• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1111

   

  ПОРЯДОК
  спрямування надходжень від приватизації державного майна
  понад обсяги, визначені статтею 26 Закону України
  „Про Державний бюджет України на 2004 рік”


  1. Цей Порядок визначає механізм спрямування коштів, які надійдуть від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік” (далі – надходження), та відображення операцій із зазначеними коштами у відповідній звітності.

  2. Мінфін визначає зазначений обсяг надходжень після подання Фондом державного майна до 15 числа місяця, що настає за звітним, інформації про фактичні надходження від приватизації державного майна до äержавного бюджету станом на початок поточного місяця та на підставі цієї інформації до 18 числа місяця, що настає за звітним, проводить оцінку надходжень від приватизації державного майна до державного бюджету за звітний період.

  3. Розподіл надходжень визначається Мінфіном:

  відповідно до розрахунків, подання яких передбачено пунктом 4 цього Порядку;

  з урахуванням напрямів спрямування коштів, передбачених у статті 1093 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік”
  (далі — напрями спрямування).

  4. Для визначення розподілу надходжень:

  1) Мінагрополітики, Мінпраці, Пенсійний фонд України і Держпідприємництво до 15 числа місяця, що настає за звітним, подають Мінфіну за формою, визначеною у механізмах перерахування коштів, затверджених відповідно Мінагрополітики, Мінпраці, Пенсійним фондом України і Держпідприємництвом разом з Мінфіном (далі - механізм перерахування), розрахунки обсягів коштів, які спрямовуються:

  Мінагрополітики — у пріоритетному порядку на погашення заборгованості із заробітної плати збанкрутілих та ліквідованих підприємств агропромислового комплексу станом на 1 січня 2004 р. з передбаченням у механізмі перерахування порядку розрахунку з погашення цієї заборгованості через установи ВАТ "Державний ощадний банк";

  Мінпраці — підприємствам державної форми власності для погашення заборгованості із заробітної плати, яка утворилася станом на 1 січня 2004 р. та не погашена на момент набрання чинності Законом України від 17 червня
  2004 р. "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", передбачивши у механізмі перерахування повернення зазначених коштів протягом п'яти наступних років;

  Мінпраці та Пенсійним фондом України — на збільшення пенсій та інших соціальних виплат;

  Мінпраці — на утворення недержавного пенсійного фонду та сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду Мінпраці на користь працівників бюджетних установ;

  Держпідприємництвом — в обсязі 3 відсотків таких надходжень на заходи з реалізації Національної програми сприяння розвитку підприємництва в Україні в 2004 році;

  Мінагрополітики разом з Мінпраці і Пенсійним фондом України — для компенсації сільськогосподарським підприємствам — платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

  2) Мінфін разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади готує пропозиції щодо спрямування коштів на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень.

  5. Мінфін виходячи з розрахунків, поданих відповідно до пункту 4 цього Порядку, з урахуванням аналізу виконання інших надходжень до загального фонду державного бюджету за звітний період визначає обсяги коштів, які можуть бути спрямовані у поточному місяці за напрямами спрямування, та повідомляє відповідного головного розпорядника коштів державного бюджету. При цьому сума цих коштів не повинна перевищувати фактичних обсягів надходжень за звітний період.

  6. Державне казначейство здійснює перерахування коштів від надходжень згідно з їх розподілом за наявності механізмів перерахування.

  7. Головний розпорядник коштів державного бюджету — отримувач коштів за відповідним напрямом спрямування (далі — головний
  розпорядник — отримувач бюджетних коштів) подає Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2004 рік по загальному фонду виходячи з інформації, отриманої відповідно до пункту 5 цього Порядку.

  8. Мінфін виходячи з обсягів коштів, які можуть бути спрямовані у поточному місяці за відповідними напрямами, та пропозицій
  головних розпорядників — отримувачів бюджетних коштів затверджує
  зміни до розпису Державного бюджету України на 2004 рік по загальному фонду, що стосуються  збільшення відповідних показників фінансування та видатків загального фонду державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках № 2, 3 і 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", та повідомляє Державне казначейство.

  9. У разі несвоєчасного подання розрахунків, передбачених пунктом 4 цього Порядку, пропозиції головних розпорядників — отримувачів бюджетних коштів не включаються до розподілу надходжень у відповідному місяці.

  10. Отримувачі бюджетних коштів подають відповідному головному розпоряднику — отримувачу бюджетних коштів до 10 числа місяця, що настає за звітним, звіт про використання коштів загального фонду державного бюджету за напрямами спрямування.

  Державне казначейство до 15 числа місяця, що настає за звітним, подає Мінфіну звіт про використання коштів за відповідними напрямами.

  ______________________________________