• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 серпня 2004 р. № 1043

  Київ

  Про представника Національного центрального
   бюро Інтерполу в Міжнародній організації
  кримінальної поліції — Інтерпол

  З метою вдосконалення механізму взаємодії вітчизняних правоохоронних органів з компетентними органами іноземних держав з вирішення питань боротьби із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі держави, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Прийняти пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерпол (далі — представник Національного бюро).

  2. Затвердити розмір витрат, пов’язаних з утриманням представника Національного бюро, у розмірі 3400 євро на місяць, із соціальним страхуванням — у розмірі 2500 євро на рік (згідно з додатком).

  3. Міністерству внутрішніх справ:

  забезпечити направлення представника Національного бюро до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерпол і виділення на поточний рік коштів для його утримання та соціального страхування за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” на відповідні цілі;

  передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на 2005 та наступні роки видатки, пов’язані з утриманням та соціальним страхуванням представника Національного бюро.

   

   

   

  4. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ та Міністерству фінансів подати в місячний строк Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють питання відрядження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

   

   

                                                       Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè                                                                                                                                 В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.31