• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇИНÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 22 вересня 2004 р. № 1235â³ä                      2004 ð. ¹

  Київ

  Деякі питання
  Національної радіокомпанії

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Статут Національної радіокомпанії України (додається).

  2. Установити, що рухоме і нерухоме майно, вартість якого відображена в балансі Національної радіокомпанії станом на 31 грудня 2003 р., закріплюється за нею на праві оперативного управління.

  3. Міністерству фінансів, Державному комітетові телебачення і радіомовлення під час формування проектів Державного бюджету України на 2005 та наступні роки передбачати видатки для забезпечення діяльності Національної радіокомпанії за окремою бюджетною програмою.

  4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  ПремÏðåìєрºð-міністр Україниì³í³ñòð Óêðà¿íè       В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.51