• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 серпня 2004 р. № 1106

  Київ

  Про збільшення статутного капіталу відкритого

   акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”

   

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  1. Збільшити статутний капітал відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” за рахунок коштів, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” на ці цілі, в сумі                  100 000 000 гривень та частини прибутку банку за 2002 рік у сумі 1 000 000 гривень шляхом додаткового випуску 101 акції у бездокументарній формі на суму               101 000 000 гривень із збереженням у власності держави 100 відсотків цих акцій.

   

  2. Внести до Статуту відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 399), такі зміни:

  у пункті 15 цифри та слова “200 млн. (двісті мільйонів)” замінити цифрами та словами “301 млн. (триста один мільйон)”;

  у першому реченні абзацу другого пункту 19 цифри та слова “200 простих іменних акцій” замінити цифрами та словами “301 просту іменну акцію”.

   

   

   

   

   

   

  Прем'єр-міністр України  

   

   В. ЯНУКОВИЧ  

   

  Інд. 34