• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 вересня 2004 р. № 1245

  ПРОГРАМА
  технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-

  рятувальної служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій  I. Стан технічного оснащення Державної спеціальної

  (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби

  Сучасний стан забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби (далі — Служба) засобами захисту від високих температур, хімічно та радіаційно небезпечних речовин для ефективного проведення аварійно-рятувальних робіт і належної безпеки рятувальників незадовільний.

  Генератори інертних газів, що застосовуються для ліквідації пожеж у підземних виробках, коли застосування засобів безпосередньої дії на осередок пожежі не дає позитивних результатів і перебування рятувальників у зоні пожежі стає небезпечним через високу температуру, задимленість та загазованість, морально і фізично застаріли, перебувають у незадовільному стані. Обладнання для проведення аварійно-відбудовних робіт на нафтогазових свердловинах також застаріло і підлягає поступовій заміні сучасними зразками, а установки для спуску у свердловину під тиском спеціальних насосно-компресорних труб Служба взагалі не має.

  Для виконання пошуково-рятувальних робіт на водних об’єктах потрібні потужні мореплавні засоби та аероглісери, для ефективної ліквідації нафтових забруднень на водних об’єктах — комплекти загороджувальних бонів та пристрої для збирання нафтопродуктів з водної поверхні, насоси для перекачування нафтопродуктів і агресивних речовин з ушкоджених ємностей, обладнання для виконання підводно-технічних робіт, пов’язаних з пошуком та знешкодженням затоплених залишків хімічної зброї,  а також апаратура для підводного різання металу, гідростволи та ґрунтовсмоктувачі, бетононасоси тощо.

  На сьогодні підлягає заміні 68 відсотків  автотранспортних засобів, призначених для доставки особового складу і спеціального устаткування на аварійні об’єкти, виконання спеціальних робіт, а також перевезення постраждалих у лікувальні заклади.

  Сучасний стан матеріально-технічної бази не дає змоги ефективно використовувати аварійно-рятувальні підрозділи Служби для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і проведення запобіжних заходів на належному рівні.

  II. Мета та основні завдання

  Метою Програми є підвищення оперативності реагування підрозділів Служби на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і ефективності проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Одним із шляхів досягнення цієї мети є зміцнення матеріально-технічної бази Служби.

  Основними завданнями Програми є:

  забезпечення надійного захисту рятувальників від дії шкідливих факторів під час проведення аварійно-рятувальних робіт;

  підвищення ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт;

  подання належної медичної допомоги потерпілим.

  III. Основні напрями

  Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

  оснащення підрозділів Служби засобами захисту від високих температур, хімічно та радіаційно небезпечних речовин, засобами захисту органів дихання та відповідними приладами і апаратурою, засобами для проведення аварійно-рятувальних робіт, сучасними транспортними засобами;

  забезпечення матеріалами, інвентарем та спорядженням для проведення аварійно-рятувальних робіт;

  технічне переоснащення газоаналітичних лабораторій;

  оснащення системи зв’язку для оперативного управління підрозділами Служби;

  переоснащення медичної служби;

  матеріально-технічне забезпечення кінологічної служби.

  IV. Етапи виконання

  Визначені у додатку 1 до Програми заходи передбачається здійснити двома етапами:

  перший (2005 — 2007 роки) — доукомплектування підрозділів Служби обладнанням, устаткованням, матеріалами та засобами, необхідними для виконання особовим складом основних завдань із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, заміна обладнання та засобів, які підлягають виведенню з експлуатації як морально застарілі та фізично зношені;

  другий (2008 — 2009 роки) — завершення оснащення підрозділів Служби спеціальним обладнанням для ліквідації пожеж у підземних виробках, аварій на транспорті та у складських приміщеннях із значними об’ємами пожежонебезпечних та агресивних речовин, проведення аварійно-відбудовних робіт на нафтогазових свердловинах, підводно-технічних робіт, а також заміна обладнання та засобів, технічний ресурс яких буде вичерпано.

   

  V. Механізм забезпечення виконання

  Забезпечення виконання Програми покладається на її державного замовника МНС.

  Виконавцем Програми є Служба.

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів Служби. Орієнтовний обсяг фінансування становить 94548,6 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету — 65167,3 тис. гривень, за рахунок коштів Служби — 29381,3 тис. гривень, який розраховано у цінах 2003 року на підставі результатів аналізу фактичного стану технічного оснащення Служби (додаток 2).

