• In English

 •                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1080

   

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  від 14 липня 1993 р. № 534

  1. У назві постанови слова “Державного департаменту з питань виконання покарань” виключити.

  2. Абзац перший постанови викласти у такій редакції:

  “Надати право керівникам установ кримінально-виконавчої системи встановлювати працівникам, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, посадові оклади (тарифні ставки) з підвищенням за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах і перебувають у лікувально-трудових профілакторіях, у таких розмірах”.

  3. В абзаці другому слова “в слідчих ізоляторах та їх навчально-виробничих майстернях — на” замінити словами “в слідчих ізоляторах — до”.

  4. В абзаці третьому слова “у закладах охорони здоров’я, які обслуговують спецконтингент, — на”  замінити словом “до”.

  5. Абзац четвертий виключити.

  6. Доповнити постанову абзацом такого змісту:

  “Державному департаменту з питань виконання покарань розробити і затвердити порядок підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ кримінально-виконавчої системи, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах і перебувають у лікувально-трудових профілакторіях”.

   

   

  ____________________