• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 24 вересня 2004 р.  № 1273

  Київ

  Про внесення змін до Положення про державну
  санітарно-епідеміологічну службу України

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня  2002 р. № 1218 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1613; 2003 р., № 37, ст. 1981), зміни, виклавши його у редакції, що додається.

     Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè                  В. ЯНУКОВИЧ

   

   

  Інд.28