матеріали типу “композит” з керамічною “матрицею”, а також прекурсори, наведені нижче:

   

   

   

  1.С.7.а.

  Основні матеріали з простих або складних боридів титану, які містять металеві домішки, крім навмисних домішок, на рівні менше ніж 5000 частинок на мільйон при середньому розмірі частинки, що дорівнює або менше ніж
  5 мкм, при цьому не більше ніж 10 відсотків частинок розміром понад 10 мкм

   

  2850 00 90 00

   

   

  1.С.7.b.

  Керамічні некомпозиційні матеріали у необробленій формі або у формі напівфабрикатів на основі боридів титану з густиною 98 відсотків або більше теоретичної густини

   

  2850 00 90 00

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.С.7.b контролю не підлягають абразиви.

   

   

  1.С.7.с.

  “Композиційні матеріали” типу кераміка-кераміка із скляною або оксидною “матрицею” та армовані волокнами, які мають усі наведені нижче характеристики:

  1) виготовлені з будь-якого наведеного нижче матеріалу:

  a) Si-N;

  b) Si-C;

  c) Si-Al-O-N; або

  d) Si-O-N;  та

   

   

   

  2) мають питому межу міцності при розтягу понад 12,7 х 103 м

  з 2849,

  з 2850 00,

  8803 90 10 00

   

  з 9306 90

   

   

  1.С.7.d.

  “Композиційні матеріали” типу кераміка-кераміка з однорідної металевої фази або без неї, що включає частинки, вуса (ниткоподібні монокристали) або волокна, в яких “матриця” сформована з карбідів або нітридів кремнію, цирконію або бору

   

  8803 90 10 00

  з 9306 90

   

  1.С.7.е.

  Прекурсори (тобто полімерні або металоорганічні спеціального призначення) для виробництва будь-якої фази або фаз матеріалів, що підлягають контролю за позицією 1.С.7.с, наведені нижче:

  1) полідіорганосилани (для виробництва карбіду кремнію);

  2) полісилазани (для виробництва нітриду кремнію);

  3) полікарбосилазани (для виробництва кераміки з кремнієвими, вуглецевими та азотними компонентами)

   

  з 3910 00 00

   

   

  1.С.7.f.

  “Композиційні матеріали” типу кераміка-кераміка з оксидною або скляною “матрицею”, армованою однорідними волокнами будь-якої з наведених нижче систем:

  1) Al2O3; або

  2) Si-C-N

   

  з 6903,

  6914 90 90 00

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.С.7.f  контролю не підлягають “композиційні матеріали”, що мають волокна з цих систем з межею міцності при розтягу менше ніж 700 МПа при 1273 К (1000 °С) або опору повзучості розриву волокон понад 1 відсоток напруги  повзучості при навантаженні 100 МПа та 1273 К (1000 °С) протягом 100 годин.

   

   

  1.С.8.

  [1C008]

  Нефторовані полімерні речовини, наведені нижче:

   

   

  1.С.8.а.

  1) бісмалеіміди;

  2925 19 30 00

  2925 19 80 00

  3908 90 00 00

  3909 30 00 00

  3907 20 91 00

  3907 91 90 00

   

   

   

  2) ароматичні поліамідіміди;

   

   

  3) ароматичні полііміди;

   

   

  4) ароматичні поліефіріміди, які мають температуру переходу в склоподібний стан (Tg) понад 513 К (240 °С)

   

   

   

  Примітка.

   

   

  Згідно з позицією 1.С.8.a контролю не підлягають неплавкі порошки для формоутворення під тиском або фасонних форм.

   

   

  1.С.8.b.

   

   

  Термопластичні рідкокристалічні сополімери, які мають температуру теплової деформації понад 523 К (250 °С), виміряну відповідно до стандартної методики ISO 75-3 (2004) або її національного еквівалента під час навантаження 1,82 Н/мм2, і утворені сполученням:

  3907 91 90 00

   

   

   

  1) будь-яким з наведених нижче:

  a) фенілену, біфенілену або нафталену; або

  b) метилу, третинного бутилу або феніл-заміщеного фенілену, біфенілену або нафталену; та

  2) будь-якою з наведених нижче кислот:

  a) терефталевою;

  b) 6-гідрокси-2 нафтіоновою; або

  c) 4-гідроксибензойною

   

   

   

  1.С.8.с.

  Поліариленові ефірні кетони, наведені нижче:

   

   

   

  1) виключено;

   

   

   

  2) поліефірокетон-кетон (РЕЕК);

  3907 91 90 00

   

   

  3) поліефірокетон  (РЕК);

  3907 91 90 00

   

   

  4) поліефірокетон ефірокетон-кетон (РЕКЕКК)

   

  3907 91 90 00

   

  1.С.8.d.

  Поліариленові кетони

   

  з 3907 99

   

  1.С.8.e.

  Поліариленові сульфіди, де ариленова група є біфеніленом, трифеніленом, або їх комбінацією

   

  з 3911 90

   

  1.С.8.f.

   

   

  Полібіфеніленефірсульфон, який має температуру переходу до склоподібного стану (Tg) понад 513 К (240 °С)

  з 3911 90

   

  Технічна примітка.

  Температура переходу до склоподібного стану (Tg) для матеріалів, зазначених у позиції 1.С.8, визначається з використанням методу, описаного в стандарті ISO 11357-2 (1999) або його національному еквіваленті.

   

   

   

   

  1.С.9.

  [1C009]

  Необроблені сполуки, що містять фтор, наведені нижче:

   

   

   

  1.С.9.а.

  Сополімери вініліденфториду, які містять
  75 відсотків або більше бета-кристалічної структури, одержаної без витягування

   

  3904 69 10 00

  3904 60 90 00

   

  1.С.9.b.

  Фтористі поліаміди, які містять 10 вагових відсотків або  більше “зв’язаного” фтору

   

  3904 69 10 00

  3904 60 90 00

   

  1.С.9.с.

