• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України від в
  ересня 2004 р.  № 1168

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Пункт 111 Порядку затвердження та реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони “Яворів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 982 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1052; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  “111. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються райдержадміністрацією у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Райдержадміністрація надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, Львівській облдержадміністрації, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1 — 9 цього Порядку”.

  2. Пункт 91 Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 1999 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 25, ст. 1165; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  “91. Заявник може ініціювати внесення змін до схваленого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1 — 24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і схвалюються Радою у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Пропозиції щодо внесення змін до інвестиційного проекту Рада надсилає на розгляд до Донецької облдержадміністрації, яка надає у двотижневий строк Раді відповідний висновок.

  Рішення щодо схвалення змін, внесених до інвестиційного проекту, приймається Радою у 30-денний строк з урахуванням висновку облдержадміністрації.

  Рада надсилає по одному примірнику схвалених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1—8 цього Порядку”.

  3. Пункт 10 Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони “Славутич”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1999 р. № 1860 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 41, ст. 2042; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  “10. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються виконкомом у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Виконком надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1—9 цього Порядку".

  4. Пункт 11 Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних галузях (підгалузях) виробництва на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 1999 р. № 1968 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 43, ст. 2145; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "11. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1 — 24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються Комітетом у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Комітет надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, Луганській облдержадміністрації, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1 — 10 цього Порядку”.

  5. Пункт 9 Порядку розгляду та затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області, і визначення переліку та обсягів матеріалів і сировини, які ввозяться для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1999 р. № 2210 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 49, ст. 2407; 2001 р., № 31, ст. 1411; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  “9. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються Радою у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Рада надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1 8 цього Порядку”.

  6. Пункт 10 Порядку розгляду та схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 828; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "10. Заявник може ініціювати внесення змін до схваленого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і схвалюються Радою у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Рада надсилає по одному примірнику схвалених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1—9 цього Порядку".

  7. Пункт 10 Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. № 1205 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 32, ст. 1351; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903, викласти у такій редакції:

  "10. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються Радою у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Рада надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1—9 цього Порядку".

  8. Пункт 10 Порядку схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. № 1206 із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 896 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1410) та від 10 січня 2002 р. № 9 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "10. Заявник може ініціювати внесення змін до схваленого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і схвалюються Радою у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Рада надсилає по одному примірнику схвалених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1—9 цього Порядку".

  9. Пункт 11 Порядку розгляду та затвердження інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 р. № 1294 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 34, ст. 1447; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "11. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються Радою у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Рада надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1 — 10 цього Порядку".

  10. Пункт 17 Положення про спеціальну економічну зону "Рені", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 р. № 1344 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1496; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "17. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються виконавчим комітетом у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Виконавчий комітет надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, облдержадміністрації, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1 —16 цього Положення".

  11. Пункт 16 Положення про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 р. № 1345 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1497; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "16. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються облдержадміністрацією у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Облдержадміністрація надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1—15 цього Положення".

  12. Пункт 14 Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. № 1507 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1702; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "14. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються виконкомом у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки), а також лікарських засобів;

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Виконавчий комітет надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, Львівській облдержадміністрації, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1 — 11 цього Порядку".

  13. Пункт 11 Порядку розгляду та схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостки Сумської області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1552 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 42, ст. 1789; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "11. Заявник може ініціювати внесення змін до схваленого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і схвалюються виконавчим комітетом у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Виконавчий комітет надсилає по одному примірнику схвалених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1 — 10 цього Порядку".

  14. Пункт 9 Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони "Миколаїв", визначення переліку та обсягів матеріалів і сировини, які ввозяться на її територію для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1901 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 52, ст. 2269; 2001 р., № 31, ст. 1410; 2002 р., № 2, ст. 59; 2003 р., № 35, ст. 1903), викласти у такій редакції:

  "9. Заявник може ініціювати внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1—24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).

  Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і затверджуються облдержадміністрацією у разі:

  зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);

  зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.

  Облдержадміністрація надсилає по одному примірнику затверджених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.

  Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1—8 цього Порядку".

   

  _____________________