  Обґрунтування фактичного обсягу фінансування за рахунок коштів державного бюджету подається щороку разом з проектами Державного бюджету і Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік МНС.

  Контроль за виконанням Програми та цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до закону.

  VI. Очікувані результати

  Виконання Програми дасть можливість підвищити рівень безпеки праці рятувальників в умовах високих температур, у зонах хімічної небезпеки і радіаційного забруднення, у непридатному для дихання середовищі, оперативність реагування рятувальників на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, скоротити час ліквідації аварій шляхом механізації важкої ручної праці, що значно зменшить збитки від надзвичайних ситуацій та витрати на ліквідацію їх наслідків.

   

  ______________  Додаток 1
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої)
  аварійно-рятувальної служби МНС на 2005 — 2009 роки

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Орієнтовний обсяг фінансування

  У тому числі

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  перший етап

  другий етап

  1. Оснащення засобами захисту від високих температур, хімічно та радіаційно небезпечних речовин

   

   

   

   

   

   

   

   

  Костюми для роботи в умовах високих температур (до 350 0С)

  394,15

  101,3

  56,7

  55,9

  30,25

  150

   

   

  Костюми протитеплові для роботи в умовах високих температур (до 700 0С)

  270

  40

  40

  20

  20

  150

   

   

  Професійні протипожежні костюми типу “Крашьюн-2000”

  50

  25

  15

  10

   

   

   

   

  Костюми типу КС “Нафтовик”

  98

  49

  49

   

   

   

   

   

  Костюми типу КС-ВЗ “Рибалка”

  24

  12

  12

   

   

   

   

   

  Камери морозильні побутові

  46,5

  10,5

  9

  9

  9

  9

   

   

  Чоботи гумові формові хімічно стійкі

  46,5

  10,5

  9

  9

  9

  9

   

   

  Рукавиці для роботи в умовах високих температур (до 700 0С)

  151,6

  79,6

  24

  24

  24

   

   

   

  Костюми протитеплові типу ПТК-100

  557,4

  116

  48

  40,6

  136,8

  216

   

   

  Костюми ізолювальні “закритого” типу

  1640

  270

  250

  320

  320

  480

   

   

   

  Костюми ізолювальні “відкритого” типу

  1279

  229

  210

  280

  280

  280

   

   

   

  Костюми ізолювальні типу ІКАР “Іней”

  684,8

  56,1

   

  56,1

  344,3

  228,3

   

   

   

  Спеціальний одяг (літній, зимовий) для пошуково-рятувальних робіт

  988

  247

   

  247

  247

  247

   

   

   

  Усього

  6230

  1246

  722,7

  1071,6

  1420,4

  1769,3

  3040,3

  3189,7

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  4361

  872,2

  348,9

  697,8

  1046,6

  1395,5

  1918,7

  2442,1

   

  коштів Служби

  1869

  373,8

  373,8

  373,8

  373,8

  373,8

  1121,4

  747,6

   

  2. Оснащення засобами захисту органів дихання та відповідними приладами і апаратурою

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Засоби захисту органів дихання:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  респіратори кисневі ізолювальні 4-годинної дії

  2280

  760

  228

  228

  304

  760

   

   

   

  респіратори кисневі ізолювальні 2-годинної дії

  572,75

  118,5

  118,5

  118,5

  98,75

  118,5

   

   

   

  апарати дихальні повітряні

  3745,3

  401,4

  332,6

  804,3

  1166,9

  1040,1

   

   

   

  апарати штучної вентиляції легенів

  668

  160

  120

  120

  108

  160

   

   

   

  регенеративні патрони до респіраторів

  298

  92

  36

  36

  42

  92

   

   

   

  саморятівники типу ШСС-1

  192,4

  55,5

  37

  22,2

  22,2

  55,5

   

   

   

  респіратори типу “Тополь”

  44,8

  11,2

  11,2

  5,6

  5,6

  11,2

   

   

   

  широкопанорамні маски з фільтрами

  192,5

   

  38,5

  38,5

  77

  38,5

   

   

   

  рукавички хімічно стійкі

  66,24

  13,44

  13,2

  13,2

  13,2

  13,2

   

   

   

  Усього

  8060

  1612

  935

  1386,3

  1837,7

  2289

  3933,3

  4126,7

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  5642

  1128,4

  451,4

  902,7

  1354,1

  1805,4

  2482,5

  3159,5

   

