• In English

 •  

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 22 вересня 2004 р. № 1254

   

   

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету

  Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 306

   

  1. Назву постанови доповнити словами і цифрами “та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року”.

   

  2. Пункт 1 після слів “і “Астарта” доповнити словами і цифрами “а також викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року”.

   

  3. У пункті 2:

  у підпункті “а” цифри і слова “390 млн. гривень” замінити цифрами і словами “270 млн. гривень”;

  доповнити пункт підпунктом “г” такого змісту:

  “ г) 120 млн. гривень – на викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року за видами товарів, що не були викуплені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 862 “Про викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року” (ЗП України, 1996 р., № 3,   ст. 81), від 1 грудня 1995 р. № 961 “Про викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року для придбання швейних машин, побутових комп’ютерів та мотоциклів з коляскою” (ЗП України, 1996 р., № 4, ст. 113), від       8 травня 1996 р. № 485 “Про викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року для придбання телевізорів” (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 317), від 25 березня 1999 р. № 457 “Про виплату в 1999 році установами Ощадного банку грошових заощаджень громадян України” (Офіційний вісник України, 1999 р.,      № 13, ст. 515), від 17 травня 2000 р. № 817 “Про виплату у 2000 році установами відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та колишнього Укрдержстраху грошових заощаджень і страхових внесків громадян України” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 833), від 26 березня 2001 р. № 275 “Про виплату у 2001 році грошових заощаджень і страхових внесків громадян України, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і установи колишнього Укрдержстраху” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 545), а саме: мікрохвильових печей, холодильників “Мінськ”, “Бірюса”, швейних машин “Зіг-Заг”, пральних машин “Вятка”, персональних побутових комп’ютерів та телевізорів кольорового зображення ”.

   

  4. Абзац другий пункту 3 після слів “за грошовими заощадженнями” доповнити словами і цифрами “та викупу облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року”.

   

         5. У пункті 4:

         в абзаці другому цифри і слово “78 відсотків” замінити цифрами і словом      “54 відсотки”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “24 відсотки – для викупу облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року відповідно до питомої ваги залишків облігацій на придбання  мікрохвильових печей, холодильників “Мінськ”, “Бірюса”, швейних машин       “Зіг-Заг”, пральних машин “Вятка”, персональних побутових комп’ютерів та телевізорів кольорового зображення за регіонами”.

   

         6. Абзац другий пункту 5 після слів “компенсацій громадянам” доповнити словами і цифрами “та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року”.

   

   

   

  ____________