• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від  16 вересня 2004 р. №  659-р

  Київ

  Деякі питання забезпечення діяльності                            Центральної виборчої комісії

   

   

  1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вирішити за погодженням з Центральною виборчою комісією (далі – Комісія) у двомісячний строк питання щодо розміщення регіональних представництв Комісії.

  2. Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, іншим центральним органам виконавчої влади, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надавати Комісії необхідну інформацію та організаційну допомогу під час здійснення заходів із створення Державного реєстру виборців.

  3. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на 2005 та наступні роки передбачати фінансування діяльності Секретаріату та патронатної служби Комісії, заходів із створення Державного реєстру виборців, а також видатки на реконструкцію будинку, який передано в оперативне управління Комісії відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 липня        2004 р. № 452.

   

                Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè В. ЯНУКОВИЧ

  Інд.39