• In English

 •                                                                                      Додаток

  до постанови Кабінету Міністрів України

                                                                                                від 25 серпня 2004 р.     1077

   

   

  ПЕРЕЛІК

  товарів і послуг, визначених як специфічні, закупівля яких

  здійснюється в рамках авансу позики за проектом

  „Фонд муніципального розвитку України”

  (Програма розвитку муніципального кредитного ринку)

   

  1. Розроблення програм:

   підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавчих актів, якими визначаються повноваження  органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

  оцінка і створення моделі удосконалення системи міжбюджетних трансфертів за формулою, а також удосконалення методології прогнозування доходів органів місцевого самоврядування і розрахунку норм видатків;

  перегляд та удосконалення нормативно-правової бази місцевих запозичень і системи моніторингу місцевого боргу;

  розроблення і встановлення програмного забезпечення з метою удосконалення системи моніторингу місцевого боргу;

  розроблення пропозицій стосовно реформування законодавства у сфері комунальної власності і тарифів.

  2. Надання технічної допомоги потенційним позичальникам – органам місцевого самоврядування з метою забезпечення ними стратегічного планування, управління фінансами та підготовки проектів.

  3. Надання технічної допомоги комерційним банкам-учасникам, а  також потенційним позичальникам у підготовці кредитних договорів.

  4. Надання технічної допомоги у підготовці проектів угод з комерційними банками-учасниками про рекредитування коштів позики.

  5.  Проведення семінарів і навчання.

  6.  Поширення інформації.

  7. Надання технічної допомоги у вивченні фінансового стану можливих позичальників та пропозицій щодо інвестицій першого року кредитування.

  8. Підготовка техніко-економічного обґрунтування проекту „Фонд муніципального розвитку України” (Програма розвитку муніципального кредитного ринку) згідно з Порядком підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

  9. Розроблення системи фінансового менеджменту.

   

  10. Надання технічної допомоги у розробленні порядку діяльності Фонду розвитку міст України, у тому числі процедур і заходів з оцінки екологічних і соціальних наслідків.

   

  11. Закупівля товарів та послуг для забезпечення діяльності Фонду розвитку міст України з управління проектом.

   

  12. Аудит.

   

   

  _________________