• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2004 р.  № 1166

  ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
  розроблення і впровадження технологій виробництва
  соєвих продуктів на 2005 — 2007 роки

  Загальні положення

  Ця Програма розроблена відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” в частині створення новітніх біотехнологій, діагностики і методів лікування найпоширеніших захворювань.

  Державним замовником Програми є Національна академія наук.

  Для виконання Програми необхідне залучення фахівців різних галузей, зокрема харчової і машинобудівної промисловості, вчених 10 науково-дослідних інститутів Національної академії наук, Академії медичних наук і МОЗ.

  На сьогодні значно погіршилася структура харчування, частково або повністю виключено з раціону багатьох людей (особливо з низькими доходами) необхідні біологічні компоненти, насамперед повноцінний білок. Наслідком цього є різке зниження показників фізичного розвитку і здоров’я дітей всіх вікових груп, погіршення стану здоров’я дорослого населення, зміна демографічної ситуації, прискорене старіння населення, скорочення середньої тривалості життя. Дефіцит білка у харчуванні дітей і підлітків становить близько 25 відсотків.

  Погіршення структури харчування призводить до зміни імунного статусу людини, що сприяє розвитку СНІДу, інфекційних захворювань,  у тому числі таких, як туберкульоз. Відмічається збільшення випадків захворювань, певною мірою пов’язаних з раціоном харчування, зокрема серцево-судинних, органів травлення, онкологічних, обміну речовин (цукровий діабет, ожиріння, остеопороз).

  Необхідність подолання білкового дефіциту привертає дедалі більшу увагу світової науки і промисловості до рослинних білків, серед яких провідне місце за харчовою цінністю, функціональними властивостями та економічною ефективністю займає білок сої.

  Наявність у сої повноцінного легкозасвоюваного білка (34 — 40 відсотків), близького за складом амінокислот до білка м’яса, відсутність холестерину, висока рентабельність (білок сої у 3 — 4 рази дешевше тваринного) дали підставу ВООЗ рекомендувати сою для подолання білкового дефіциту.

  У харчуванні населення вкрай мало використовуються високоефективні джерела рослинного білка. Соєві продукти повинні зайняти, як і в усьому світі, належне місце в системі громадського харчування, в лікарнях, санаторіях, у харчуванні осіб, зайнятих інтенсивною фізичною та розумовою працею, а також тих, що проживають в екологічно та радіаційно забруднених зонах.

  Наявність у сої поряд з білком комплексу цінних біологічно активних речовин, які характеризуються гіпохолестеринемічною, протипухлинною та імуномоделюючою активністю, відсутність алергічних факторів дає можливість не тільки поліпшити харчову цінність продуктів, але і створити продукти лікувально-профілактичного призначення, які сприятимуть відновленню імунітету, поліпшенню стану здоров’я людини шляхом харчування без використання фармакологічних засобів.

  Особливо важливе значення соєві продукти мають для людей, які не можуть вживати білок тваринного походження. У 15 — 20 відсотків дітей спостерігається алергічна реакція на білок коров’ячого молока, що потребує повного вилучення його з раціону і адекватної заміни альтернативним рослинним білком.

  У харчовій  промисловості в основному використовуються імпортні соєві протеїнові концентрати, виготовлені за технологією, яка різко знижує рівень вмісту біологічно активних речовин сої, зокрема дитяче харчування для штучного вигодовування і лікування, готується на основі імпортного соєвого ізоляту. На ринку соєвої продукції домінують продукти переважно з імпортної сировини чи несертифіковані продукти, вартість яких досить висока.

  Світовим досвідом доведена економічна і медико-соціальна доцільність використання сої в харчових цілях, що свідчить про необхідність поширення в Україні виробництва харчових продуктів з включенням цієї сировини, розроблення і впровадження вітчизняних технологій переробки сої, створення широкого асортименту якісних, доступних за ціною продуктів для  харчування населення, профілактики і лікування захворювань.

  На відміну від існуючих технологій переробки сої нові вітчизняні технології дадуть змогу використати весь комплекс біологічно активних речовин сировини, а не окремих її складових, що значно підвищить харчову цінність продуктів, їх лікувально-профілактичні властивості і дасть можливість впровадити безвідходне виробництво.

  Мета і основні завдання

  Метою Програми є розроблення і впровадження нових технологій виробництва соєвих продуктів, зменшення дефіциту білка у раціоні харчування дитячого та дорослого населення, здійснення профілактики та лікування захворювань.

