• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 22 вересня 2004 р. № 1255

  ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
  забезпечення митних органів технічними засобами
  митного контролю на 2004 — 2010 роки

  1. Загальні питання

  Держмитслужба вживає дієвих заходів для запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків і товарів, що перевозяться з порушеннями митного законодавства, вишукує шляхи застосування ефективних засобів з метою огляду товарів, автотранспортних засобів, залізничних вагонів, контейнерів, які переміщуються через митний кордон України.

  З економічної точки зору неруйнівний контроль транспортних засобів  забезпечує істотне зменшення часу, необхідного на проведення огляду вантажів з метою встановлення відповідності товарів, які в них містяться, товарам, задекларованим до перевезення через митний кордон, а отже, збільшення пропускної спроможності у пунктах пропуску і, як результат, зростання надходжень до державного бюджету щороку на 5 — 10 відсотків. Крім того, такий контроль забезпечує надійність виявлення зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин, що сприяє боротьбі з тероризмом.

  Найбільш ефективними технічними засобами митного контролю в усьому світі вважаються рентгенотелевізійні системи. Різноманітність модифікацій таких систем дає можливість перевіряти як невеликі предмети, так і транспортні засоби вагою в десятки тонн. Українськими вченими і виробниками у співпраці з Держмитслужбою за рахунок виділених нею коштів розроблено цілий ряд сучасних рентгенотелевізійних систем нового покоління, які за своїми технічними характеристиками не поступаються закордонним аналогам, але є дешевшими на 30—50 відсотків.

  2. Мета та основні завдання Програми

  Метою Програми є забезпечення митних органів сучасними технічними засобами митного контролю для запобігання переміщенню через митний кордон заборонених до пропуску та небезпечних товарів і транспортних засобів.

  Основними завданнями Програми є:

   визначення перспектив щодо забезпечення митних органів сучасними технічними засобами митного контролю та підтримання їх у належному технічному стані;

  підвищення ефективності протидії на митному кордоні сучасним загрозам національній безпеці в умовах демократичного розвитку держави та її інтеграції до Європейського Союзу.

  3. Основні напрями Програми,
  шляхи її виконання

  У рамках цієї Програми забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю здійснюється за такими напрямами:

  закупівля технічних засобів митного контролю переважно у вітчизняних розробників і виробників за кошти державного бюджету;

  залучення міжнародної технічної допомоги;

  виконання для потреб Держмислужби науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та виготовлення партій дослідних зразків технічних засобів митного контролю вітчизняними підприємствами та організаціями.

  Забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю здійснюється шляхом:

  централізованих закупівель таких засобів за кошти державного бюджету в межах визначених обсягів;

  модернізації, підтримання в належному технічному стані всіх технічних засобів митного контролю;

  розроблення в рамках науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт нових систем і зразків технічних засобів митного контролю та забезпечення ними митних органів. При цьому перевага надається створенню вітчизняних зразків прямопоказувальної рентгеноінтроскопічної системи контролю малогабаритного багажу, рентгеноінтроскопічної модульної системи огляду вантажних автомобілів типу “Поліскан” та інших систем цього класу.

  4. Заходи щодо забезпечення митних органів
  технічними засобами митного контролю

  1. Затвердження типових вимог до забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю.

  Держмитслужба.

  Друге півріччя 2004 року.

  2. Забезпечення застосування на практиці типових методик і норм технічного обслуговування та ремонту всіх видів технічних засобів митного контролю.

  Держмитслужба.

  Друге півріччя 2005 року
  перше
  півріччя 2006 року.

  3. Закупівля технічних засобів митного контролю переважно у вітчизняних розробників та виробників з подальшим підтриманням їх у робочому стані за рахунок виділення щороку коштів згідно з визначеним обсягом фінансових витрат (додаток 1).

  Держмитслужба, Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики.

  2004 — 2010 роки.

  4. Проведення для Держмитслужби перспективних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, зокрема з метою розроблення нових та модернізації вже  існуючих рентгенотелевізійних систем нового покоління за рахунок коштів, що виділяються для цього щороку згідно з визначеним обсягом фінансових витрат (додаток 2).

  Держмитслужба, Мінекономіки, Мінфін.

  2004 2010 роки.

  5. Механізм виконання Програми

  Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Держмитслужбу, яка є її державним замовником.

  Держмитслужба:

  здійснює загальне керівництво виконанням основних заходів Програми;

  залучає до виконання Програми інші центральні органи виконавчої влади, а також підприємства, установи та організації.

  6. Фінансове забезпечення виконання
  П
  рограми

  Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів, визначених Держмитслужбі у державному бюджеті на відповідний рік.

  Держмитслужба разом з Мінфіном у разі потреби опрацьовує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо коригування обсягів фінансування Програми.

  Держмитслужба і Мінфін під час складання проектів Державного бюджету України передбачають відповідно до поданих у додатках 1 і 2 обсягів видатки на фінансування визначених Програмою заходів, які підлягають уточненню під час виконання Державного бюджету України на відповідний рік.

   

  _____________________

     Додаток 1

  до Програми

  ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ

   витрат на закупівлю технічних засобів митного контролю і послуги

   з підтримання їх у робочому стані (за рахунок коштів державного бюджету)

   

   

   

   

  За роками

   

  Найменування технічного засобу (послуги)

  Код еконо-мічної класи-фікації видат-ків бюд-жету

  Вартість одиниці, тис. гривень

  2004

  2005

  2006.

