• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р.  № 1130

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 17 серпня 2002 р. № 1134

  1. Назву, текст постанови та нормативи, затверджені зазначеною постановою, після слова “студентів” доповнити словом “(курсантів)”, після слова “аспірантів” словом “(ад’юнктів)”, після слова “інтернів” — словами „клінічних ординаторів”.

  2. У пункті 2:

  підпункт “б” викласти у такій редакції:

  “б) для вечірньої форми навчання збільшується у 2, для заочної та дистанційної — у 4 рази”;

  підпункт 2 викласти у такій редакції:

  “2) нормативи чисельності аспірантів (ад’юнктів) докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, затверджені абзацом третім, та нормативи чисельності слухачів, затверджені абзацом четвертим пункту 1 цієї постанови, поширюються також на вищі навчальні заклади післядипломної освіти державної форми власності".

  3.  У пункті 4:

  в абзаці другому слова “абзацами другим і третім” замінити словами “абзацом другим”;

  в абзаці третьому слова “абзацом четвертим” замінити словами “абзацами третім і четвертим”.

  4. У нормативах чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, затверджених зазначеною постановою:

  1) позицію “0202” викласти у такій редакції:

  “0202

  Мистецтво (за спеціальностями):

   

   

   

  театральне мистецтво; хореографія*; кіно-, телемистецтво; музична педагогіка і виховання*

  4,5

  5

   

  музичне мистецтво

  4,5

  3,5

   

  образотворче та декоративно-прикладне мистецтво*; реставрація творів мистецтва; дизайн

  5

  5,5”;

   

   

   

  2) останню графу позиції “1101” викласти у такій редакції:

  “8
  (за спеціальностями: сестринська справа, лабораторна діагностика)

   7
  (для освітньо-кваліфікаційного
  рівня спеціаліст за спеціальністю медична психологія)

  6
  (для освітньо-кваліфікаційного
  рівня спеціаліст, магістр за спеціальностями: лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, стоматологія)”;

   

  3) у позиції “1102” цифру “9” замінити цифрами “8,5”.

  5. У нормативах чисельності слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності, затверджених зазначеною постановою, позицію “Інтерни, клінічні ординатори вищих навчальних закладів” доповнити словами “та закладів післядипломної освіти”.

   

  _____________________