  Фтористі фосфазинові еластоміри, які містять 30 вагових відсотків або більше зв’язаного фтору

   

  3904 69 10 00

  3904 60 90 00

   

   

  1.С.10.

  [1C010]

  “Волокнисті або ниткоподібні матеріали”, що можуть бути використані в органічних “матрицях”, металевих “матрицях” або вуглецевих “матрицях”, “композиційних” або багатошарових структурах:

   

   

  1.С.10.а.

  Органічні “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, що мають  усі наведені нижче властивості:

  1) питомий модуль пружності понад 12,7 х 10м; та

  2) питома межа міцності при розтягу понад 23,5 х 10м

   

  з 3916

  з 3926

  6815 10 10 00

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.С.10.а контролю не підлягає поліетилен.

   

   

  1.С.10.b.

  Вуглецеві “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, які мають усі наведені нижче характеристики:

  1) питомий модуль пружності понад 12,7 х 106 м;

  2) питома межа міцності при розтягу понад 23,5 х 104 м

   

  з 3801

  з 3916

  з 3926

  6815 10 10 00

  6903 10 00 00

   

   

  Технічна примітка.

  Властивості матеріалів, описаних у позиції 1.С.10.b, повинні визначатися за методами SRM 12-17, рекомендованими Асоціацією постачальників перспективних “композиційних матеріалів” (SACMA) або їх національними  еквівалентами випробувань на розтяг, наприклад японський промисловий стандарт JIS-R-7601, параграф 6.6.2, які ґґ´рунтуються на середній якості партії.

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.С.10.b контролю не підлягають тканини, виготовлені з “волокнистих або ниткоподібних матеріалів” для відновлення авіаційних або багатошарових матеріалів, розмір окремих листів яких не перевищує 50 х 90 см.

   

   

  1.С.10.с.

  Неорганічні “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, які мають усі наведені нижче характеристики:

  1) питомий модуль пружності понад 2,54 х 106 м;

  2) температура плавлення, розм’якшування, розкладу або сублімації понад 1922 К (1649 °С) в інертному середовищі

   

  з 3926

  6815 10 10 00

  8101 92 00 00

  8108 90 30 00

  8108 90 70 00

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.С.10.с контролю не підлягають:

  1) дискретні, багатофазні, полікристалічні волокна оксиду алюмінію у вигляді переривного волокна або в довільній сплутаній формі, що мають 3 або більше вагових відсотки діоксиду кремнію з питомим модулем пружності менше ніж  10 х 10м;

   

   

  2) волокна молібденові або з молібденових сплавів;

  3) волокна на основі бору;

  4) дискретні  керамічні  волокна з  температурами  плавлення, розм’якшення, розкладу та сублімації нижче 2043 К (1770 °С) в інертному середовищі.

   

  1.С.10.d.

  “Волокнисті або ниткоподібні матеріали”:

  1) які мають будь-яку з наведених нижче складових:

  а) поліефіріміди, що підлягають контролю згідно з позицією 1.С.8.а;

  b) матеріали, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.С.8.b – 1.С.8.f; або

  з 3926

  5402 49 99 00

  5501 90 10 00

  5501 90 90 00

  5503 90 90 00

  6815 10 10 00

   

   

   

  2) які складаються з матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.С.10.d.1.a або 1.С.10.d.1.b та “сплутані” з іншими волокнами, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.С.10.а, 1.С.10.b або 1.С.10.с

   

   

  1.С.10.е.

  Волокна, насичені смолою або пеком (препреги), металеві або покриті вуглецем волокна (“преформи”) або “преформи вуглецевого волокна”, наведені нижче:

  1) виготовлені з “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.С.10.а, 1.С.10.b або 1.С.10.с;

  6815 10 10 00

  6815 99 90 00

  6903 10 00 00

  з 7019 11 00

  з 7019 10

  з 7019 20

   

   

  2) виготовлені з органічних або вуглецевих “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”:

  а) з питомою межею міцності при розтягу  понад 17,7 х 10 м;

  b) з питомим модулем пружності понад
  10,15 х 10м;

   

  с) які не підлягають контролю згідно з позиціями 1.С.10.а або 1.С.10.b; та

  d) які насичені матеріалами, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.С.8 або 1.С.9.b, і мають температуру переходу до склоподібного стану (Тg) понад 383 К
  (110 
  °С), або з фенольною чи епоксидною смолами, які мають Tg, що дорівнює або перевищує 418 К (145 °С)

   

  з 3916

  6815 10 10 00

   

  Примітки.

  Згідно з позицією 1.С.10.e  контролю не підлягають:

  1) вуглецеві “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, імпрегновані у “матрицю” з епоксидної смоли (препреги) для відновлення авіаційних або багатошарових матеріалів, у яких розмір окремих листів препрега не перевищує 50 х 90 см;

   

   

  2) препреги, насичені фенольною або епоксидною смолами, які мають Тg нижче 433 К (160 °С) та температуру переходу до склоподібного стану нижче Тg.

   

   

  Технічна примітка.

  Температура переходу до склоподібного стану (Tg) для матеріалів, що підлягають контролю згідно з позицією 1.С.10.e, визначається методом, описаним в ASTM D 3418, із застосуванням сухого методу. Тg для фенольних та епоксидних смол визначається за допомогою методу, описаного в ASTM D 4065, при частоті 1 Гц та швидкості нагрівання 2 К (°С) за хвилину із застосуванням сухого методу.

   

   

  Технічні примітки.

  1. Питомий модуль пружності: модуль Юнга в Па або в Н/м2, поділений  на питому вагу в Н/м3, виміряний при температурі (296 ± 2) К [(+23 ± 2) °С] та відносній  вологості (50 ± 5) відсотків.