  Основними завданнями Програми є:

  розроблення:

  нових ефективних технологій виробництва широкого асортименту збалансованих повноцінних соєвих продуктів для різних груп населення та вікових груп, а також їх впровадження;

  нормативно-технічної документації на технології виробництва соєвих продуктів;

  лікувально-профілактичних дієт з включенням соєвих продуктів у разі серцево-судинних, інфекційних (туберкульоз, вірусні гепатити, герпесвірусна інфекція, ВІЧ-інфекція тощо), онкологічних захворювань, алергії, прискореного старіння, порушень обміну речовин (цукровий діабет, ожиріння, остеопороз), харчування хворих дітей, осіб, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, та дослідження ефективності їх застосування;

  методичних рекомендацій з використання соєвих продуктів у лікувальній практиці;

  проведення експериментальних досліджень з метою вивчення лікувального впливу соєвого білка і біологічно активних речовин сої, зокрема у разі онкологічних та інфекційних захворювань.

  Заходи з розроблення і впровадження технологій виробництва соєвих продуктів для харчування населення, профілактики і лікування захворювань здійснюються згідно з додатком.

  Основні етапи виконання

  Програма передбачає три етапи розв’язання визначених в ній завдань:

  перший (2005 рік) — розроблення наукових основ технологічних процесів переробки сої для харчових цілей, асортименту і технології виробництва соєвих продуктів, проектної і конструкторської документації на технологічні лінії для виробництва соєвих продуктів; створення комп’ютерної програми розрахунку харчових соєвих раціонів;

  другий (2006 рік) — виготовлення експериментальних зразків обладнання та впровадження у виробництво дослідно-промислової лінії переробки сої; проведення медико-біологічної оцінки дослідних зразків соєвих продуктів та клінічних досліджень їх дії при різних захворюваннях; продовження створення комп’ютерної програми розрахунку харчових соєвих раціонів; розроблення нормативно-технічної документації на технології виробництва соєвих продуктів;

  третій (2007 рік) — продовження клінічних досліджень дії соєвих продуктів, створення комп’ютерної програми розрахунку харчових соєвих раціонів, розроблення та затвердження нормативно-технічної документації на технології виробництва соєвих продуктів; інформування населення про доцільність вживання соєвих продуктів.

  Контроль за виконанням

  Контроль за виконанням Програми здійснюється Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням і в установлені строки шляхом розгляду щорічних та заключного звітів про результати виконання Програми та узагальненого висновку про кінцеві результати виконання Програми.

  Безпосередній контроль за виконанням Програми, ефективним використанням коштів здійснює Національна академія наук, яка інформує щороку до 1 березня Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми, складає заключний звіт та разом з узагальненим висновком подає не пізніше ніж до 1 квітня 2008 р. Кабінетові Міністрів України.

   

  Фінансове забезпечення виконання

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених державним бюджетом на її виконання, та за рахунок інших джерел.

  Орієнтовний обсяг коштів, що необхідний для виконання Програми, становить 5,13 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету
  5 млн. гривень.

  Очікувані результати виконання

  Виконання Програми сприятиме отриманню економічного ефекту і матиме позитивні соціальні наслідки за рахунок:

  впровадження ефективних вітчизняних технологій виробництва широкого асортименту повноцінних, доступних для населення соєвих продуктів, напівфабрикатів для м’ясопереробної, молочної, хлібопекарської і кондитерської промисловості із сої, вирощеної в Україні, а також соєвих продуктів для лікування і профілактики захворювань;

  покращення структури харчування населення і стану його здоров’я, значного зниження витрат на профілактику і лікування захворювань, пов’язаних насамперед з дефіцитом білка, неповноцінним, незбалансованим харчуванням;

  використання енерго- та ресурсозберігаючих технологій переробки сої, а також сировини низької вартості;

  створення повноцінних продуктів з використанням комплексу біологічно активних речовин сої, здешевлення їх вартості порівняно з імпортними приблизно в 2 рази, а також повного відмовлення від імпорту соєвих продуктів;

  створення додаткових робочих місць на підприємствах харчової промисловості;

  додаткового надходження коштів до державного бюджету за рахунок продажу конкурентоспроможної продукції.