  коштів Служби

  2418

  483,6

  483,6

  483,6

  483,6

  483,6

  1450,8

  967,2

   

  3. Обладнання для перевірки надійності та експлуатації апаратів захисту органів дихання, киснево-дихальної апаратури:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  маски панорамні дихальні

  540,98

  168

   

  88,9

  168

  116,08

   

   

   

  контрольні прилади типу УКП-5

  112

  35

  14

  14

  14

  35

   

   

   

  прилади для перевірки апаратів штучної вентиляції легенів типу КП-3М

  42

  8,4

  8,4

  8,4

  8,4

  8,4

   

   

   

  прилади для перевірки саморятівників типу ПГС

  42

  8,4

  8,4

  8,4

  8,4

  8,4

   

   

   

  прилади для перевірки повітряних апаратів типу ІР-2

  20,7

  7,2

   

  4,5

  4,5

  4,5

   

   

   

  стенди для перевірки повітряних апаратів

  88

  22

   

  22

  22

  22

   

   

   

  компресори кисневі типу КД-8

  1728,3

  300

  258,8

  280

  469,5

  420

   

   

   

  компресори для наповнення повітряних балонів стаціонарні

  470

  50

  90

  90

  90

  150

   

   

   

  компресори для наповнення повітряних балонів пересувні

  772

  160

  28

  128

  96

  360

   

   

   

  Балони:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  40-літрові

  80

  16

  16

  16

  16

  16

   

   

   

  2-літрові

  252

  52,5

  49

  49

  49

  52,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-літрові

  77

  17,5

  17,5

  17,5

  17,5

  7

   

   

   

  Усього

  4225

  845

  490,1

  726,7

  963,3

  1199,9

  2061,8

  2163,2

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  2957,5

  591,5

  236,6

  473,2

  709,8

  946,4

  1301,3

  1656,2

   

  коштів Служби

  1267,5

  253,5

  253,5

  253,5

  253,5

  253,5

  760,5

  507

   

  4. Оснащення засобами для проведення аварійно-рятувальних робіт, у тому числі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  для гасіння пожеж:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  стволи пожежні типу РСК-50

  283,8

   

  68,8

  68,8

  60,2

  86

   

   

   

  розгалуження рукавні типу:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  РТ-70

  171,1

   

   

  75,1

  48

  48

   

   

   

  РТ-80

  87,5

   

  35

  17,5

  17,5

  17,5

   

   

   

  обладнання імпульсного пожежогасіння

  258,4

   

  18,4

  64

  64

  112

   

   

   

  обладнання порошкового пожежогасіння типу УПШ-100

  235,1

   

  4,9

   

   

  230,2

   

   

   

  мотопомпи типу МП-1600

  48

   

  12

  12

  12

  12

   

   

   

  насоси типу К-200/500

  244,3

   

   

   

  196,3

  48

   

   

   

  насоси для перекачування нафтопродуктів типу КРТЕ-150/315-294ХС

  143,5

  71,75

   

  71,75

   

   

   

   

   

  шафи управління

  38,7

  38,7

   

   

   

   

   

   

   

  зворотні клапани

  18,9

  18,9

   

   

   

   

   

   

   

  насоси для перекачування агресивних речовин типу “ТІАХЕМ”

  140

   

   

   

  70

  70

   

   

   

  рукави напірні гумотканинні діаметром 100 міліметрів

  4,8

  1,6

  1,6

  1,6

   

   

   

   

   

  рукави всмоктувальні гумотканинні діаметром 100 міліметрів

  9

  1,8

  1,8

  1,8

  1,8

  1,8

   

   

   

  рукави напірні гумотканинні діаметром 80 міліметрів

  2,4

  0,8

  0,8

  0,8

   

   

   

   

   

  рукави всмоктувальні гумотканинні діаметром 80 міліметрів

  2,4

  0,8

  0,8

  0,8

   

   

   

   

   

  рукави пожежні діаметром:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  51 міліметр

  200

  40

  40

  40

  40

  40

   

   

   

  66 міліметрів

  260

  52

  52

  52

  52

  52

   

   

   

  77 міліметрів

  300

  60

  60

  60

  60

  60

   

   

   

  100 міліметрів

  24

   

  6

  6

  6

  6

   

   

   

  150 міліметрів

  29,2

  5,2

  6

  6

  6

  6

   

