• In English

 •                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                                                                    від 18 вересня 2004 р. № 1215

   

  МЕХАНІЗМ

  перерахування коштів, які спрямовуються на виплату

  щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації)

   

  1. Цей Механізм розроблений з метою забезпечення виплати населенню щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації).

  2. Пенсійний фонд України як головний розпорядник коштів державного бюджету, призначених на виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), крім виплати військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та деяким іншим особам, на підставі проведеного у вересні 2004 р. її призначення визначає суму коштів, необхідних для виплати у вересні – грудні 2004 р., та подає Мінфіну в установленому порядку протягом трьох робочих днів з дня прийняття цієї постанови розрахунок видатків на цю мету.

  Обсяг коштів, необхідних для виплати у вересні – грудні 2004 р. щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу та деяким іншим особам, визначається Міноборони, МВС, Службою безпеки, МНС, Державною податковою адміністрацією, Державним департаментом з питань виконання покарань на підставі проведеного її призначення.

  Розрахунок видатків на цю мету подається Пенсійним фондом України, Міноборони, МВС, Службою безпеки, МНС, Державною податковою адміністрацією, Державним департаментом з питань виконання покарань до Мінфіну в установленому порядку протягом трьох робочих днів з дня прийняття цієї постанови.

  3. Мінфін на підставі поданих Пенсійним фондом України, Міноборони, МВС, Службою безпеки, МНС, Державною податковою адміністрацією, Державним департаментом з питань виконання покарань розрахунків здійснює у вересні 2004 р. авансове фінансування Пенсійного фонду України шляхом перерахування йому коштів і перерахування коштів на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу в розмірі, що не перевищує місячної потреби на виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації). Решту коштів Мінфін у разі потреби перераховує Пенсійному фонду України та на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу до десятого числа місяця, що настає за звітним.

  4. Остаточний розрахунок щодо виплати щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) між Пенсійним фондом України та Мінфіном, а також щодо виплати щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу та деяким іншим особам здійснюється в кінці року, але не пізніше ніж 25 грудня.

  5. Органи Пенсійного фонду України ведуть бухгалтерський облік видатків на виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) окремо від основної діяльності.

  Установи Ощадного банку ведуть бухгалтерський облік видатків на виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу та деяким іншим особам окремо від витрат на виплату пенсій зазначеним особам.

  6. Облік і звітність за операціями касового виконання державного бюджету за видатками Пенсійного фонду України, а також видатками на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу здійснюються у порядку, вставленому Державним казначейством.

   

  ________________________________