• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 10 серпня 2004 р. № 1036

  Київ

  Деякі питання випуску облігацій внутрішньої
  державної позики для погашення простроченої
  бюджетної заборгованості з податку
  на додану вартість


  У звязку з прийняттям Закону України від 17 червня 2004 р.
  № 1801-IV “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що випуск облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, що утворилася на 1 листопада 2003 р. і не відшкодована до 1 січня 2004 р., здійснений до 1 липня 2004 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2003 р. № 2014 “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2791), є випуском серії I.

  2. Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, що утворилася на 1 червня 2004 р. і не відшкодована на 1 липня 2004 р. (крім заборгованості, що утворилася у зв’язку з вивезенням за межі митної території України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00), серії II.

  Датою випуску облігацій серії II є 1 липня 2004 року.

  3. Установити, що випуск, обіг та погашення облігацій серії II здійснюється відповідно до Основних умов випуску облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість та Порядку випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2003 р. № 2014 (далі — Основні умови, Порядок), з урахуванням особливостей, визначених у цій постанові.

  Облігації серії II випускаються обсягом емісії, визначеним Міністерством фінансів на підставі реєстрів інвентаризації платників податку в межах загального обсягу емісії 1 926 000 000 гривень з урахуванням обсягу випущених облігацій серії I.

  Нарахування доходу за облігаціями серії II здійснюється щороку у період з 1 липня по 30 червня протягом строку обігу цінних паперів виходячи із амортизаційної вартості облігацій, зазначеної у додатку 1, одночасно з проведенням щорічних виплат.

  Розміщення облігацій серії II розпочинається протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою. Погашення основної суми боргу та сплата доходів за облігаціями серії II здійснюється у безготівковій формі 30 червня. У разі коли зазначена дата припадає на вихідний день, погашення і сплата здійснюється в останній робочий день червня.

  4. Облігаціями серії II оформляється прострочена бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, що утворилася на 1 червня 2004 р. і не відшкодована на 1 липня 2004 р. (крім заборгованості, що утворилася у зв’язку з вивезенням за межі митної території України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00) платникам податку, включеним до реєстру інвентаризації платників податку, складеного згідно з додатком 2. Таке оформлення здійснюється відповідно до Порядку з урахуванням особливостей, визначених у цій постанові.

  5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2003 р. № 2014 зміни, що додаються.

  6. Державній податковій адміністрації забезпечити подання:

   Міністерству фінансів до 18 серпня 2004 р. реєстру інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, що утворилася на 1 червня 2004 р., не відшкодована на 1 липня 2004 р., погодженого з Державним казначейством не пізніше ніж наступного робочого дня після його отримання;

  органами державної податкової служби органам Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку висновків згідно з реєстром інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, що утворилася на 1 червня 2004 р., не відшкодована до 1 липня 2004 р., — у триденний строк після подання Міністерству фінансів зазначеного реєстру.

  7. Міністерству фінансів на дату розміщення облігацій серії II:

   виступити емітентом облігацій серії II згідно з Основними умовами та Порядком з урахуванням особливостей, визначених у цій постанові;

  надати Національному банку глобальний сертифікат, яким оформляється випуск облігацій серії II;

  здійснити заміну глобального сертифіката, наданого Національному банку відповідно до вимог пункту 8 Порядку, на глобальний сертифікат облігацій серії I;

  передбачати у проекті Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення облігацій серії II.

  8. Взяти до відома, що Національний банк виступить генеральним агентом з обслуговування обігу, сплати доходу та погашення облігацій серії II.

  Прем’єр-міністр України             В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.34