• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 вересня 2004 р. № 1242

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2002 р. № 1521

  У затверджених постановою:

  1) Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку:

  у пункті 3:

  підпункт 3 викласти у такій редакції:

  “3) два примірники оригіналу і п’ять копій статуту об’єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства”;

  підпункти 5 і 6 виключити;

  абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

  “7. Заявнику видається оригінал і п’ять копій свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання, а також оригінал і п’ять копій його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації”;

  2) пункт 5 Порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс викласти в такій редакції:

  “5. Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку та відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного звернення від об’єднання.

  У разі втрати план земельної ділянки, технічний паспорт будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця після надходження відповідного звернення від об’єднання”;

  3) пункт 2 Порядку створення спеціальних фондів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку доповнити після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

  “капітального ремонту будинку”.

  У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

   

  ___________________