   

   

  перехідники:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ГП 51 х 66 міліметрів

  9,6

  4,8

  4,8

   

   

   

   

   

   

  ГП 66 х 77 міліметрів

  9,6

  4,8

  4,8

   

   

   

   

   

   

  ГП 51 х 77 міліметрів

  9,6

  4,8

  4,8

   

   

   

   

   

   

  Усього

  2530

  306

  322,5

  478,2

  633,8

  789,5

  1106,7

  1423,3

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  1696

  139,2

  155,7

  311,4

  467

  622,7

  606,3

  1089,7

   

  коштів Служби

  834

  166,8

  166,8

  166,8

  166,8

  166,8

  500,4

  333,6

   

  5. Спеціальне оснащення для ефективного ведення аварійно-рятувальних робіт:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  комплекти гідравлічного аварійно-рятувального інструмента

  7985,8

  4356

  1600

  124

  1280

  625,8

   

   

   

  електростанції потужністю 3 - 5 кВт

  460

  100

  100

  100

  80

  80

   

   

   

  різаки електричні дискові

  105,8

  23

  23

  23

  18,4

  18,4

   

   

   

  перфоратори комбіновані

  211,6

  46

  46

  46

  36,8

  36,8

   

   

   

  різаки бензинові дискові

  271,4

  59

  59

  59

  47,2

  47,2

   

   

   

  бензопилки

  161

  35

  35

  35

  28

  28

   

   

   

  тепловізори

  24

   

  6

  6

  6

  6

   

   

   

  човни гумові надувні

  211,6

  46

  46

  46

  36,8

  36,8

   

   

   

  двигуни до човнів

  400

  80

  80

  80

  80

  80

   

   

   

  комплекти підіймальних подушок

  1380

  600

  300

  0

  240

  240

   

   

   

  комплекти пневматичних пластирів-бандажів

  1334

  290

  290

  290

  232

  232

   

   

   

  ліхтарі групові

  36,8

  8

  8

  8

  6,4

  6,4

   

   

   

  світильники індивідуальні типу СГГ-5

  290

  58

  58

  58

  58

  58

   

   

   

  елеватори для насосно-компресорних труб діаметром 73 міліметри

  24

   

  24

   

   

   

   

   

   

  елеватор для насосно-компресорних труб діаметром 89 міліметрів

  24

   

  24

   

   

   

   

   

   

  елеватор для насосно-компресорних труб діаметром 26,7 міліметра

  15

   

  15

   

   

   

   

   

   

  елеватор для насосно-компресорних труб діаметром 33,4 міліметра

  15

   

  15

   

   

   

   

   

   

  установка для спуску труб у нафтогазові свердловини під тиском вантажопідйомністю 160 – 180 тонн

  2500

   

   

   

  2500

   

   

   

   

  Усього

  15450

  5701

  2729

  875

  4649,6

  1495,4

  9305

  6145

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  10263,9

  3990,7

  1110,7

  456,7

  3505,8

  1200

  5558,1

  4705,8

   

  коштів Служби

  5186,1

  1710,3

  1618,3

  418,3

  1143,8

  295,4

  3746,9

  1439,2

   

  6. Оснащення для аварійно-рятувальних робіт з пошуку і рятування туристів:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  костюми гортексові

  232,2

   

  66,1

   

  50

  116,1

   

   

   

  костюми полартекові

  159,2

   

  35,1

   

   

  124,1

   

   

   

  робочі комбінезони

  84

  42

  10,36

  10,36

  10,64

  10,64

   

   

   

  спеціальне взуття різних видів

  97

   

  25

  24

  24

  24

   

   

   

  туристичне спорядження (рюкзаки, спальні мішки, каремати, намети)

  638,6

  170,6

  117

  117

  117

  117

   

   

   

  спорядження для спуску та піднімання, страхові пристосування

  261,9

  161,1

  25,2

  25,2

  25,2

  25,2

   

   

   

  індивідуальні альпіністські страхові системи

  166,7

  105,1

  15,4

  15,4

  15,4

  15,4

   

   

   

  спорядження типу “Скі-тур”

  57,6

  57,6

   

   

   

   

   

   

   

  гірськолижне спорядження

  57,6

  57,6

   

   

   

   

   

   

   

  тросове спорядження

  197,4

  59

  34,6

  34,6

  34,6

  34,6

   

   

   