  2. Питома межа міцності при розтягу: найбільша межа міцності до розриву, виражена в Па або в Н/м2, поділена на питому вагу в Н/м3, виміряна при температурі (296 ± 2) К [(+23 ± 2) °С] та відносній вологості (50 ± 5) відсотків.

   

   

  1.С.11.

  [1C011]

  Метали та сполуки, наведені нижче:

   

   

   

   

  1.С.11.а.

  Метали з розміром частинок менше ніж 60 мкм, які мають сферичну, розпилену, сфероїдальну, розшаровану або молоту форму, виготовлені з матеріалу, що на 99 відсотків або більше складається з цирконію, магнію або сплавів з них

   

  8104 30 00 00

  8109 10 10 00

   

   

  Технічна примітка.

  Природний вміст гафнію в цирконії (типово від 2 до 7 відсотків) підраховується з цирконієм.

   

   

  Примітка.

  Метали або сплави, зазначені в позиції 1.С.11.а, підлягають контролю згідно з цією позицією незалежно від того, вміщені ці метали або сплави в капсули алюмінію, магнію, цирконію або берилію, чи ні.

   

   

  1.С.11.b.

  Бор або карбід бору чистотою 85 відсотків або вище та розміром частинок 60 мкм або менше

   

  2804 50 10 00

  2849 90 10 00

   

  Примітка.

  Метали або сплави, зазначені в позиції 1.С.11.b, підлягають контролю згідно з цією позицією незалежно від того, чи ці метали або сплави інкапсульовані в алюміній, магній, цирконій або берилій, чи ні.

   

  1.С.11.c.

  Нітрат гуанідину (СAS 506-93-4)

  2925 20 00 00

   

  1.С.11.d.

  Нітрогуанідин (NG) (CAS 556-88-7)

  2929 90 00 00

   

  1.С.12. *

  [1C012]

  Матеріали, наведені нижче:

   

   

  Технічна примітка.

  Ці матеріали типово використовуються для ядерних джерел теплоти.

   

  1.С.12.а.

  Плутоній у будь-якому  вигляді  з  вмістом ізотопу плутонію-238, більшим ніж 50 вагових відсотків

  2844 20 51 00

  2844 20 59 00

  2844 20 81 00

  2844 20 89 00

   

  Примітка.

   Згідно з позицією  1.С.12.а  контролю не підлягають:

  1) передача одного грама або менше  плутонію;

  2) передача трьох або менше “ефективних грамів”, що використовуються як чутливі елементи в приладах.

   

  1.С.12.b.

  “Попередньо розподілений” нептуній-237 у будь-якому вигляді 

  з 2844 40

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.C.12.b контролю не підлягає передача одного грама або менше нептунію-237.

   

  1.С.13.*, ***

  Матеріали, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях:

   

   

   

  1.С.13.а.**

  Промислові вибухові речовини та їх компоненти, у тому числі:

   

   

   

  1) азиди металів, а також вибухові речовини або капсульні композиції, що містять азиди чи комплекси азидів;

  2850 00 50 00

  3602 00 00 00

  3603 00 10 00

  3603 00 90 00

   

   

  2) азотна кислота з концентрацією вище ніж
  95 відсотків;

  2808 00 00 00

   

   

  3) гексанітродифеніламін;

  2921 44 00 00

   

   

  4) діетилдифенілсечовина, диметилдифенілсечовина, метилетилдифенілсечовина (централіти);

  2924 10 00 00

   

   

  5) діоктилмалеат;

  2917 19 90 00

   

   

  6) димний (чорний) порох;

  3601 00 00 00

   

   

  7) динітропропанол;

  2905 50 10 90

   

   

  8) дифторамін;

  2826 19 00 00

   

   

  9) етилендіаміндинітрат (EDDN);

  2921 21 00 00

   

   

  10) етил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична етилдифенілсечовина);

  2924 10 00 00

   

   

  11) емульсійні вибухові речовини, виготовлені з водних розчинів нітратів лужних металів, емульсованих у мінеральних оліях;

  3602 00 00 00

   

   

  12) мисливські та інші порохи, що мають сталу швидкість горіння понад 38 мм/с за нормальних умов (тиск 6,89 МПа, температура 294 К (21 °С), включаючи нітроцелюлозні порохи, в тому числі двоосновні;

  3601 00 00 00

   

   

  13) метил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична етилдифенілсечовина);

  2924 10 00 00

   

   

  14) нітрат калію;

  2834 21 00 00

   

   

  15) нітрогліцерин (або гліцеринтринітрат, тринітрогліцерин);

  2905 50 99 00

   

   

  16) нітрокрохмаль;

  3505 10 90 00

   

   

  17) нітроцелюлоза;

  3912 20 19 00

   

   

  18) пентаеритриттетранітрат (PETN);

  2920 90 85 00

   

   

  19) пероксид водню з концентрацією вище ніж 85 відсотків;

  2847 00 00 00

   

   

  20) перхлорати та хлорати металів (без амонію);

  з 2829

   

   

  21) пікрат амонію;

  2908 90 00 00

   

   

  22) пікрат калію;

  2908 90 00 00

   

   

  23) N-піролідинон; 1-метил-2-піролідинон;

  2933 90 95 00

   

   

  24) N,N – дифенілсечовина (несиметрична метилдифенілсечовина);

  2924 10 00 00

   

   

  25) стифнати металів;

  2908 90 00 00

   

   

  26) тетранітронафталін;

  2904 20 90 00

   

   

  27) триетилалюміній (ТЕА), триметилалюміній (ТМА) та інші пірофорні алкілові та арилові похідні літію, натрію, магнію, цинку і бору;

  2931 00 95 30

  2931 00 95 90

  з 3606 90

   

   

  28) триетиленглікольдинітрат (TEGDN);

  2909 19 00 90

   

   

  29) тринітроанізол;

  2904 20 90 00

   

   

  30) тринітроксилол;

  2904 20 90 00

   

   

  31) тринітронафталін;

  2904 20 90 00

   

   

  32) тринітрофенол (пікринова кислота);

  2908 90 00 00

   

   

  33) 2,4,6-тринітрорезорцин (стифнінова кислота);

  2908 90 00 00

   

   

  34) 2,4,6-тринітротолуол (TNT);

  2904 20 10 00

   

   

  35) 2-нітродифеніламін (2-NDPA);

  2921 44 00 00

   

   

  36) 4-нітродифеніламін (4-NDPA);

  2921 44 00 00

   

   

  37) хлортрифторид

   

  2812 90 00 00

   

  1.С.13.b.

