• In English

 • СХВАЛЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  13 липня 2004 р. № 904

  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
  розвитку футболу на 2004 — 2008 роки

  I. Стан розвитку футболу в Україні

  Футбол в Україні є невід’ємною частиною фізичного виховання та спорту, важливим фактором зміцнення здоров’я населення, популярним видовищем.

  За роки незалежності України багато зроблено для удосконалення управління розвитком футболу. Закінчено роботу із створення обласних федерацій футболу як юридичних осіб. Держкомспортом делеговано Федерації футболу (далі — Федерація) окремі повноваження щодо забезпечення розвитку футболу.

  Статутні та регламентні документи Федерації приведено у відповідність із законодавством, статутними і регламентними нормами Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

  Федерація успішно проводить роботу з організації всеукраїнських змагань, розвитку професіонального, дитячо-юнацького, студентського, аматорського, пляжного футболу, футзалу та футболу інвалідів.

  Професіональна футбольна ліга (далі — ПФЛ) об’єднує 64 професіональні футбольні клуби. У всеукраїнських змаганнях беруть участь 79 професіональних команд, у яких налічується 1858 футболістів (вища ліга — 386, перша — 415, друга — 1057), у тому числі 112 футболістів-іноземців. Футболісти, які беруть участь у змаганнях клубів ліги, набули статусу спортсменів-професіоналів.

  Удосконалюється організаційна структура футзалу. Асоціація футзалу об’єднує 22 регіональні федерації. У чемпіонаті і першості України беруть участь 30 чоловічих професіональних, 42 дитячо-юнацькі та 44 жіночі команди.

  Розвивається і жіночий футбол. Нині працює 57 відділень жіночого футболу в дитячо-юнацьких спортивних школах 18 областей. Проводиться чемпіонат і першість України серед молодіжних жіночих команд.

  Футбол став невід’ємною частиною системи підготовки і виховання студентів. Створена Всеукраїнська футбольна асоціація студентів. У 22 регіонах проводяться змагання серед студентів, у яких беруть участь 217 команд. Збірна команда студентів України з футболу здобула срібні нагороди на Всесвітній універсіаді 2001 року.

  Значного розвитку набув футбол інвалідів. При спеціальних загальноосвітніх школах у багатьох містах створені дитячі секції з футболу з різних нозологій. Збірна команда інвалідів успішно виступає на міжнародних змаганнях, де здобуває чемпіонські звання та призові місця.

  Активно запроваджуються уроки фізкультури з елементами футболу в загальноосвітніх навчальних закладах. Відроджено всеукраїнські змагання на призи клубу “Шкіряний м’яч”. До складу Дитячо-юнацької футбольної ліги входять 425 команд п’яти вікових груп.

  Відновлено проведення змагань на першість України серед футбольних команд трудових колективів.

  Удосконалюється науково-методичне забезпечення розвитку футболу. Видано 14 посібників для тренерів і вчителів фізкультури загальноосвітніх навчальних закладів. Починаючи з 2000 року в Україні згідно з проектом УЄФА “Прогрес” проводяться семінари для лікарів, тренерів, керівників обласних федерацій, в яких беруть участь провідні зарубіжні фахівці та науковці. Фахівці Федерації залучаються до роботи наукових конференцій і семінарів УЄФА та ФІФА. Утворено Центр ліцензування Федерації, випускники якого отримують статус тренерів УЄФА.

  Впроваджено в практику основні принципи функціонування арбітражу та атестування арбітрів відповідно до вимог регламентних документів ФІФА. До списків ФІФА включено 6 українських арбітрів з футболу, 4 — з футзалу і 10 асистентів арбітрів, а також двох інспекторів та одного делегата до УЄФА.

   Зміцнюється матеріально-технічна база футболу. За останні 5 років збудовано, реконструйовано або розпочато реконструкцію 124 стадіонів, на яких проводяться чемпіонати та першості України. Професіональними футбольними клубами “Динамо” (Київ) та “Шахтар” (Донецьк) створено сучасні спортивні центри підготовки футболістів, на яких проводяться навчально-тренувальні збори клубних та збірних команд.

  Федерація налагодила ділові відносини з ФІФА та УЄФА, що сприяє реалізації спільних проектів розвитку футболу. До складу комітетів та експертних груп УЄФА входять 16 представників Федерації.

