• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 серпня 2004 р. № 1112

  Київ

  Деякі питання розслідування та ведення
  обліку нещасних випадків, професійних
  захворювань і аварій на виробництві

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; 

  перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

  2. Внести до Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 29, ст. 1313), такі зміни:

  1) пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. Витрати на поховання провадяться у разі смерті потерпілого, що настала за обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України”;

  2) пункти 3 і 4 виключити.

  3. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст.1625);

  постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р. № 1363 “Про внесення зміни до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст.1773);

  пункт 79 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981).

  4. Міністерству охорони здоров’я разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і затвердити до 1 жовтня 2004 року:

  Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості;

  Порядок складення та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці.

  5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести до 1 жовтня 2004 р. власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

  6. Надати право роз’яснювати вимоги Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві:

  Державному комітету з нагляду за охороною праці — щодо розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві;

  Міністерству охорони здоров’я — щодо розслідування та ведення обліку хронічних професійних захворювань і отруєнь. 

  7. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2004 року.

           Прем’єр-міністр України       В. ЯНУКОВИЧ

  Інд. 33