  Токсичні хімічні речовини та сполуки:

   

   

   

  1) акролеїн (альдегід акрилової кислоти)
  (CAS 107-02-8);

  2912 19 00 00

   

   

  2) арсин (миш’яковистий водень)
  (CAS 7784-42-1);

  2850 00 10 00

   

   

  3) бромацетофенон (CAS 70-11-1);

  2914 70 90 00

   

   

  4) бромацетон (CAS 598-31-2);

  2914 70 90 00

   

   

  5) бромціан (CAS 506-68-3);

  2851 00 80 00

   

   

  6) бензилбромід (CAS 100-39-0);

  2903 69 90 90

   

   

  7) бензилйодид (CAS 620-05-3);

  2903 69 90 90

   

   

  8) брометилетилкетон (CAS 816-40-0);

  2914 70 90 00

   

   

  9) бутилтрифторсилан;

  2931 00 95 90

   

   

  10) дигідрофенарсазинхлорид (адамсит)
  (CAS 578-94-8);

  2931 00 95 90

   

   

  11) дифенілхлорарсин (CAS 712-48-1);

  2931 00 95 90

   

   

  12) дифенілціанарсин;

  2931 00 95 90

   

   

  13) етилбромацетат (CAS 105-36-2);

  2915 90 80 90

   

   

  14) етилйодацетат (CAS 623-48-3);

  2915 90 80 90

   

   

  15) йодацетон (CAS 3019-04-3);

  2914 70 90 00

   

   

  16) ксилілбромід

  (CAS 89-92-9; 620-13-3; 104-81-4);

  2903 69 90 90

   

   

  17) кротоновий альдегід (CAS 123-73-9);

  2912 29 00 00

   

   

  18) пропілтрифторсилан;

  2931 00 95 90

   

   

  19) трихлортриетиламін (CAS 817-09-4);

  2921 19 80 00

   

   

  20) трихлорметилхлорформіат (дифосген)

  (CAS 503-38-8);

  2915 90 20 00

   

   

  21) хлор (CAS 7782-50-5);

  2801 10 00 00

   

   

  22) хлорангідрид метансульфокислоти

  (CAS 124-63-0);

  2904 90 20 00

   

   

  23) хлорангідрид бензойної кислоти

  (CAS 98-88-4);

  2916 39 00 90

   

   

  24) хлорангідрид 2-фуранової кислоти
  (CAS 527-69-5);

  2932 99 90 00

   

   

  25) хлорацетон (CAS 78-95-5);

  2914 70 90 00

   

   

  26) хлорацетофенон (CAS 532-27-4);

  2914 70 90 00

   

   

  27) фосфін (фосфористий водень)

  (CAS 7803-51-2);

  2850 00 10 00

   

   

  28) 2-бромбензилціанід (CAS 19472-74-3);

  2929 90 99 90

   

   

  29) 3-бромбензилціанід (CAS 31938-07-5);

  2929 90 99 90

   

   

  30) 4-бромбензилціанід (CAS 16532-79-9);

  2929 90 99 90

   

   

  31) 8-метил-N-ванілін-6-ноненамід (капсацин)

  (CAS 404-86-4)

   

  2939 90 90 00

   

  1.С.13.c.

   

  Будь-які окремі чи у складі інших виробів джерела іонізуючого випромінювання з періодом напіврозпаду більше ніж 5 років, які мають активність більше ніж 3,7 х 1012 Бк

   

  з 2844, 2845

   

  Примітка.

  Імпорт та тимчасове ввезення товарів, які визначені в позиції 1.С.13.с, здійснюються за дозволами Держекспортконтролю, які надаються за наявності позитивних висновків Держатомрегулювання щодо дотримання імпортером вимог, передбачених для ввезення заявлених товарів на територію України. Вимоги визначаються Держатомрегулювання в установленому порядку.

   

   

  1.D.

  ПРОГРАМНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   

   

   

  1.D.1.

  [1D001]

  “Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання, що підлягає контролю за позицією 1.В

   

  з 8524

  з 8471 70

   

  1.D.2.

  [1D002]

  “Програмне забезпечення” для “розроблення” “композиційних” або багатошарових структур з органічною “матрицею”, металевою “матрицею” або вуглецевою “матрицею”

   

  з 8524

  з 8471 70

   

  1.D.3.*

  “Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення”, “виробництва” або “використання” промислових вибухових речовин та їх компонентів, зазначених у позиції 1.С.13.а

   

  з 8524

  з 8471 70

   

  1.Е.

  ТЕХНОЛОГІЯ

   

   

   

  1.Е.1. **

  [1E001]

  “Технологія” відповідно до позиції 3 загальних приміток для “розроблення” або “виробництва” обладнання чи матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями  1.А.1.b, 1.A.1.c, 1.A.2 – 1.A.6, 1.B або 1.С

   

  з 3705,

  з 3706, 8524,

  4901 99 00 00

  4906 00 00 00

   

   

  1.Е.2.

  [1E002]

  Інші “технології”, наведені нижче:

   

  з 3705,

  з 3706, 8524,

  з 8471 70

  4901 99 00 00

  4906 00 00 00

   

  1.Е.2.а.

  “Технологія” для “розроблення” або “виробництва” полібензотіазолів чи полібензоксазолів

   

   

  1.Е.2.b.