  __________________  Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ
  з розроблення і впровадження технологій виробництва соєвих продуктів
  для харчування населення, профілактики і лікування захворювань

   (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Строк
  виконання

  Орієнтовний обсяг фінансування

  У тому числі за роками

  2005

  2006

  2007

  1.

  Розроблення наукових основ технологічних процесів переробки сої для харчових цілей

  II квартал 2005 р.

  150
   (держбюджет)

  150

   

   

  2.

  Визначення асортименту і розроблення технології виробництва соєвих продуктів (соєве молоко, згущене соєве молоко, кисломолочні продукти на основі соєвого молока, соєві сири, соєва паста, екструзійні продукти тощо) для харчування населення і лікувально-профілактичних дієт

  IV квартал 2005 р.

  600
  (держбюджет)


  600

   

   

  3.

  Виготовлення дослідних зразків соєвих продуктів для проведення їх медико-біологічної оцінки

  I квартал 2006 р.

  400
  (держбюджет)

   

  400

   

  4.

  Розроблення проектно-конструкторської документації на технологічну лінію у блочно-модульному виконанні для виробництва соєвих продуктів, виготовлення експериментальних зразків обладнання і впровадження у

  III квартал 2006 р.

  1468
  (в тому числі:
  держбюджет — 1338

   


  538

   


  800

   

   

  виробництво дослідно-промислової лінії переробки сої

   

  інші джерела — 130)


  130

   

   

  5.

  Виготовлення дослідних зразків соєвих продуктів і проведення клінічної оцінки їх ефективності в дієтотерапії хворих на різні форми туберкульозу

  IV квартал 2006 р.

  250
  (держбюджет)

   


  250

   

  6.

  Проведення клінічних досліджень виготовлених дослідних зразків соєвих продуктів та визначення їх впливу на перебіг гострих і хронічних вірусних гепатитів, вірусних нейроінфекцій, ВІЧ-інфекції

  —“—

  407
  (держбюджет)

   

   

  407

   

  7.

  Розроблення медико-біологічного обґрунтування використання рідких та пастоподібних продуктів із сої, проведення клінічної оцінки їх ефективності у харчуванні здорових і хворих дітей раннього віку, виготовлення дослідних зразків таких соєвих продуктів

  IV квартал 2006 р.

  250
  (держбюджет)

   


  250

   

  8.

  Проведення клінічного випробування виготовлених дослідних зразків соєвих продуктів, визначення доцільності їх використання у дієтотерапії хворих на цукровий діабет

  —“—

  250
  (держбюджет)

   


  250

   

  9.

  Визначення ефективності лікувально-профілактичних дієт з включенням соєвих продуктів у разі прискореного старіння, порушень ліпідного обміну і остеопорозу у людей літнього віку; виготовлення дослідних зразків таких соєвих продуктів

  III квартал 2007 р.

  245
  (держбюджет)

   

   


  245

  10.

  Виготовлення дослідних зразків соєвого концентрату;
  проведення досліджень профілактичного впливу споживання соєвого концентрату на частоту виникнення і ріст спонтанних пухлин молочної залози, лікувальної дії соєвого концентрату у тварин із злоякісними пухлинами

  —“—

  320
  (держбюджет)

   

   


  320

  11.

  Проведення досліджень впливу виготовлених дослідних зразків соєвих продуктів на стан здоров’я осіб, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці

  —“—

  245
  (держбюджет)

   

   


  245

  12..

  Виготовлення дослідних зразків соєвих продуктів, проведення випробування і розроблення клінічного обґрунтування доцільності їх використання для харчування хворих у медичних закладах

  —“—

  145
  (держбюджет)

   

   


  145

  13.

  Створення комп’ютерної програми розрахунку збалансованих харчових раціонів на основі сої для різних груп населення і лікувально-профілактичного харчування

  IV квартал 2007 р.

  150
  (держбюджет)


  50


  50


  50

  14.

  Розроблення та затвердження нормативно-технічної документації технології виробництва соєвих продуктів для харчування населення, профілактики і лікування захворювань

  —“—

  240
  (держбюджет)

   


  80


  160

   

   

   

   

   

   

   

  15.

  Інформування населення про доцільність вживання соєвих продуктів у харчуванні і для профілактики захворювань

   

  IV квартал 2007 р.

  10
  (держбюджет)

   

   

  10

   

  Усього

   

  5130

  1468

  2487

  1175

   

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  інші джерела

   

  5000

  130

  1338

  130

  2487

  1175

   

  _____________________