• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  ПОСТАНОВА

  відâ³ä 16 серпня 2004 рð. ¹ 1050â³ä                      2004 ð.  ¹

  Київ

  Про внесення змін до переліку об’єктів, на які спрямовуються кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності у 2004 році

   Кабінет Міністрів України постановляє:

   Внести до переліку об’єктів, на які спрямовуються кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності у 2004 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 р. № 510, зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр УкраїниÏðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè                                                                                                                                     В. ЯНУКОВИЧ

   

   

  Інд.21