  “Технологія” для “розроблення” або “виробництва” сполук фтореластомірів, що містять принаймні один мономер вінілефіру

   

   

   

  1.Е.2.с.

  “Технологія” для “розроблення” або “виробництва” наведених нижче матеріалів для основ або керамічних не-“композиційних  матеріалів”:

   

   

   

  1) матеріали основи, що мають усі наведені нижче характеристики:

   

   

   

  а) будь-яка з наведених нижче композицій:

  1) простих або комплексних оксидів цирконію і комплексних оксидів кремнію або алюмінію;

  2) простих нітридів бору (з кубічними формами  кристалів);

  3) простих або комплексних карбідів кремнію або бору;

  4) простих або комплексних нітридів кремнію;

   

   

   

  b) сумарний вміст металевих домішок за винятком тих, які вносяться навмисно:

   

   

   

  1) менше ніж 1000 частинок на мільйон для простих оксидів або карбідів; або

  2) менше ніж 5000 частинок на мільйон для комплексних сполук або простих нітридів; та

   

   

   

  с) будь-що з наведеного нижче:

  1) цирконій із середнім розміром часток, що дорівнює або менше ніж 1 мкм, при цьому не більше ніж 10 відсотків частинок розмірами понад 5 мкм;

  2) інші матеріали основи із середнім розміром частинок, що дорівнює або менше ніж 5 мкм, при цьому не більше ніж 10 відсотків частинок розміром понад 10 мкм; або

  3) які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

  а) пластинки з відношенням довжини до товщини, що перевищує 5;

   

  b) ниткоподібні монокристали з  відношенням довжини до діаметра, що для діаметрів менше ніж 2 мкм перевищує 10; та

  с) непереривчасті або дискретні волокна діаметром менше ніж 10 мкм;

   

   

   

  2) керамічні некомпозиційні матеріали, що складаються з матеріалів, описаних у позиції 1.Е.2.с.1

   

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.Е.2.с.2 контролю не підлягає технологія розроблення або виробництва абразивів.

   

   

  1.Е.2.d.

  “Технологія” для “виробництва” ароматичних поліамідних волокон

   

   

   

  1.Е.2.e.

  “Технологія” для складання, обслуговування та відновлення матеріалів, що підлягають контролю згідно з позицією 1.С.1

   

   

   

  1.Е.2.f.

  “Технологія” для відновлення “композиційних”, багатошарових структур або матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.А.2, 1.С.7.с або 1.С.7.d

   

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 1.Е.2.f контролю не підлягає “технологія” ремонту матеріалів для “цивільних літальних апаратів”, під час якого використовуються вуглецеві “волокнисті або ниткоподібні матеріали” та епоксидні смоли, описані в посібниках виробників авіатехніки.

   

      

  Розділ 2.   ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

   

  Номер

  позиції

   

  Найменування

  Код товару

  згідно  з

  УКТЗЕД

  2.

  ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

   

   

  2.A.

   

  СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ  І  КОМПОНЕНТИ

   

   

  Особлива

  примітка.

  Підшипники плавного ходу визначені у позиції ML9 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807.

   

  2.A.1.

  [2A001]

   

  Антифрикційні підшипники, системи підшипників та їх “компоненти”, наведені нижче:

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 2.А.1 контролю не підлягають кулькові підшипники з допусками на кульки, встановленими виробниками  відповідно  до  міжнародного  стандарту   ISО 3290, класу 5 або нижче.

   

  2.A.1.а.

  Кулькові та твердороликові підшипники, які мають допуски, що встановлюються виробником відповідно до міжнародного стандарту ISО492 класу допуску 4 (або ANSI/ABMA Std 20 класу допуску ABEC-7 чи RBEC-7, інших національних еквівалентів) або вище, і мають кільця, шарики або ролики, виготовлені з мідно-нікелевого сплаву чи берилію

   

  8482 10 90 00

  8482 50 00 00

  Примітка.

  Згідно з позицією 2.А.1.а контролю не підлягають конічні роликові  підшипники.

   

  2.A.1.b.

  Інші кулькові та твердороликові підшипники, які мають  допуски, установлені виробником відповідно  до міжнародного стандарту ISО492 класу допуску 2 (або ANSI/ABMA Std 20 класу допуску ABEC-9 чи RBEC-9, інших національних еквівалентів) або вище

   

  8482 80 00 00

  Примітка.

  Згідно з позицією 2.А.1.b контролю не підлягають конічні роликові підшипники.

   

  2.A.1.с.

  Активні магнітні підшипникові системи, які мають одну із зазначених нижче складових:

  1) матеріали з магнітною індукцією 2 Т або більше і межею плинності понад 414 МПа;

  2) електромагнітний пристрій для приводу з тримірним уніполярним високочастотним підмагнічуванням;

  3) високотемпературні (450 К (177 °С) і більше) позиційні датчики

   

  8483 30 10 00,

  8483 30 90 00

  2.B.

  ОБЛАДНАННЯ  ДЛЯ  ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА

   

   

  Технічні примітки.

  1. Вторинні паралельні контурні осі (осі оброблення) (наприклад, W-осьова фреза горизонтальної розточки або вторинна вісь обертання, центрова лінія якої паралельна головній осі обертання) не включені у  загальну  кількість контурних осей. Осі обертання не обов’язково передбачають поворот на кут, більший ніж 360 °. Вісь обертання може мати привід лінійного переміщення (наприклад, гвинтом або зубчастою шестірнею).

   

   

   

   

  2. У позиції 2B кількість осей, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”, означає кількість осей, вздовж або навколо яких під час оброблення заготовки здійснюється одночасний  та взаємопов’язаний відносний рух  заготовки та інструменту. Ця кількість не включає будь-які додаткові осі, вздовж або навколо яких здійснюється інший відносний рух у верстаті. Такі осі включають:

   

  a) системи правки круга в шліфувальних верстатах;

   

  b) паралельні осі обертання, призначені для кріплення окремих заготовок;

   

  c) колінеарні осі обертання, призначені для маніпулювання тією ж заготовкою за рахунок утримання її в патроні з різних кінців.

