• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від                         2004 р. №

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету
  для надання підтримки новоствореним фермерським
  господарствам та фермерським господарствам з
  відокремленими садибами  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після їх державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах — п’ять років) та фермерським господарствам з відокремленими садибами (далі — фінансова підтримка) через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі — Фонд) і його регіональні відділення на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі.

  2. Фінансова підтримка надається новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами (далі — фермерські господарства) в межах обсягів розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.

  Зазначені обсяги за пропозицією Фонду затверджує Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном та інформує про ці обсяги Фонд і його регіональні відділення. При цьому для надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі спрямовується 25 відсотків бюджетних асигнувань.

  Свої пропозиції Фонд готує в розрізі регіонів виходячи із середнього обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції, кількості фермерських господарств, створених за останні три роки, та фермерських господарств з відокремленими садибами.

  Зміни до обсягів розподілу коштів вносяться у разі потреби у такому ж порядку.

  3. Фінансова підтримка на безповоротній основі надається для компенсації фермерським господарствам витрат, пов’язаних з:

  1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства;

  2) сплатою відсотків за користування кредитами банків — у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не більш як 14 відсотків річних;

  3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля  та будівництвом тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) — у розмірі 30 відсотків;

  4) внесенням страхових платежів за договорами обов’язкового страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України “Про страхування”, — у розмірі не більш як 50 відсотків;

  5) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах;

  6) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу.

  4. Для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі фермерські господарства подають до регіональних відділень Фонду, а для отримання фінансової підтримки на цілі, передбачені підпунктами 5 і 6 пункту 3 цього Порядку, — до регіональних відділень Фонду або до Фонду документи згідно з переліком, визначеним Мінагрополітики разом з Мінфіном і Мінекономіки за погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

  Черговість надання фінансової підтримки фермерським господарствам на безповоротній основі визначається за датою надходження документів до Фонду, його регіональних відділень.

  5. Фінансова підтримка на поворотній основі надається строком від трьох до п’яти років на конкурсних засадах для виробництва, переробки і збуту виробленої фермерськими господарствами продукції та на здійснення виробничої діяльності із забезпеченням виконання зобов’язань щодо повернення коштів.

  Порядок і умови проведення конкурсів, перелік документів, що подаються фермерськими господарствами для отримання фінансової підтримки на поворотній основі, визначаються Мінагрополітики разом з Мінфіном і Мінекономіки за погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

  6. Фонд, його регіональні відділення видають переможцям конкурсів довідку, на підставі якої Фонд, його регіональні відділення укладають з ними відповідні договори.

   Мінагрополітики затверджує за погодженням з Мінфіном зразки довідки і договору.

  7. Регіональні відділення складають та подають Фондові щомісяця до 10 числа наступного періоду реєстри фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі.

  Фонд на підставі зазначених реєстрів формує та подає Мінагрополітики зведений реєстр протягом п’яти робочих днів після надходження реєстрів від регіональних відділень.

  8. Мінагрополітики на підставі зведеного реєстру розподіляє в установленому порядку між Фондом і його регіональними відділеннями бюджетні асигнування для надання фінансової підтримки на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі та подає відповідну інформацію Державному казначейству.

  9. Фонд, його регіональні відділення здійснюють видатки щодо надання фінансової підтримки шляхом перерахування коштів на поточні рахунки фермерських господарств, відкриті в установах банків. Підставою для такого є платіжні доручення і документи, які підтверджують цільове використання бюджетних коштів, подані до відповідного органу Державного казначейства.

  10. Фермерські господарства надсилають до Фонду, його регіональних відділень документи, що підтверджують цільове використання коштів фінансової підтримки, у порядку, визначеному Мінагрополітики.

  Фермерське господарство несе відповідальність за цільове використання отриманих коштів згідно із законодавством.

  11. Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються згідно з укладеними відповідно до цього Порядку договорами на відповідні рахунки Фонду, його регіональних відділень, відкриті в органах Державного казначейства, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

  12. Складення та подання звітної інформації про використання бюджетних коштів провадиться в установленому законодавством порядку.

   

  _________________