  човни надувні (катамарани)

  42

  21

  8,4

  4,2

  4,2

  4,2

   

   

   

  скутери для пересування по снігу

  234

   

  26,8

  26,8

  13,4

  167

   

   

   

  Усього

  2228,2

  674

  364

  257,6

  294,4

  638,9

  1295,6

  932,6

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  1217,2

  471,8

  161,8

  55,4

  92,2

  436

  686

  528,2

   

  коштів Служби

  1011

  202,2

  202,2

  202,2

  202,2

  202,2

  606,6

  404,4

   

  7. Оснащення для аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  катери багатоцільові типу А40-1Б

  9000

   

   

  3000

  3000

  3000

   

   

   

  катери типу “Крим-6 м”

  3900

   

   

   

  1300

  2600

   

   

   

  катери типу “Чибіс”

  450

   

   

  150

  150

  150

   

   

   

  човни типу “Прогрес-4 м” з навісним мотором

  144

  48

  24

  24

  24

  24

   

   

   

  човни типу “Бриг” з навісним мотором

  156

  52

  26

  26

  26

  26

   

   

   

  аероглісери

  240

  60

  60

  60

  60

   

   

   

   

  судна на повітряній подушці типу “Гепард”

  700

   

  140

  140

  140

  280

   

   

   

  бони загороджувальні

  1000

  250

  250

   

  250

  250

   

   

   

  скімери (пристрої для збирання нафти з водної поверхні)

  1260

  420

  420

   

   

  420

   

   

   

  спорядження для миття плавзасобів та обладнання

  240

  80

   

   

   

  160

   

   

   

  помпи водолазні

  200

  50

  50

   

  50

  50

   

   

   

  станції телефонні водолазні

  105

  22,5

  22,5

   

  22,5

  37,5

   

   

   

  гідрокостюми “мокрого” типу

  38

  7,6

  7,6

  7,6

  7,6

  7,6

   

   

   

  гідрокостюми “сухого” типу

  60

  12

  12

  12

  12

  12

   

   

   

  водолазні телевізійні системи

  78

  39

  39

   

   

   

   

   

   

  акваланги

  59,1

  14,1

  14,1

  14,1

  14,1

  2,7

   

   

   

  повітряні шланги (кабель-шлангові зв'язки)

  60

  15

  15

  15

  15

   

   

   

   

  електростанції переносні потужністю
  5 - 10 кВт

  120

  30

  30

  30

   

  30

   

   

   

  підводні водолазні апарати на стисненому повітрі

  116

  28

  28

  28

  28

  4

   

   

   

  тягарі водолазні

  5

  1

  1

  1

  1

  1

   

   

   

  балони для стисненого повітря

  80

  16

  16

  16

  16

  16

   

   

   

  стаціонарні повітряні компресори типу ПВТ

  338,6

  63

  63

  16,2

  84

  112,4

   

   

   

  газоаналізатори

  34

  6

  6

  6

  8

  8

   

   

   

  ножі водолазні

  9

  1,8

  1,8

  1,8

  1,8

  1,8

   

   

   

  підводні ліхтарі

  96

  19,2

  19,2

  19,2

  19,2

  19,2

   

   

   

  водолазні компаси

  2

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

   

   

   

  декомпресометри

  37,38

  6,64

  13,04

  6,64

  6,64

  4,42

   

   

   

  рекомпресійні камери

  445

  89

  89

  89

  89

  89

   

   

   

  пересувні водолазні комплекси типу ПРС-ВМ

  480

  120

  120

  120

   

  120

   

   

   

  білизна водолазна

  26

  5,1

  5,1

  5,1

  2,1

  8,6

   

   

   

   апаратура для підводного різання металу

  280

   

  140

   

  140

   

   

   

   

  гідравлічні стволи для розмиття ґрунту

  240

   

  120

   

  120

   

   

   

   

  ґрунтовсмоктувачі пневматичні

  28

   

  14

   

  14

   

   

   

   

  понтони м’які

  28

  5,6

  5,6

  5,6

  5,6

  5,6

   

   

   

  бетононасоси

  194

   

  97

   

   

  97

   

   

   

  талі ручні вантажопідйомністю 3 - 5 тонн

  6

   

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

   

   

   

  електронасоси водовідливні

  44

   

   

   

  22

  22

   

   

   

  електростанції потужністю 60 - 100 кВт

  100

   

   

   