  Розширюється взаємодія Федерації і засобів масової інформації. Започатковано телевізійні програми з футбольної тематики, інформаційні та науково-методичні рубрики в друкованих засобах масової інформації. Завершується робота регіональних федерацій із створення в регіонах єдиної комп’ютерної мережі Федерації.

  Сучасний стан розвитку футболу в Україні свідчить про збереження та подальше зміцнення організаційних і матеріально-технічних засад, прогресивні тенденції у дитячо-юнацькому футболі.

  Водночас у розвитку футболу мають місце істотні недоліки.

  На сьогодні 75 відсотків футболістів, які грають у збірних командах України, представляють чотири клуби: “Динамо” (Київ), “Шахтар” (Донецьк), “Дніпро” (Дніпропетровськ) і “Карпати” (Львів). Це свідчить про те, що найперспективніше футбол розвивається у чотирьох з 27 регіонів. Зусиль зазначених клубів недостатньо для виходу національної збірної команди до фінальних частин чемпіонатів світу та Європи і молодіжної збірної команди до фінальних частин чемпіонату Європи та Олімпійських ігор.

  Не вирішено питання соціальної підтримки та страхування футболістів і фахівців професіонального футболу.

  Не всі професіональні футбольні клуби готують резерви для своїх команд. Нині 7 із 16 клубів вищої, 11 із 18 клубів першої ліги не мають власних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та груп підготовки резервів.

  Багато професіональних футбольних клубів не мають власної матеріально-технічної бази. Переважна більшість стадіонів, на яких проводяться змагання професіональних команд, у тому числі вищої ліги, не відповідає вимогам УЄФА.

  Не задовольняє потреб дитячо-юнацьких спортивних шкіл державне фінансування, зокрема обсяги коштів, що виділяються на утримання та реконструкцію спортивних споруд, придбання екіпірування та інвентарю. Залишається низькою заробітна плата тренерів. Через низький рівень науково-методичного забезпечення дитячо-юнацького футболу немає системності в навчальній роботі. Не врегульовані питання щодо переходу молодих футболістів з однієї команди в іншу, не здійснюється належний контроль у цій сфері.

  Органи місцевого самоврядування окремих областей недостатньо приділяють увагу утриманню, реконструкції та будівництву спортивних споруд для гри у футбол, футзал, пляжний футбол і футбол інвалідів, а також організації та проведенню змагань серед загальноосвітніх навчальних закладів, на першість областей, районів, міст на призи клубу “Шкіряний м’яч”. Недооцінюється виховне та оздоровче значення аматорського футболу. Не на належному рівні проводиться зазначена робота в трудових колективах.

  Не відповідає сучасним вимогам робота з науково-методичного забезпечення підготовки футболістів. Із 34 клубів вищої та першої ліги лише в 10 (32 відсотки) утворені та працюють комплексні науково-методичні групи. У клубах другої ліги ця робота проводиться в 10 із 48  клубів і має неналежний організаційний рівень.

  У системі футболу немає чіткої інфраструктури медико-біологічного забезпечення.

  Недостатньо ефективна система підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців з футболу у навчальних закладах. Навчальні програми не відповідають сучасним вимогам організації навчально-тренувального процесу в клубах і дитячо-юнацьких спортивних школах. Зменшується кількість висококваліфікованих фахівців через низький рівень заробітної плати.

  Залишається значною кількість суддівських помилок під час проведення матчів, що неодноразово спричиняло неадекватну поведінку глядачів, хуліганські прояви. Потребує вдосконалення методика ротації арбітрів. Не розроблена програма переходу суддівського корпусу на професіональну основу та удосконалення матеріально-технічного забезпечення підготовки арбітрів.

  Недостатня увага приділяється розвиткові жіночого та пляжного футболу. В більшості регіонів змагання з цих видів футболу не проводяться.

  У багатьох регіонах немає футбольних клубів ветеранського руху, не проводяться змагання серед ветеранів на першість областей, районів та міст.

  Зазначені недоліки не дають змоги повною мірою використовувати можливості футболу як видовища і засобу зміцнення здоров’я населення, що зумовлює необхідність пошуку нових підходів до визначення шляхів його подальшого розвитку. На це спрямована Комплексна програма розвитку футболу на 2004 — 2008 роки (далі — Програма), якою передбачено шляхи об’єднання зусиль органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у забезпеченні сприятливих умов для розвитку футболу.

