• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1118

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. № 821, — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 523 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 865):

  в абзаці третьому розділу 2 слова і цифри “створюване згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1996 р. № 1512 відкрите акціонерне товариство “Транспортні коридори України” виключити;

  у розділі 9:

  абзац третій викласти в такій редакції:

  “Будівництво та експлуатація нових швидкісних магістралей здійснюється на конкурсних засадах, переважно із залученням недержавних інвестицій, включаючи іноземні, під контролем і за участю держави”;

  абзац п’ятий виключити.

  2. У Програмі створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. № 346, — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981):

  абзац дев’ятнадцятий вступної частини виключити;

  у підпунктах 5.3.1 — 5.3.3 розділу 5 у графі “відповідальні за виконання та головні виконавці” додатка до Програми слова “ВАТ “Українські транспортні коридори” (Укртранскор)” та “Укртранскор” виключити.

   

  ___________________