• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1076

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про порядок створення
  відкритих акціонерних товариств на базі майна
  об’єктів незавершеного будівництва


  1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. Рішення про створення відкритих акціонерних товариств приймається їх засновниками з ініціативи органів приватизації. Вартість майна об’єктів незавершеного будівництва визначається згідно з методикою за результатами незалежної оцінки. У разі прийняття рішення про збереження передбаченого проектом профілю використання об’єкта орган приватизації провадить розрахунок коштів, необхідних для завершення будівництва”.

  2. У пункті 5:

  абзац перший після слів “громадяни іноземних держав” доповнити словами “іноземні юридичні особи”;

  абзац другий доповнити таким реченням: “У разі коли у створенні товариства беруть участь громадяни, договір посвідчується нотаріусом”.

  3. Пункт 7 викласти у такій редакції:

  “7. Засновники відкритих акціонерних товариств зобов’язані бути держателями акцій на суму не менш як 25 відсотків статутного фонду строком не менш як два роки”.

   

  __________________