• In English

 • Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1096

  РОЗМІР
  доплати за окремі види педагогічної діяльності
  (у співвідношенні до тарифної ставки)

  1. За класне керівництво:

  у IIV класах загальноосвітніх навчальних закладів — 20 відсотків;

  у V — ХI (XII) класах  загальноосвітніх  навчальних  закладів — 25 відсотків;

  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — II рівня акредитації — 20 відсотків.

  2. За перевірку зошитів та письмових робіт:

  у I — IV класах загальноосвітніх навчальних закладів — 15 відсотків;

  у V — ХI (XII)  класах  загальноосвітніх  навчальних  закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — II рівня акредитації — 10 — 20 відсотків.

  Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача.

  3. За завідування:

  навчальними кабінетами у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах — 10 — 15 відсотків;

  майстернями у загальноосвітніх навчальних закладах —
  15 — 20 відсотків;

  навчально-дослідними ділянками у загальноосвітніх навчальних закладах — 10 — 15 відсотків;

  бібліотеками у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах — 5 — 15 відсотків.

  4. За керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах
  I —
  II рівня акредитації — 10 — 15 відсотків.

   

  _____________________