• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 серпня 2004 р. № 1093

  Київ

  Про деякі питання оплати праці окремих категорій працівників установ соціального захисту населення

   

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до розділу III додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134 „Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 278; 2002 р., № 25, ст. 1204) такі зміни:

  1) у підрозділі „Керівні працівники”:

  у позиції „Завідувачі: аптеки лікувально-профілактичного закладу, відділення соціальної допомоги; головна медична сестра” слова „відділення соціальної допомоги” виключити;

  доповнити підрозділ позицією такого змісту:

  „Завідувачі відділень: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян                                    175-200”;

  2) підрозділ „Фахівці” після позиції „Лікарі інших спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист” доповнити позицією такого змісту:

  „Фахівець із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома)     160-190”.

  2. Установити, що посадові оклади працівників, зазначених в абзаці четвертому підпункту 1 та абзаці другому підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, установлюються з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 18 „Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 66), від 19 травня 2003 р. № 740 „Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, ст.948) та від 11 лютого 2004 р. № 166 „Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 6, ст. 334).

  3. Установити, що:

  посадові оклади (ставки заробітної плати) фахівців із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома), соціальних працівників територіальних центрів (відділень, відділів) соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян за роботу у важких та шкідливих умовах праці підвищуються на 15 відсотків;

  посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників установ соціального захисту населення, які безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкових  хворих, підвищуються на 20 відсотків.

  4. Виплату заробітної плати працівникам, посадові оклади яких визначені цією постановою, у другому півріччі 2004 р. здійснювати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік Міністерству праці та соціальної політики за кодом програмної класифікації видатків 2501310 „Централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального забезпечення працівників установ соціального захисту населення”.

  5. Затвердити помісячний розподіл видатків на оплату праці окремих категорій працівників установ соціального захисту населення в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (додається).

   Надати право Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів здійснювати перерозподіл зазначених видатків за фактичною потребою.

              Прем’єр-міністр України       В. ЯНУКОВИЧ

   

   

   

  Інд. 26