• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1079

  ПОЛОЖЕННЯ
  про посвідчення особи на повернення в Україну

  1. Посвідчення особи на повернення в Україну (далі — посвідчення) є документом, що підтверджує громадянство України і дає право на в'їзд в Україну у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами.

  Посвідчення видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України в інших державах.

  Посвідчення є власністю України.

  2. Посвідчення являє собою буклет розміром 352,0 х 125,0
  (± 0,75) міліметрів з трьома згинами обсягом 8 сторінок та окремою машинозчитуваною сторінкою-вклейкою (далі — сторінка даних) розміром 125,0 х 88,0 (± 0,75) міліметрів.

  Для виготовлення буклета використовується папір масою не менш як 200 грамів на 1 кв. метр, сторінки даних — самоклейний папір.

  На кожній сторінці (крім другої) зображено Державний Герб України, а на сторінках з третьої по восьму перфоровано серію та номер посвідчення. Сторінки з третьої по сьому пронумеровані.

  На першій сторінці вгорі надруковано напис українською та англійською мовами “Посвідчення особи на повернення в Україну”,
  нижче — зображення Державного Герба України, під ним у центрі — напис “Україна”.

  Друга сторінка (зворотний бік першої) призначена для наклеювання сторінки даних.

  На сторінці даних угорі українською та англійською мовами надруковано слово “Україна”, нижче ліворуч — “Посвідчення особи на повернення в Україну”, відведено місце для відтворення фотовідбитка особи пред'явника посвідчення; праворуч українською та англійською мовами — напис “Тип”, “Код держави”, “Документ №”, “Прізвище”, “Ім’я”, “Громадянство”, “Дата народження”, “Персональний №”, “Стать”, “Місце народження”, “Дата видачі”, “Орган, що видав документ”, “Дійсний до”, “Підпис пред'явника“. У нижній частині сторінки — смужка на всю ширину документа для машинозчитуваної інформації.

  Точне місце написів і відомостей про особу пред'явника посвідчення визначається за рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Doc 9303/1) — “Машинозчитувані проїзні документи. Частина 1. Машинозчитуваний паспорт”.

  Після внесення до посвідчення відомостей про особу пред'явника паперова основа сторінки даних відділяється і наклеюється на зворотний бік першої сторінки. У визначеному місці наклеюється голографічний захисний елемент, а сторінка даних ламінується захищеною полімерною плівкою.

  Третя сторінка призначена для внесення відомостей про дітей, які повертаються в Україну разом з пред'явником посвідчення, а також для особливих відміток.

  На третій сторінці вгорі розміщено напис українською та англійською мовами “Особливі відмітки”.

  Сторінки з четвертої по сьому призначені для проставлення віз і відміток про перетинання державного кордону. Вгорі на цих сторінках розміщено напис “Візи”.

  На восьмій сторінці розміщено українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами текст такого змісту:

  “Звернення

  Міністерство закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особі, зазначеній у цьому посвідченні”.

  Після внесення всіх необхідних відомостей і нанесення захисних елементів аркуш складається в буклет.

  3. Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення пред'явника посвідчення в Україну.

  У разі хвороби, нещасного випадку та з інших поважних причин строк дії посвідчення може бути продовжено. Про це у місці, відведеному для особливих відміток, робиться відповідний запис, який засвідчується підписом консульської посадової особи і відбитком мастикової печатки консульської установи.

  4. Правила оформлення посвідчення визначаються МЗС за погодженням з МВС.

  5. Виготовлення бланків посвідчення забезпечує Мінфін на замовлення МЗС.

  6. Бланки посвідчення є документами суворої звітності. Порядок зберігання та знищення бланків посвідчення визначається МЗС.

  7. За видачу посвідчення відповідно до встановленого порядку справляється консульський збір. У разі наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір за видачу посвідчення, керівником дипломатичного представництва або консульської установи України в іншій державі може бути прийнято рішення про видачу такому громадянину посвідчення без справляння консульського збору.

  _________________