• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 10 серпня 2004 р. № 1031  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про формування
  кадрового резерву для державної служби

  1. Перше речення абзацу другого пункту 5 після слів “органами вищого рівня” доповнити словами “(крім першої — третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України)”.

  2. Пункт 6 викласти у такій редакції:

  “6. Пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву на керівні посади державних службовців першої — третьої категорій, призначення на які здійснює Президент України та Кабінет Міністрів України, вносять до 1 лютого кожного року на розгляд Комісії з питань формування кадрового резерву на керівні посади державних службовців (далі — Комісія) Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації вносять такі пропозиції через зазначені вище органи.

  Протягом року можуть розглядатися пропозиції про включення або виключення запропонованих кандидатур із кадрового резерву.

  Рішення Комісії стосовно кадрового резерву на керівні посади державних службовців першої — третьої категорій, призначення на які здійснює Президент України, подаються для затвердження Президентові України, а на керівні посади, призначення на які здійснює Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, а також Кабінет Міністрів України, — Кабінетові Міністрів України.

  Секретаріат Кабінету Міністрів України подає підготовлені Комісією списки на затвердження Кабінетові Міністрів України в установленому порядку”.

  _____________________