• In English

 • Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від
  25 серпня 2004 р. № 1116

  ПЕРЕЛІК
   робіт з геологічного вивчення надр, визначених як специфічні,
  що проводяться за рахунок державного бюджету

  1. Геологорозвідувальні роботи.

  Буріння артезіанських свердловин.

  Регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов’язані із загальним вивченням надр, у тому числі геологічна зйомка та інші види картування.

  Вивчення сейсмоактивних регіонів і прогноз землетрусів.

  Підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та видавничі роботи.

  Пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на всі види корисних копалин.

  Переоцінка родовищ у зв’язку з новими вимогами до якості сировини або виявленням у ній інших, більш цінних, корисних компонентів.

  Пошуки та розвідка надр, які за структурою придатні для влаштування підземних сховищ нафти і газу, а також захоронення забруднюючих речовин, стічних вод, відходів (у тому числі радіоактивних), що виникають унаслідок господарської діяльності.

  Складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин.

  Проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази.

  Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр.

  Еколого-геологічні дослідження, в тому числі:

  проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів та інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних і ендогенних геологічних процесів;

  влаштування (будівництва) нових станцій, полігонів та дослідних шляхом ділянок з метою розширення мережі спостережень;

  створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації;

  вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінка стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод і їх переоцінка.

   

  2. Забезпечення проведення геологорозвідувальних робіт і здійснення державного геологічного контролю, в тому числі:

  проведення акредитації лабораторій геологічних підприємств та організацій;

  утримання базових керносховищ та еталонних колекцій;

  виявлення, вивчення впливу та ліквідація свердловин, використаних за призначенням, з метою запобігання забрудненню та виснаженню водоносних горизонтів;

  будівництво, облаштування та реконструкція будівель і споруд, пов’язаних з проведенням геологорозвідувальних робіт.

  ___________________