   

  3. Номенклатура осі визначається відповідно до міжнародного стандарту ISО 841: “Верстати з числовим керуванням – номенклатура осей і різновидів рухів”.

   

  4. Для цього розділу “нахилені шпинделі” розглядаються як осі обертання.

   

   

   

  5. Замість індивідуальних протоколів випробувань для   кожної   моделі верстата можуть бути застосовані гарантовані рівні точності позиціювання, одержані шляхом вимірювань, зроблених відповідно до міжнародного стандарту ISO 230/2 (1997) або його національних еквівалентів. Гарантована точність позиціювання означає величину точності, яку представляють національним ліцензійним органам як міру точності для моделі верстата.

   

  Визначення гарантованих величин:

   

  a) виберіть 5 верстатів окремої моделі, що повинна бути оцінена;

   

  b) проведіть вимірювання величин точності для лінійних осей відповідно до міжнародного стандарту ISO 230/2 (1997);

   

  с) визначте величину А для кожної осі окремого верстата. Метод обчислення величини А описано у стандарті ISO;

   

  d) визначте гарантовану величину для кожної осі для окремої моделі (Ах, Ау…);

   

  е) оскільки в розділі 2 Списку робиться посилання на кожну лінійну вісь, у ньому повинно бути стільки гарантованих величин точності, скільки є лінійних осей;

   

  f) якщо будь-яка з осей моделі верстата, що не підлягає контролю згідно з позиціями 2.В.1.а - 2.В.1.с, має гарантовану величину точності А, що дорівнює 5 мкм для шліфувальних верстатів і 6,5 мкм для фрезерних та токарних верстатів або менше, виробник повинен підтверджувати повторно рівень точності кожні вісімнадцять місяців.

   

  2.B.1.

  [2B001]

   

  Верстати та будь-які їх комбінації для видалення (або різання) металів, кераміки і “композиційних матеріалів”, які відповідно до технічних специфікацій виробника можуть бути оснащені електронними пристроями для “числового керування”, та “спеціально призначені компоненти”,  наведені нижче:

   

  Примітки.

  1. Згідно з позицією 2.В.1 контролю не підлягають верстати спеціального призначення, застосування яких обмежено виготовленням шестерень. Для таких верстатів застосовується позиція 2.В.3.

   

  2. Згідно з позицією 2.В.1 контролю не підлягають верстати спеціального призначення, застосування яких обмежено виготовленням будь-яких з наведених нижче частин:

  a) колінчасті вали або кулачкові вали;

  b) інструменти або різці;

  c) черв’яки  екструдерів;

  d) гравійовані або із скошеними поверхнями деталі ювелірних виробів.

   

  3. Верстати, що мають щонайменше дві з трьох функціональних можливостей – токарна обробка, фрезерування або шліфування (наприклад, токарний верстат, що має функцію фрезерування), повинні оцінюватися згідно з кожною відповідною позицією 2.B.1.a, 2.B.1.b або 2.B.1.c.

   

  2.B.1.а.

   

   

   

   

   

   

   

  Токарні верстати, що мають усі наведені нижче характеристики:

  1) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з “усіма доступними компенсаціями” дорівнює або менше (краще) ніж 4,5 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента;

  2) дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”

   

  з 8458,

  з 8464 90,

  8465 99 10 00

  Примітка.

  Згідно з позицією 2.B.1.a контролю не підлягають токарні верстати, спеціально призначені для виробництва контактних лінз.

   

  2.B.1.b.

  Фрезерні верстати, що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик:

  1) мають усі зазначені нижче характеристики:

  a) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з “усіма доступними компенсаціями” дорівнює або менше (краще) ніж 4,5 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента;

   

  b) три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”; або

  8459 31 00 00,

  8459 39 00 00,

  8459 51 00 00,

  8459 61,

  8459 69,

  8464,

  8465 92 00 00

   

  2) п’ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”;

   

   

  3) точність позиціювання для копіювально-розточувальних верстатів уздовж будь-якої лінійної осі з “усіма доступними компенсаціями” менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; або

   

   

  4) верстати для різання матеріалу, що безперервно переміщується, які мають усі із зазначених нижче характеристик:

  а) “радіальне биття” і “кулачковий  ефект” шпинделя менше (краще) ніж 0,0004 мм TIR; та

  b) кутове відхилення руху ковзання (рискання, перекіс у повздовжньому напрямку і гойдання) менше (краще) ніж 2 секунди дуги, TIR, уздовж шляху переміщення завдовжки 300 мм

   

   

  2.B.1.c.

  Шліфувальні верстати, що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик:

  1) мають усі зазначені нижче характеристики:

  a) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з “усіма доступними компенсаціями” дорівнює або менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; та

  8460 11 00 00,

  8460 19 00 00,

  8460 21,

  8460 29,

  8464 20 05 00,

  8464 20 20 00,

  8464 20 95 00,

  8465 93 00 00

   

  b) три або більше осі, які можуть бути   одночасно скоординовані для “контурного керування”; або

   

  2) п’ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”

   

   

   

   

   

  Примітка.

  Згідно з позицією 2.В.1.с  контролю не підлягають:

  1) шліфувальні верстати для оброблення зовнішніх циліндричних, внутрішніх поверхонь, а також комбіновані верстати (для шліфування внутрішніх та зовнішніх поверхонь), які мають усі наведені нижче характеристики:

   

  a) обмежені циліндричним шліфуванням; та

   

   

  b) обмежені  максимальним зовнішнім діаметром або довжиною заготовки 150 мм;

   

   

  2) верстати, спеціально спроектовані для шліфування за шаблоном, які не мають z - осі або w – осі, точність позиціонування яких з “усіма доступними компенсаціями” менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента;

   

  3) плоскошліфувальні верстати.

