• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 серпня 2004 р.  № 1015

   

  ПОРЯДОК
  спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності

  1. Цей Порядок визначає механізм спрямування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету на 2004 рік, на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг комунальної власності,  зокрема будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі.

  2. Виділення коштів спеціального фонду державного бюджету здійснюється:

  щодо розвитку мережі та утримання автомобільних доріг комунальної власності — службам автомобільних доріг в областях, Автономній Республіці Крим та в м. Севастополі;

  щодо будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі — Запорізькій обласній державній адміністрації.

  3. Обсяг спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на конкретні об’єкти визначається головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до виробничих планів та у межах затвердженого плану асигнувань.

  Перерахування коштів здійснюється у встановленому Державним казначейством порядку виконання державного бюджету за видатками.

  4. Розподіл бюджетних коштів у розрізі їх одержувачів здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку, про що інформується Державне казначейство, яке на підставі зазначеного розподілу надсилає реєстри своїм територіальним управлінням, в яких одержувачам відкрито рахунки.

  5. Територіальні управління Державного казначейства здійснюють перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету на підставі платіжних доручень їх одержувачів, що підтверджують цільове використання коштів (рахунки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, трудові договори, договори на виконання робіт, акти про виконання робіт, звіти про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти), в межах зареєстрованих в органах Державного казначейства зобов’язань відповідно до плану спрямування бюджетних коштів та з урахуванням їх залишків на рахунках одержувачів.

   

   

  6. Видатки, пов’язані з будівництвом автомобільних доріг комунальної власності, у тому числі автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

  7. Бухгалтерський облік та звітність з виконання державного бюджету ведуться в порядку, установленому Державним казначейством.

  8. Внутрішній контроль за повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів їх одержувачами покладається відповідно до законодавства на головного розпорядника.

  ________________