  2007

  2008

  2009

  2010

  кіль-кість

  сума, тис. гривень

  кіль- кість

  сума, тис. гривень

  кіль- кість

  сума, тис. гривень

  кіль- кість

  сума, тис. гривень

  кіль- кість

  сума, тис. гривень

  кіль- кість

  сума, тис. гривень

  кіль- кість

  сума, тис. гривень

   

  Детектор вибухових речовин та наркотиків

  1150

  232

  4

  928

  10

  2320

  15

  3480

  15

  3480

  15

  3480

  15

  3480

  15

  3480

   

  Детектор прихованих порожнеч

  1150

  14,4

   

   

  10

  144

  10

  144

  10

  144

  10

  144

  10

  144

  10

  144

   

  Детектор дорогоцінних металів

  1150

  9,6

   

   

  30

  288

  30

  288

  30

  288

  30

  288

  30

  288

  30

  288

   

  Комплект оглядових ендоскопів

  1150

  42

  20

  840

  50

  2100

  50

  2100

  50

  2100

  50

  2100

  5

  210

  5

  210

   

  Комплект оглядових дзеркал

  1150

  1,2

   

   

  15

  18

  15

  18

  15

  18

  15

  18

  15

  18

  15

  18

   

  Інтроскоп рентгенотелевізійний транспортерний

  1150

  320

  2

  640

  8

  2560

  10

  3200

  10

  3200

  12

  3840

  15

  4800

  15

  4800

   

  Інтроскоп рентгенотелевізійний прямопоказувальний

  1150

  140

   

   

  4

  560

  4

  560

  6

  840

  2

  280

  2

  280

  2

  280

   

  Прилад нічного бачення

  1150

  2,0

   

   

  20

  40

  20

  40

  20

  40

  20

  40

  20

  40

  20

  40

   

  Рентгенофлюориметр портативний

  1150

  150

   

   

  2

  300

  3

  450

  5

  750

  5

  750

  5

  750

  5

  750

   

  Рентгеноапарат портативний

  1150

  150

   

   

  3

  450

  3

  450

  3

  450

  5

  750

  5

  750

  6

  900

   

  Рентгеноапарат для перевірки великовантажних автомобілів та контейнерів, модульний або мобільний

  1150

  13250

   

   

  2

  26500

  2

  26500

  5

  66250

  5

  66250

  5

  66250

  5

  66250

   

  Система автоматичного зчитування автомобільних номерів

  1150

  50

   

   

  10

  500

  10

  500

  10

  500

  10

  500

  10

  500

  10

  500

   

  Комплект експрес-аналізаторів наркотичних речовин

  1131

  0,5

  540

  270

   

   

  650

  325

   

   

  650

  325

   

   

  650

  325

   

  Відеоапаратура

  2110

  7,2

   

   

  20

  144

  20

  144

  20

  144

  20

  144

  20

  144

  20

  144

   

  Телевізор

  2110

  1,44

   

   

  10

  14,4

  10

  14,4

  10

  14,4

  10

  14,4

  10

  14,4

  10

  14,4

   

  Фотоапарат цифровий

  2110

  2,0

   

   

  20

  40

  20

  40

  20

  40

  20

  40

  20

  40

  20

  40

   

  Обслуговування рентгенотелевізійних інтроскопів

  1137

   

   

  1611

   

  1650

   

  1900

   

  2000

   

  2100

   

  2100

   

  2100

   

  Післягарантійне обслуговування систем телеспостереження

  1137

   

   

  204

   

  204

   

  220

   

  230

   

  230

   

  250

   

  250

   

  Монтаж та встановлення систем автоматичного зчитування автомобільних номерних знаків

  1137

   

   

  200

   

  200

   

  200

   

  200

   

  200

   

  200

   

  200

   

  Разом

   

   

   

  4693

   

  38032,4

   

  40573,4

   

  80688,4

   

  81493,4

   

  80258,4

   

  80733,4

  Усього

  406 472,4

  Примітки: 1. Вартість технічних засобів митного контролю визначено на підставі здійснених Держмитслужбою у 2000 – 2004 роках  централізованих закупівель аналогічного обладнання за рахунок коштів державного бюджету.

  2. У разі отримання Держмитслужбою гранту міжнародної технічної допомоги

  фінансові витрати у відповідному бюджетному періоді зменшуються на суму такого гранту.  Додаток 2

  до Програми

  ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ

  фінансування витрат на науково-дослідні та

  дослідно-конструкторські роботи і виготовлення партій дослідних

  зразків технічних засобів митного контролю, що виконуються для Держмитслужби вітчизняними підприємствами та організаціями
  на 2004
  2010 роки

  (за рахунок коштів державного бюджету)

   

   

  Загаль-ний обсяг фінансу-вання, тис. гривень

  У тому числі за роками

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  29400

  1000

  10900

  3000

  3100

  3300

  4000

  4100

  Виготовлення партій дослідних зразків технічних засобів митного контролю

  26700

  4000

  4200

  4000

  3900

  3700

  3000

  3900

  Усього

  56100

  5000

  15100

  7000

  7000

  7000

  7000

  8000

  __________

  Примітки: 1. Обсяги фінансування на 2004 рік визначено виходячи з обсягів видатків на зазначені цілі, затверджених Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”.

  2. Обсяги фінансування на 2005 рік визначено виходячи з Програми дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 року, затвердженої Указом Президента України від 16 листопада 2000 р. № 1241.

  3. Обсяги фінансування на 2006 — 2010 роки підлягають щорічному коригуванню в межах загальної суми відповідно до переліку робіт, визначених Програмою.

  _____________________