• In English

 • Затверджено

                постановою Кабінету Міністрів України

  від 8 вересня 2004 р.  № 1185

   

  ПОРЯДОК

  обчислення та сплати сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що не були сплачені за відповідні роки
  служби у період після 1 січня 2004 р. щодо осіб, які не набули (не набудуть) право на пенсію за вислугу років згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”

   

  1. Згідно з цим Порядком здійснюється обчислення та сплата сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – суми страхових внесків) щодо осіб, які проходили службу у Збройних Силах України, органах внутрішніх справ, інших військових формуваннях, створених відповідно до законів України, що дає право на призначення пенсії за вислугу років згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” (далі – Закон), та які:

  не набули право на пенсію за вислугу років згідно із Законом на момент досягнення пенсійного віку, встановленого Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

  не набудуть право на пенсію за вислугу років згідно із Законом внаслідок позбавлення військових або спеціальних звань, а також звільнення із служби у зв’язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчинення корупційного діяння.

  2. Суми страхових внесків обчислюються за кожен місяць служби окремо виходячи із сум грошового забезпечення, що були нараховані особі за відповідні періоди служби.

  Суми страхових внесків обчислюються на підставі виданих військовими частинами, військовими комісаріатами та іншими уповноваженими на це органами довідок про нараховані суми грошового забезпечення за формою, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.

  3. Сума страхових внесків, що підлягає сплаті щодо осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 цього Порядку, обчислюється управлінням Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (далі – управління) за місцем проживання, до якого особа звернулася за призначенням пенсії, а щодо осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 1 цього Порядку, – управлінням за останнім місцем служби особи.

  Довідки до управління подаються:

  особами, зазначеними в абзаці другому пункту 1 цього Порядку, особисто разом із заявою про призначення пенсії;

  військовими частинами, військовими комісаріатами та іншими уповноваженими на це органами щодо осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 1 цього Порядку, протягом місяця після звільнення із служби. У разі коли до моменту звільнення особа проходила службу у двох і більше військових частинах чи інших військових формуваннях, у довідках зазначаються назва і місцезнаходження відповідної частини чи формування, а також періоди проходження у них служби. Після одержання зазначених довідок управління надсилає запити до військових частин та формувань за попередніми місцями служби, які зобов’язані у місячний строк надати довідки про нараховані суми грошового забезпечення.

  4. Суми страхових внесків обчислюються за формулою

  С = Д х 0,34,

  де С – сума страхових внесків, що підлягає сплаті; Д – суми грошового забезпечення, нараховані особі за відповідні роки служби.

  5. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі узагальнюють інформацію управлінь щодо обчислення сум страхових внесків за період з
  1 червня по 31 травня та до 15 червня року, що настає за звітним, подають її до Пенсійного фонду України за формою, що затверджується його правлінням.

  6. На підставі поданої від головних управлінь інформації Пенсійний фонд України формує бюджетний запит і надсилає його Мінфіну.

  7. Видатки на сплату сум страхових внесків здійснюються відповідно до закону.

  8. Порядок проведення індексації сум страхових внесків затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінфіном.

  9. Інформація про періоди проходження служби та одержані доходи вноситься до системи персоніфікованого обліку відповідним управлінням на підставі документів, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку.

  Періоди військової служби зараховуються до страхового стажу незалежно від строку сплати сум страхових внесків щодо відповідних осіб.

   

  __________________________