• In English

 • УГОДА

  МІЖ

  КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ТА

  ВЕЛИКОЮ СОЦІАЛІСТИЧНОЮ НАРОДНОЮ ЛІВІЙСЬКОЮ АРАБСЬКОЮ ДЖАМАГИРІЄЮ

  ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

   

   

  Кабінет Міністрів України та Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія, далі - "Сторони",

   

  бажаючи зміцнювати дружні відносини та співробітництво між двома країнами з метою розвитку туризму на основі рівності та взаємної вигоди,

   

  визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму та розглядаючи їх як важливий фактор покращення взаєморозуміння між народами двох країн,

   

  домовилися про таке:

   

  Стаття 1

   

  Сторони здійснюватимуть необхідні заходи, спрямовані на зміцнення, стимулювання та розвиток туризму між двома країнами, налагодження та інтенсифікацію безпосереднього співробітництва між державними органами в галузі туризму, а також організаціями та підприємствами туристичної сфери, з метою збільшення обсягів туристичних обмінів між двома державами.

   

  Стаття 2

   

  Сторони заохочуватимуть обмін інформацією, у тому числі щодо законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють туристичну діяльність в своїх країнах, статистики, туристичних ресурсів своїх країн, результатів наукових досліджень у галузі туризму, відеоматеріалами та іншою рекламно-інформаційною продукцією.

   

  Стаття 3

   

  Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках, ярмарках, конгресах, конференціях, семінарах та інших рекламно-інформаційних туристичних заходах, що проводяться на території обох держав.

  Стаття 4

   

  Сторони сприятимуть організації рекламних кампаній в галузі туризму на території двох країн з метою широкого представлення туристичних можливостей обох держав.

   

  Стаття 5

   

  Сторони сприятимуть розвитку інвестиційного співробітництва в туристичній галузі між двома країнами, спільній розробці та участі в інвестиційних програмах і проектах у сфері туризму.

   

  Стаття 6

   

  Сторони обмінюватимуться досвідом та інформацією щодо навчання та підвищення кваліфікації в туристичній і готельній галузях, вивчатимуть можливості розвитку співробітництва між туристичними навчальними закладами та іншими відповідними установами, а також організації семінарів для представників державних органів і фахівців туристичної сфери двох країн.

   

  Стаття 7

   

  Сторони сприятимуть відкриттю на території своєї держави офіційних туристичних представництв держави іншої Сторони.

   

  Стаття 8

   

  Сторони створять Робочу групу по туризму в складі представників обох країн з метою вироблення та впровадження спільних заходів з реалізації положень цієї Угоди. Засідання Робочої групи проводитимуться регулярно по черзі в кожній країні.

   

  Стаття 9

   

  За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть невід`ємну частину цієї Угоди.

   

  Стаття 10

   

  Усі спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

   

  Стаття 11

   

  Ця Угода набуває чинності з дати обміну Сторонами дипломатичними каналами письмовими повідомленнями про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.

  Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і вважатиметься автоматично продовженою на наступний п’ятирічний період, якщо жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі по дипломатичних каналах про свій намір припинити її дію не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку.

   

   

  Вчинено в м. Київ "6" квітня 2004 року в двох примірниках, кожний українською та арабською мовами, причому всі тексти є автентичними.

   

   

  За Кабінет Міністрів України

  За Велику Соціалістичну Народну Лівійську Арабську Джамагирію

   

   

   

   

  Голова Державної

  туристичної адміністрації

  ВАЛЕРІЙ ЦИБУХ

  Заступник з питань співробітництва Секретаря Головного Народного

  Комітету закордонних зв’язків і міжнародного співробітництва

  МОХАМЕД АЛЬ-ТАХЕР СІАЛА