• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 20 вересня 2004 р. № 631-рâ³ä                      2004 ð.  ¹

  Київ

  Про виділення коштів для компенсації
  Українському державному підприємству
  поштового зв’язку “Укрпошта” витрат, пов’язаних
  з наданням послуг на пільгових умовах


  1. Виділити Мінпраці 67000 тис. гривень (далі — кошти) на здійснення компенсації за розрахунками, пов’язаними з безоплатним відправленням та одержанням листів та посилок військовослужбовців строкової служби та пільговою доставкою передплатникам періодичних друкованих видань за регульованими (пільговими) тарифами, а також на забезпечення надання Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” універсальних послуг поштового зв’язку за регульованими тарифами, меншими за їх фактичну собівартість, у 2004 році та за минулі роки.

  2. Мінфіну здійснити зазначені видатки за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1111 “Про затвердження Порядку спрямування надходжень від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2276).

  3. Мінпраці перерахувати кошти Українському державному підприємству поштового зв’язку “Укрпошта” згідно з розписом видатків Державного бюджету України на 2004 рік.

  4. Українському державному підприємству поштового зв’язку “Укрпошта” забезпечити спрямування коштів на збільшення соціальних виплат.

  5. Мінтрансзв’язку та Українському державному підприємству поштового зв’язку “Укрпошта” забезпечити цільове використання коштів та до 25 січня 2005 р. надати звіт про їх використання Мінпраці і Кабінетові Міністрів України.

  ПремÏðåìєрºð-міністр Україниì³í³ñòð Óêðà¿íè В. ЯНУКОВИЧ
  Інд.21