  50

  50

   

   

   

  насоси автономні водовідливні

  20

   

   

  10

  10

   

   

   

   

  підводне освітлювальне обладнання

  12

   

  6

  6

   

   

   

   

   

  прилади глобальної навігаційної системи

  8

  4

  4

   

   

   

   

   

   

  гідролокатори (ехолоти)

  60

  30

  30

   

   

   

   

   

   

  металошукачі водолазні

  22

   

   

   

  11

  11

   

   

   

  фотоапарати підводні

  60

   

   

   

  30

  30

   

   

   

  біноклі

  4,5

  0,9

  0,9

  0,9

  0,9

  0,9

   

   

   

  прожектори

  1,8

  0,36

  0,36

  0,36

  0,36

  0,36

   

   

   

  круги рятувальні

  9

  1,8

  1,8

  1,8

  1,8

  1,8

   

   

   

  жилети рятувальні

  48

  9,6

  9,6

  9,6

  9,6

  9,6

   

   

   

  кидальні троси Александрова

  3,5

  0,7

  0,7

  0,7

  0,7

  0,7

   

   

   

  трали

  3

  0,6

  0,6

  0,6

  0,6

  0,6

   

   

   

  плоти рятувальні типу:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПСНЯ-6

  37,5

  7,5

  7,5

  7,5

  7,5

  7,5

   

   

   

  ПСН-10 МК

  32

   

  8

  8

  8

  8

   

   

   

  Усього

  20720,4

  1517,4

  1920,3

  3840,6

  5760,9

  7681,2

  7278,3

  13442,1

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  14504,2

  1062,2

  1344,2

  2688,4

  4032,6

  5376,8

  5094,8

  9409,4

   

  коштів Служби

  6216,2

  455,2

  576,1

  1152,2

  1728,3

  2304,4

  2183,5

  4032,7

   

  8. Забезпечення матеріалами, інвентарем та спорядженням для проведення аварійно-рятувальних робіт

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Хімічний поглинач вапняковий

  1878,9

  515,88

  229,28

  229,28

  388,58

  515,88

   

   

   

  Порошок вогнегасний

  842,885

  191,317

  133,117

  135,817

  191,317

  191,317

   

   

   

  Гас авіаційний

  160

  48

  24

  20

  20

  48

   

   

   

  Пально-мастильні матеріали

  3000

  580

  530

  580

  730

  580

   

   

   

  Намети аварійно-евакуаційні

  2192,3

  288,3

   

  476

  476

  952

   

   

   

  Спальні мішки

  463,4

  84

  84

  84

  84

  127,4

   

   

   

  Пересувні котельно-душові установки

  400

  80

   

  80

  80

  160

   

   

   

  Пристрої для очищення питної води

  25

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

   

  Комплекти посуду

  7,5

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

   

   

   

  Рюкзаки для особистого спорядження

  400

  80

  80

   

  160

  80

   

   

   

  Усього

  9210

  1826

  1062,9

  1591,6

  2116,4

  2613,1

  4482,5

  4729,5

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  6399

  1263,8

  500,7

  1029,4

  1554,2

  2050,9

  2793,9

  3605,1

   

  коштів Служби

  2811

  562,2

  562,2

  562,2

  562,2

  562,2

  1686,6

  1124,4

   

   

   

   

   

  9. Технічне переоснащення газоаналітичних
  лабораторій

   

  Прилади типу “Пошук”

  400

  30

   

  100

  100

  170

   

   

   

  Газоаналізатори типу:

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   “Аквілон”

  150

  37,5

  37,5

  37,5

  37,5

   

   

   

   

   “Анкат”

  120

  30

  30

  30

  30

   

   

   

   

   “Мініварн”

  240

  30

   

  60

  60

  90

   

   

   

   РАС III

  120

  30

  30

  30

  30

   

   

   

   

   АГП

  444,2

   

  70

  45,8

  178,4

  150

   

   

   

  Пневмоаспіратори типу “Тайфун”

  220

  56,9

  44,2

   

  60

  58,9

   

   

   

  Сенсори для пристроїв на п’ять визначень

  60

  15

  15

  15

  15

   

   

   

   

  Обладнання для мобільних лабораторій

  700

  50

  99,4

  150

  150

  250,6

   

   

   

  Обладнання для аварійно-рятувальних відділень і мобільних груп (інтерферометри, газоаналізатори, газовизначники, анемометри)

