• In English

 • Затверджено

                постановою Кабінету Міністрів України

  від                         2004 р. 

   

  ПОРЯДОК

  утворення недержавного пенсійного фонду

  працівників бюджетних установ

   

  1.         Цей Порядок визначає особливості утворення та діяльності недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ (далі Фонд).

  2.         Фонд засновується підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінпраці.

  3.         Установи, організації та заклади, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів (далі – бюджетні установи), набувають статусу роботодавця-платника після укладення договору про участь у Фонді в порядку, визначеному законодавством.

  Новоутворені бюджетні установи протягом одного року з дня їх утворення укладають договори про участь у Фонді як роботодавці-платники.

  4.         Порядок і умови пенсійного забезпечення, зокрема порядок здійснення персоніфікованого обліку учасників Фонду, відкриття і ведення індивідуальних пенсійних рахунків (з урахуванням поетапного впровадження інформаційної системи персоніфікованого обліку учасників Фонду) визначаються статутом Фонду.

  5.         Рада Фонду в установленому нею порядку проводить конкурс для визначення адміністратора, компанії з управління активами (або іншої особи, яка має право здійснювати управління активами пенсійного фонду), зберігача та аудитора та укладає з ними відповідні договори.

  6.         Видатки на утворення Фонду, забезпечення його діяльності та сплату пенсійних внесків фінансуються централізовано за рахунок коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті на відповідні цілі, згідно із такими механізмами перерахування коштів:

  1) оплата послуг з реєстрації Фонду провадиться Мінпраці шляхом перерахування коштів органам, що здійснюють державну реєстрацію;

  2) оплата послуг з виготовлення і доставки бланків договорів про участь у Фонді роботодавців-платників, а також з виготовлення та доставки бланків пенсійних контрактів, пам’яток з роз’ясненнями основних положень пенсійного контракту, копій пенсійних схем, витягів із статуту Фонду та інших бланків документів здійснюється Мінпраці централізовано відповідно до укладених договорів;

  3) оплата послуг адміністратора Фонду з укладення договорів про участь роботодавців-платників у Фонді, створення системи персоніфікованого обліку учасників Фонду, відкриття учасникам Фонду індивідуальних пенсійних рахунків, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, забезпечення необхідних умов для обслуговування роботодавців-платників та учасників Фонду, а також оплата виконання інших заходів, пов’язаних з утворенням та забезпеченням діяльності Фонду, здійснюється Мінпраці відповідно до договору про надання зазначених послуг, укладеного між Фондом та адміністратором Фонду. Мінпраці здійснює оплату послуг адміністратора Фонду на його вимогу відповідно до цього договору з попередньою оплатою до 50 відсотків вартості послуг.

  7.         Внески на користь учасників Фонду з числа працівників бюджетних установ сплачуються Мінпраці централізовано на вимогу адміністратора Фонду за рахунок коштів відповідної бюджетної програми.

  8.         Адміністратор Фонду визначає за погодженням з Мінпраці такий порядок звітності:

  роботодавці-платники подають адміністратору Фонду звітність про нараховані в поточному періоді пенсійні внески на користь учасників Фонду;

  адміністратор Фонду подає Мінпраці зведену звітність про нараховані в поточному періоді пенсійні внески на користь учасників Фонду з числа працівників бюджетних установ, а також сформовану відповідно до зведеної звітності вимогу про сплату пенсійних внесків до Фонду на користь цих учасників.

  9.         Розмір пенсійних внесків до Фонду на користь працівників бюджетних установ визначається щороку відповідно до обсягу асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі, та нараховується роботодавцями-платниками за кожну працюючу особу відповідно до обраних пенсійних схем у разі, коли особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески, перебуває (перебувала) у трудових відносинах з роботодавцем-платником на момент подання ним звітності адміністратору Фонду.

  Розмір першого пенсійного внеску на користь учасників Фонду у
  2004 році визначається шляхом множення встановленого місячного розміру пенсійного внеску на кількість місяців за період з 1 липня 2004 р. до місяця (включно), за який подається перша звітність про сплату пенсійних внесків до Фонду на користь учасників.

  10.      Оплата послуг з адміністрування Фонду здійснюється в установленому порядку відповідно до договору про адміністрування Фонду в межах граничних тарифів, визначеними Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

   

  __________________________