• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 вересня 2004 р. № 1223

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету
  Міністрів України від 30 січня 2004 р. № 96

  1. Назву і постановляючу частину постанови після слова “ярих” доповнити словами “та озимих”.

  2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  1) назву, пункти 1, 2 і 3 після слова “ярі” в усіх відмінках доповнити словами “та озимі” у відповідному відмінку;

  2) у пункті 1 цифри “50” замінити цифрами “350”;

  3) пункт 2 доповнити словами “ярої пшениці, ярого ячменю, вівса, кукурудзи на зерно, гороху, гречки, проса та рису (далі — ярі)”;

  4) в абзаці першому пункту 4 слова і цифри “форми державної статистичної звітності № 3-сг “Сівба ярих культур”, затвердженої наказом  Держкомстату від 6 червня 2003 р. № 165” замінити словами і цифрами “форми державної статистичної звітності № 3-сг “Звіт про сівбу та наявність насіння ярих культур” та № 4-сг “Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200­­__ року”, затверджені наказами Держкомстату відповідно від 6 червня 2003 р. № 165  та від 1 липня 2002 р. № 254”;

   5) друге речення пункту 6 після слів “зазначені обсяги” доповнити словами “ярої пшениці”, а після цифр і слів “5 травня 2004 року” — словами і цифрами “ярого ячменю, вівса, кукурудзи на зерно, гороху, гречки, проса, рису — до 5 жовтня 2004 року”;

  6) друге речення абзацу першого пункту 7 викласти у такій редакції: “Остаточний розподіл коштів на яру пшеницю повинен бути надісланий до Державного казначейства до 15 травня 2004 р., а на ярий ячмінь, овес, кукурудзу на зерно, горох, гречку, просо та рис — до 10 жовтня 2004 року”;

  7) пункт 10 доповнити словами “придбання пально-мастильних матеріалів, запасних частин, насіння, мінеральних добрив та засобів захисту рослин”.

  _____________________