  199,8

  25

   

  25

  25

  124,8

   

   

   

  Прилади типу СТХ-17

  18,4

  8,4

  3

  3

  3

  1

   

   

   

  Газовимірювальні пристрої типу:

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   АГП-01

  84

  24

  24

  24

  12

   

   

   

   

   “Дозор-1” (аміак)

  62,8

  24,4

  10,5

  10,5

  10,5

  6,9

   

   

   

   “Дозор-1” (хлор)

  62,8

  24,4

  10,5

  10,5

  10,5

  6,9

   

   

   

  Обладнання мобільних газоаналітичних лабораторій

  18

  18

   

   

   

   

   

   

   

  Обладнання для переоснащення і дооснащення стаціонарних газоаналітичних лабораторій

  67

  13,4

   

  13,4

  13,4

  26,8

   

   

   

  Пересувні лабораторії неруйнівного контролю вантажопідіймальних механізмів та бурового устатковання типу ПЛНК-9

  198

  198

   

   

   

   

   

   

   

  Виїзні метрологічні газоаналітичні лабораторії (з обмінним фондом приладів і устатковання)

  60

  30

   

   

   

  30

   

   

   

  Усього

  3225

  645

  374,1

  554,7

  735,3

  915,9

  1573,8

  1651,2

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  2257,5

  451,5

  180,6

  361,2

  541,8

  722,4

  993,3

  1264,2

   

  коштів Служби

  967,5

  193,5

  193,5

  193,5

  193,5

  193,5

  580,5

  387

   

  10. Оснащення системи зв’язку для оперативного управління підрозділами Служби

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Портативні радіостанції ультракороткохвильового діапазону потужністю 4 - 5 Вт

  459,86

  98,19

  58,19

  73,19

  121,19

  109,1

   

   

   

  Мобільні радіостанції ультракороткохвильового діапазону потужністю 20 - 25 Вт

  392,21

  87,61

  41

  81,2

  101,2

  81,2

   

   

   

  Базові радіостанції ультракороткохвильового діапазону потужністю 20 - 25 Вт

  303,9

  58

  58

  47

  58

  82,9

   

   

   

  Базові радіостанції короткохвильового діапазону

  266,9

  55,6

  30,6

  55,6

  55,6

  69,5

   

   

   

  Мобільні радіостанції короткохвильового діапазону

  201,3

  35,6

   

  35,6

  35,6

  94,5

   

   

   

  Автоматичні телефонні станції

  425,8

  75

  50

  60

  95,8

  145

   

   

   

  Усього

  2050

  410

  237,8

  352,6

  467,4

  582,2

  1090,4

  1049,6

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  1435

  287

  114,8

  229,6

  344,4

  459,2

  631,4

  803,6

   

  коштів Служби

  615

  123

  123

  123

  123

  123

  369

  246

   

  11. Переоснащення медичної служби

   

  Іммобілізаційне обладнання (спеціальні ноші, шини, набори для фіксації тощо)

  461,1

  89,6

  114,6

  58,3

  78,6

  120

   

   

   

  Дихальне і наркозне устатковання

  389,5

  88,8

  43,8

  56,9

  100

  100

   

   

   

  Устатковання для діагностики і серцево-легеневої реанімації

  547

  167,8

  82,8

  96,4

  100

  100

   

   

   

  Медичні інструменти та предмети медичного призначення (спеціалізовані чемодани типу “Євромед-крайслауф” і комплекти для невідкладної медичної допомоги)

  492,9

  123

  48

  59,2

  100

  162,7

   

   

   

  Фізіотерапевтичне обладнання

  567,4

  62,3

  55,5

  98,6

  175,5

  175,5

   

   

   

  Медичні інструменти та предмети медичного призначення, тренажери

  642,1

  117,5

  28,1

  142,5

  177

  177

   

   

   

  Внутрішнє оснащення медичних кабінетів

  120

  5

   

  15

   

  100

   

   

   

  Перев’язувальний матеріал для аварійно-рятувальних робіт, медикаменти для профілактики і відновлювання функціонального стану організму (щорічні витрати з урахуванням резерву), дезінфекційні засоби

  425

  75

  50

  100

  100

  100

   

   

   

   Усього

  3645

  729

  422,8

  626,9

  831,1

  1035,2

  1778,7

  1866,3

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  2551,5

  510,3

  204,1

  408,2

  612,4

  816,5

  1122,6

  1428,9

   

