• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 18 вересня 2004 р. № 1215

   

  Київ

   

  Про підвищення рівня пенсійного забезпечення

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  1. Установити, що у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), крім соціальних пенсій за віком, не досягає прожиткового мінімуму, встановленого на 2004 рік для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії (дотація) у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму. Для одержувачів пенсій за віком, призначених за наявності страхового стажу менше тривалості, передбаченої для призначення мінімального розміру пенсій за віком, та пенсій по інвалідності ІІІ групи, розмір зазначеної допомоги не може перевищувати 152 гривні.

  2. Затвердити Механізм перерахування коштів, які спрямовуються на виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), що додається.

  3. Забезпечити з 1 вересня 2004 р. виплату допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, одержувачам соціальної пенсії по інвалідності з дитинства та дітям-інвалідам, які до прийняття цієї постанови одержували державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, з урахуванням одержаних виплат.

  4. Виплата щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), передбаченої пунктом 1 цієї постанови, здійснюється починаючи з вересня 2004 р. за рахунок коштів Пенсійного фонду України та державного бюджету.

  У разі недостатності на зазначену мету коштів Пенсійного фонду України і коштів на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу виплати провадяться у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1111 “Про затвердження Порядку спрямування надходжень від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 Закону України “Про Держаний бюджет України на 2004 рік”, з дотриманням Механізму, затвердженого цією постановою.

  5. Міністерству фінансів у разі недостатності коштів Пенсійного фонду України у наступних бюджетних періодах передбачати в установленому порядку видатки на цю мету в проектах Державного бюджету України.

  6. Установити, що у 2004 році розмір щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) не враховується під час призначення населенню житлових субсидій.

  7. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 31 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. № 943 “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян“ (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2008) – із доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1160.

   

   

  Прем’єр-міністр України                                              В. ЯНУКОВИЧ

   

   

   

   

   

   

  Інд.26