   

  2.B.1.d.

  Верстати для електроіскрового оброблення (EDM) без подачі дроту, що мають дві або більше осей обертання, які можуть одночасно бути скоординовані для “контурного керування”

  з 845630

  2.B.1.e.

  Верстати для видалення металів, кераміки або “композиційних матеріалів”, які мають усі наведені нижче характеристики:

  з 8424 30,

  з 8456 10,

  8456 91 00 00,

  з 8456 99

   

  1) видалення матеріалу за допомогою:

   

  a) водяних або інших рідинних струменів, включаючи струмені з абразивними добавками;

   

   

  b) електронного променя; або

   

   

  c) променя лазера; та

   

   

  2) які мають дві або більше осей обертання, що:

   

   

  a) можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”; та

   

   

  b) мають точність позиціювання менше (краще) ніж 0,003°

   

   

  2.B.1.f.

  Верстати для свердління глибоких отворів і токарні верстати, які модифіковані для свердління глибоких отворів та забезпечують максимальну глибину їх свердління понад 5000 мм, а також “спеціально призначені компоненти” для них

  з 8458,

  8459 21 00 00

  2.B.2.

   

   

   

   

  Верстати з числовим програмним керуванням, в яких використовується технологічний процес магнітореологічного чистового оброблення (MRF-процес), обладнані для виробництва несферичних поверхонь, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

   

   

  a) фінішне оброблення форми менше (краще) 1 мкм; або

   

   

  b) фінішне оброблення до шорсткості менше (краще) 100 нм (середньоквадратичне  значення)

   

  Технічна примітка.

   

  Для цілей позиції 2.B.2. MRF-процес – технологічний процес видалення матеріалу з використанням абразивної магнітної рідини, в’язкість якої керується  магнітним полем.

  2.B.3.

  [2B003]

  Верстати з “числовим керуванням” або з ручним керуванням і спеціально розроблені для них “компоненти”, обладнання для контролю та оснащення, спеціально розроблені для шевінгування, фінішного оброблення, шліфування або хонінгування загартованих (Rc = 40 або більше) прямозубих циліндричних, одно- або двозаходових черв’ячних (гвинтових) шестерень з діаметром понад 1250 мм та шириною поверхні зуба, що дорівнює
  15 відсоткам діаметра або більше, з якістю фінішного оброблення AGMA 14 або краще (відповідно до міжнародного стандарту ISO 1328 за класом 3)

   

  8461 40 71 00,

  8461 40 79 00

  2.B.4.

  [2B004]

  “Ізостатичні преси” для гарячого пресування, що мають усі наведені нижче складові, та “спеціально призначені компоненти” для них і допоміжні пристрої:

   

  з 8462 99

  2.B.4.а.

  Камери з контрольованими тепловими умовами всередині замкненої порожнини з внутрішнім діаметром 406 мм або більше

   

   

  2.B.4.b.

  Будь-яку наведену нижче характеристику:

   

   

  1) максимальний робочий тиск понад 207 МПа;

   

   

  2) контрольовані  температурні умови понад 1773 К (1500 °С);

   

   

  3) обладнання для насичення вуглеводнем і виведення газоподібних продуктів розкладу

   

   

  Технічна примітка.

  Внутрішній розмір камери – це робочі розміри камери, яка забезпечує робочий тиск і температуру; до розміру камери не включається розмір затискних пристроїв. Зазначений розмір визначається меншим з двох розмірів: внутрішнього діаметра камери високого тиску або внутрішнього діаметра ізольованої камери печі залежно від того, яка з цих камер знаходиться в іншій.

   

  Особлива примітка.

  Щодо спеціально розроблених штампів, форм та інструментів див. позиції 1.В.3, 9.В.9 і ML18 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807.

   

  2.B.5.

      [2B005]

  Обладнання, спеціально призначене для осадження, оброблення та контролю у процесі нанесення неорганічних захисних шарів, покриттів і  поверхневих модифікацій, наведених нижче,  для неелектронних підкладок за допомогою процесів, зазначених у таблиці та примітках до позиції 2.Е.3.f, а також “компоненти”, спеціально призначені для автоматизованого регулювання, позиціювання, маніпулювання та управління:

   

   

  2.B.5.а.

   

   

  Виробниче обладнання для хімічного осадження з парової фази (CVD), що має усі зазначені нижче характеристики:

  8424 20 00 90,

  8456 91 00 00,

  8456 99

   

  1) процес, модифікований для будь-якого зазначеного нижче методу:

   

   

  a) пульсуючого хімічного осадження з парової фази (CVD);

   

   

  b) термічного осадження з керованим зародкоутворенням (CNTD); або

   

   

   

   

   

  c) стимульованого плазмою або за допомогою плазми CVD; та

   

   

  2) використовує будь-що наведене нижче:

   

   

  a) високий вакуум (дорівнює або менше ніж  0,01 Па) для ущільнення при обертанні; або

   

   

   

  b) засоби контролю товщини шару покриття безпосередньо у процесі осадження

   

   

  2.B.5.b.

   

   

  Виробниче обладнання для іонної імплантації із силою іонного струму 5 мА або більше

   

  8456 10 10 00,

  8456 10 90 00

  2.B.5.c.

   

   

  Виробниче обладнання для електронно-променевого вакуумного нанесення покриттів методом фізичного осадження з парової фази електронним променем (EB‑PVD), яке має систему електроживлення з розрахунковою  потужністю понад 80 кВт та будь-які наведені нижче складові:

  8456 10 10 00,

  8456 10 90 00

   

   

   

   

   

   

  1) “лазерна” система керування за рівнем випаровувальної ванни, яка точно регулює швидкість подавання матеріалів (злитків) у зону випаровування; або

   

   

  2) керований комп’ютером покажчик швидкості випаровування (монітор), який працює за принципом фотолюмінесценції іонізованих атомів у потоці пари, необхідний для контролю швидкості осадження складових покриття, що містить два або більше елементів

   

   

  2.B.5.d.

