• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1086

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

  прогнозування науково-технологічного та

  інноваційного розвитку на 2004 — 2006 роки

  Метою Програми є:

  створення системи прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України, наукового обґрунтування державної соціально-економічної політики;

  визначення актуальних напрямів розвитку науки і техніки, найбільш перспективних напрямів інноваційної діяльності.

  Основними завданнями Програми є:

  створення на державному рівні системи безперервних і незалежних прогнозно-аналітичних досліджень та запровадження сучасних методів їх проведення;

  визначення базового та альтернативних варіантів розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності, найбільш перспективних технологій та інновацій для забезпечення виходу на світовий ринок, критичних технологій для забезпечення науково-технічного і соціального прогресу, стабільного економічного зростання в державі та національної безпеки.

  Організаційне забезпечення Програми

  Відповідальним за виконання Програми є МОН.

  Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком. З метою забезпечення їх виконання МОН разом з Національною академією наук до кінця 2004 року визначає в установленому порядку науково-дослідні організації, на базі яких створює групи експертів з питань науково-технічного та інноваційного розвитку.

  МОН подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан справ.

  Фінансове забезпечення Програми

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел.

  Очікувані результати

  У результаті виконання Програми передбачається:

  провести моніторинг науково-технологічного та інноваційного потенціалу України;

  визначити актуальні напрями розвитку науки і техніки, найбільш перспективні напрями інноваційної діяльності з урахуванням кон’юнктури ринку, напрями можливого виходу на світовий ринок наукоємних товарів і технологій;

  зменшити ризик впровадження у виробництво неперспективних технологій;

  підвищити попит виробництва на результати наукових досліджень і розробок;

  спрямувати наукові дослідження, що проводяться за рахунок бюджетних коштів, на виконання програм економічного розвитку держави та підвищити їх ефективність;

  забезпечити сприяння комерціалізації науки з метою широкого практичного використання результатів виконання державних наукових і науково-технічних програм;

  підготувати практичні рекомендації щодо формування науково-технологічної та інноваційної політики.

   

   

  _____________________  Додаток
  до Державної програми

  ЗАХОДИ
  щодо прогнозування розвитку
  науково-технологічної та інноваційної діяльності

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання, усього

  У тому числі за роками

  2005

  2006

  усього

  держав-ний бюджет

  інші дже-рела

  усього

  державний бюджет

  інші дже-рела

  1. Визначення джерел інформаційного забезпечення Програми

  МОН
  Національна академія наук

  IIIIV квартали 2004 р.

   

   

   

   

   

   

   

  2. Визначення джерел позабюджетного фінансування Програми

  МОН
  Мінекономіки
  МЗС

  — “ —

   

   

   

   

   

   

   

  3. Формування експертних груп для виконання Програми

  МОН
  Національна академія наук

  III квартал 2004 р. — I квартал 2005 р.

  20

  20

   

  20

   

   

   

  4. Розроблення методик для здійснення довгострокового прогнозування розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності на основі методу експертних оцінок

  — “ —

  — “ —

  100

  100

  20

  80

   

   

   

  5. Організація і проведення семінарів з метою навчання експертів методиці прогнозно-аналітичних досліджень

  МОН
  Національна академія наук

  IV квартал 2004 р. —II квартал 2005 р.

  50

  50

  10

  40

   

   

   

  6. Проведення оцінки потенціалу науково-технічної та інноваційної сфери

  МОН
  Національна академія наук
  Держкомстат

  IV квартал 2004 р. —  I квартал 2005 р.

  20

  20

  20

   

   

   

   

  7. Розроблення на основі методу експертних оцінок довгострокового прогнозу розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності

  МОН
  Національна академія наук

  IV квартал 2004 р. — II квартал 2005 р.

  900

  900

  600

  300

   

   

   

  8. Розроблення середньострокового прогнозу розвитку:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інноваційної діяльності

  МОН

  III квартал 2005 р.

  200

  200

  150

  50

   

   

   

  науково-технічної діяльності

  — “ —

  IV квартал 2005 р.

  200

  200

  150

  50

   

   

   

   

  9. Визначення базового та альтернативних варіантів розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності, найбільш перспективних технологій та інновацій для забезпечення виходу на світовий ринок вітчизняних наукоємних товарів і технологій, критичних технологій для забезпечення науково-технічного і соціального прогресу, стабільного економічного зростання в державі та національної безпеки

  МОН
  Національна академія наук

  I — IV квартали 2006 р.

  510

   

   

   

  510

  510

   

   Усього

   

   

  2000

  1490

  950

  540

  510

  510

   

  ________________________