  коштів Служби

  1093,5

  218,7

  218,7

  218,7

  218,7

  218,7

  656,1

  437,4

   

  12. Оснащення підрозділів Служби сучасними транспортними засобами

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оперативні автомобілі для доставки особового складу з мінімальним оснащенням типу “Богдан А 062”

  1673,1

  270

  270

  270

  270

  593,1

   

   

   

  Оперативні автомобілі для доставки особового складу типу “Богдан А 092”

  3321,1

  930

  375,9

  625,2

  770

  620

   

   

   

  Оперативні автомобілі для доставки особового складу типу ПАЗ-4234

  1017,6

   

   

   

  508,8

  508,8

   

   

   

  Оперативні автомобілі для доставки особового складу типу УАЗ

  755,7

  128

  96

   

  285,7

  246

   

   

   

  Оперативні автомобілі штабні повнопривідні на шасі типу УАЗ “Сибір”

  850

  170

   

  170

  170

  340

   

   

   

  Автомобілі для перевезення мінімального оснащення оперативної групи з ліквідації нафтових та газових фонтанів на шасі типу КамАЗ 43114

  1850

  360

  160

  360

  360

  610

   

   

   

  Автокран вантажопідйомністю 50 - 60 тонн

  3210

  642

  642

  642

  642

  642

   

   

   

  Автобуси на 40 - 50 місць типу
  “Богдан А 144”

  1000

  210

  160

  210

  210

  210

   

   

   

  Автовишки типу ВС-2201 на шасі типу КамАЗ 4310

  388

  96

  0

  0

  96

  196

   

   

   

  Автомобіль швидкої допомоги на шасі типу “Богдан А 062”

  1288

  270

  100

  270

  270

  378

   

   

   

  Трайлер вантажопідйомністю 40 тонн типу ЧМЗАП-5208

  152

  38

   

  38

  38

  38

   

   

   

  Трайлер вантажопідйомністю 60 тонн типу ЧМЗАП-5530

  268

  67

   

  67

  67

  67

   

   

   

  Автомобіль вантажний типу МАЗ 437040061

  1161,5

  206

  160,6

  260,6

  173,7

  360,6

   

   

   

  Усього

  16935

  3387

  1964,5

  2912,8

  3861,2

  4809,5

  8264,3

  8670,7

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  11854,5

  2370,9

  948,4

  1896,7

  2845,1

  3793,4

  5216,0

  6638,5

   

  коштів Служби

  5080,5

  1016,1

  1016,1

  1016,1

  1016,1

  1016,1

  3048,3

  2032,2

   

  13. Оснащення кінологічної служби

   

  Електронашийники

  2,24

  1,12

  0,72

   

  0,4

   

   

   

   

  Косинки сигнальні

  0,12

  0,06

  0,06

   

   

   

   

   

   

  Страхувальні системи для собак

  14,1

  2

  1

  2,1

  4,5

  4,5

   

   

   

  Світлові маяки

  0,72

  0,24

  0,24

  0,24

   

   

   

   

   

  Клітки транспортні

  14,8

  2,9

  1,9

  1,9

  4,2

  3,9

   

   

   

  Спеціальний одяг для собак

  8,08

  1,68

  0,7

  2,7

   

  3

   

   

   

  Усього

  40

  8

  4,6

  6,9

  9,1

  11,4

  19,5

  20,5

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів державного бюджету

  28

  5,6

  2,2

  4,5

  6,7

  9

  12,3

  15,7

   

  коштів Служби

  12

  2,4

  2,4

  2,4

  2,4

  2,4

  7,2

  4,8

   

  _________________

     Додаток 2
  до Програми

  ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ
  фінансування Програми технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої)
  аварійно-рятувальної служби МНС на 2005 – 2009 роки

  (тис. гривень)

  Джерело фінансування

  Загальний обсяг фінансування

  У тому числі

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  перший етап

  другий етап

  Державний бюджет

  65167,3

  13145,1

  5760,1

  9515,2

  17112,7

  19634,2

  28417,2

  36746,9

  Кошти Служби

  29381,3

  5761,3

  5790,2

  5166,3

  6467,9

  6195,6

  16717,8

  12663,5

  Усього

  94548,6

  18906,4

  11550,3

  14681,5

  23580,6

  25830,5

  45230,2

  49410,4

  _________________________