• In English

 • Затверджено

                постановою Кабінету Міністрів України

  від 25 серпня 2004 р.  № 1092

   

   

  ПОРЯДОК

  нарахування та сплати страхових внесків

  на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

  за деякі категорії застрахованих осіб

   

  1. Цей Порядок визначає механізм сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – страхові внески) до Пенсійного фонду України за:

  1) осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС;

  2) осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

  3) одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, які фактично здійснюють догляд за
  дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом І групи або престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

  2. Страхові внески нараховуються:

  1) за осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, – на суми грошового забезпечення та інших виплат, нарахованих особі за базовий звітний період;

  2) за осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, – на суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої за базовий звітний період;

  3) за осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 1 цього Порядку, – на суми допомоги та компенсацій, нараховані за базовий звітний період.

  3. Обчислення і сплата страхових внесків провадиться страхувальниками:

  1) військовими частинами та іншими військовими формуваннями – за осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку;

  2) районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення – за осіб:

  зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС;

  зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

  зазначених у підпункті 3 пункту 1 цього Порядку;

  3) платниками страхових внесків до солідарної системи, визначеними пунктом 2 статті 14 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності (включаючи юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) – за осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, які працюють на умовах трудового договору чи у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;

  4) Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – за осіб, які добровільно беруть участь у загальнообов’язковому соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, а також за фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний та фіксований сільськогосподарський податок.

  4. Обчислення страхових внесків за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації.

  5. Страхувальники, зазначені у пункті 3 цього Порядку, сплачують страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.

  Базовим звітним періодом для обчислення та сплати страхових внесків відповідно до цього Порядку є календарний місяць.

  6. У разі коли період, за який сплачуються страхові внески відповідно до цього Порядку, менше календарного місяця, внески сплачуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який сплачуються ці внески.

  7. Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування відповідних сум з їх банківських рахунків на рахунки управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (далі – управління Пенсійного фонду України) за місцезнаходженням цих страхувальників.

  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сплачує страхові внески шляхом перерахування відповідних сум з банківських рахунків робочих органів відділень Фонду на рахунки управлінь Пенсійного фонду України за місцезнаходженням відповідних робочих органів відділень.

  8. Страхувальники, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, сплачують страхові внески за рахунок коштів, з яких виплачується грошове забезпечення, допомога або компенсація.

  Страхувальники, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 3 цього Порядку, сплачують страхові внески за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

  9. Страхувальники подають до управлінь Пенсійного фонду України звіти про нарахування та сплату страхових внесків до 20 числа місяця, що настає за звітним. Порядок і форма звітності встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.

  10. Відомості про застрахованих осіб подаються страхувальниками та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до управлінь Пенсійного фонду України в порядку і строки, встановлені законодавством.

  11. У разі порушення порядку нарахування та сплати страхових внесків за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, страхувальник та його посадові особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

  12. Страхувальники, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, передбачають щороку під час формування бюджетних запитів кошти для сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

  13. Обчислення страхових внесків за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, проводиться виходячи з розміру мінімального страхового внеску, що діє на день нарахування відповідних виплат (доходу), у порядку, визначеному пунктом 3 частини восьмої Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

   

  _______________________