   

   

  Виробниче обладнання для нанесення покриття методом плазмового напилення, яке має будь-яку зазначену нижче характеристику:

  8456 91 00 00,

  8456 99

   

   

  1) працює за зниженого тиску контрольованої атмосфери (дорівнює або менше ніж 10 кПа, вимірюваного вище або всередині 300 мм вихідного перерізу сопла плазмового пальника) у вакуумній камері, що здатна забезпечити  зниження тиску до 0,01 Па перед початком процесу нанесення;

   

   

  2) має у своєму складі засоби контролю товщини шару покриття у процесі нанесення

   

  2.B.5.e.

   

   

  Виробниче обладнання для металізації розпиленням, що здатне забезпечити густину струму 0,1 мА/мм2 або більше з продуктивністю напилення 15 мкм/год або більше

  8456 91 00 00,

  8456 99

   

   

   

  2.B.5.f.

   

   

  Виробниче обладнання для катодно-дугового напилення із системою електромагнітів для керування активною плямою дуги на катоді

   

  8515 80 91 00,

  8515 80 99 00

   

   

  2.B.5.g.

   

   

  Виробниче обладнання для іонного нанесення покриття, здатне в процесі нанесення вимірювати будь-що з наведеного нижче:

  8456 10 10 00,

  8456 10 90 00

   

   

   

  1) товщину покриття на підкладці та величину продуктивності;

   

   

  2) оптичні характеристики

   

  Примітка.

  Згідно з позиціями 2.B.5.а, 2.B.5.b, 2.В.5.е, 2.B.5.f, 2.B.5.g контролю не підлягає обладнання для нанесення покриття методом хімічного осадження з парової фази, катодно-дугового напилення та нанесення методом розпилення, іонного нанесення або іонної імплантації, спеціально призначене для різальних та обробних інструментів.

   

  2.B.6.

  [2B006]

  Системи або обладнання та “електронні збірки“, наведені нижче, для вимірювання або контролю за розмірами:

   

  2.B.6.a.

   

   

  Контрольно-вимірювальне обладнання, кероване комп’ютером або з “числовим керуванням”, яке має тривимірну (об’ємну) систему з “похибкою вимірювання”, що дорівнює або менше (краще) ніж (1,7+L/1000) мкм (де L - довжина, яка вимірюється в міліметрах), та тестується відповідно до міжнародного  стандарту ISO 10360-2 (2001)

  9031 80 31 10,

  9031 80 31 90

   

   

   

   

   

  2.B.6.b.

  Вимірювальні пристрої для лінійних або кутових переміщень наведені нижче:

   

   

  1) вимірювальні пристрої для лінійних переміщень, які мають будь-яку зазначену нижче складову:

   

  9031 41 00 00,

  9031 49 10 00,

  9031 49 90 00

  Технічна примітка.

   

   

  Для цілей позиції 2.B.6.b.1 “лінійне переміщення” означає відстань між контактною вимірювальною головкою та об’єктом вимірювання.

   

   

   

   

  a) вимірювальні системи безконтактного   типу з “роздільною здатністю”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,2 мкм, при діапазоні вимірювань до 0,2 мм;

   

   

   

   

  b) системи з лінійним регульованим   диференційним перетворювачем напруги з усіма зазначеними нижче характеристиками:

   

   

  1) “лінійністю”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,1 відсотка, в діапазоні вимірювань до 5 мм;

   

   

  2) відхиленням, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,1 відсотка на день, за стандартних умов з коливанням  навколишньої температури ± 1 К; або

   

   

  с) вимірювальні системи, що мають усе наведене нижче:

   

   

  1) які містять “лазер”;

   

   

  2) які експлуатуються безперервно (принаймні 12 годин при стандартних температурі та тиску з коливанням навколишньої температури ± 1 К) і мають усі наведені нижче характеристики:

   

   

  a) “роздільна здатність” на їх повній шкалі становить 0,1 мкм або менше (краще);

   

   

  b) “невизначеність вимірювання” дорівнює або менше (краще) ніж (0,2+L/2000) мкм (де L - довжина, що вимірюється в міліметрах);

   

   

  d) “електронні збірки“, спеціально призначені для забезпечення функції зворотного зв’язку в системах, що підлягають контролю згідно з позицією 2.B.6.b.1.c.

   

   

  Примітка.

   

   

  Згідно з позицією 2.B.6.b.1 контролю не підлягають вимірювальні інтерферометричні системи, обладнані системою автоматичного керування, у якій не передбачено використання техніки зворотного зв’язку,  що містять “лазер” для вимірювання помилок переміщення рухомих частин верстатів, засобів контролю за розмірами або подібного обладнання.

   

   

  2) кутові вимірювальні прилади з “кутовою девіацією”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,00025°

   

  9031 41 00 00,

  9031 49 10 00,

  9031 49 90 00,

  з 9031 80 31,

  9031 80 91 00

   

  Примітка.

   

   

  Згідно з позицією 2.B.6.b.2 контролю не підлягають оптичні прилади, такі як автоколіматори, що використовують колімоване світло (наприклад, лазерний  промінь) для фіксації кутового відхилення дзеркала.

   

  2.B.6.c.

  Обладнання для вимірювання нерівностей поверхні з використанням оптичного розсіювання як функції кута з чутливістю 0,5 нм або менше (краще)

  9031 41 00 00,

  9031 49 10 00,

  9031 49 90 00

  Примітка.

   

   

  Верстати, що можуть бути використані як вимірювальні машини, підлягають контролю, якщо їх параметри відповідають  або перевищують критерії, встановлені для функцій верстатів або вимірювальних машин. 

  2.B.7.

  [2B007]

  “Роботи”, що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик, і спеціально спроектовані контролери та “виконавчі механізми” до них:

   

  8479 50 00 00,