  II. Основна мета, напрями, цілі та завдання Програми

  Основною метою Програми є пропагування серед широких верств населення здорового способу життя, забезпечення прогресивних змін у розвитку футболу, що дасть змогу підвищити його роль у фізичному та духовному розвитку громадян, зміцнити авторитет України у світовому співтоваристві.

  Програма передбачає такі напрями розвитку футболу:

  Дитячо-юнацький футбол

  Дитячо-юнацький футбол ставить за мету забезпечення підготовки резервів шляхом створення умов для реалізації творчого потенціалу дітей та молоді, спрямованих на їх духовне та фізичне становлення і самовдосконалення. Для досягнення цієї мети передбачається розв’язати такі завдання:

  розроблення і перегляд навчальних програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з урахуванням вікових категорій учнів;

  здійснення заходів, спрямованих на подальше впровадження уроків фізкультури з елементами футболу в загальноосвітніх навчальних закладах;

  розширення кола учасників змагань на призи клубу “Шкіряний м’яч”, “Хто ти, майбутній олімпієць”, “Золотий колосок”, Дитячо-юнацької футбольної ліги;

  продовження роботи із створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл, груп підготовки у професіональних футбольних клубах, регіональних центрів підготовки футболістів та спеціалізованих шкіл-інтернатів.

  Аматорський футбол

  Аматорський футбол передбачає зайняття фізичною культурою і спортом з метою гармонійного розвитку особистості, удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на основі створення сприятливих умов для задоволення потреб широких верств населення у збереженні та зміцненні здоров’я, підвищенні працездатності та в активному відпочинку, а також створення міцної основи для підготовки футболістів вищої спортивної кваліфікації. Завданнями аматорського футболу є:

   розширення мережі та удосконалення структури проведення всеукраїнських і регіональних змагань серед аматорських чоловічих і жіночих команд;

  створення умов для проведення змагань з футболу серед широких верств населення;

  підвищення рівня організації та проведення першого та другого етапів змагань на призи клубу “Шкіряний м’яч”.

  Професіональний футбол

  Розвиток професіонального футболу спрямований на задоволення потреб населення у видовищних масових заходах, а також створення самоокупного футболу, сприяння зростанню його рівня та масовості, удосконалення організаційних засад на основі консолідації та координації зусиль суб’єктів футболу, заінтересованих у його розвитку. Досягнення зазначеної мети забезпечить розв’язання таких завдань:

  приведення інфраструктури професіональних футбольних клубів у відповідність з вимогами УЄФА щодо їх атестування;

  удосконалення організаційних засад всеукраїнських змагань серед професіональних команд;

  підвищення конкурентоспроможності чемпіонату і першостей України;

  запровадження сучасних та ефективних програм організації навчально-тренувального процесу в професіональних командах;

  удосконалення роботи професіональних футбольних клубів з підготовки резерву;

  створення умов для підвищення рівня медико-біологічного забезпечення футболістів.

  Жіночий футбол

  Розвиток жіночого футболу ставить за мету зміцнення здоров’я та підвищення активності жінок у спортивній сфері, досягнення високих спортивних результатів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Для цього необхідно забезпечити:

  удосконалення організаційного та фінансового забезпечення розвитку жіночого футболу;

  розширення мережі змагань з жіночого футболу.

  Пляжний футбол

  Розвиток пляжного футболу спрямований на оздоровлення та залучення до занять спортом широких верств населення, створення умов для досягнення збірними та клубними командами високих спортивних результатів у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Для досягнення цієї мети потрібно розв’язати такі завдання:

  створення і подальший розвиток організаційних основ, фінансового та кадрового забезпечення пляжного футболу;

  розширення мережі змагань та залучення до занять пляжним футболом широких верств населення;

  створення збірних команд України з пляжного футболу і розроблення програм їх підготовки.

  Студентський футбол

  Метою і завданням розвитку студентського футболу є формування здорового способу життя серед молоді шляхом залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом.

  Футзал

  Метою розвитку футзалу є формування здорового способу життя  широких верств населення, підвищення рівня проведення всеукраїнських змагань і досягнення високих спортивних результатів у міжнародних змаганнях. Досягнення цієї мети забезпечить:

  удосконалення фінансового та матеріально-технічного забезпечення розвитку футзалу;

  створення умов для розвитку дитячо-юнацького футзалу;

  розширення мережі та підвищення конкурентоспроможності змагань з футзалу;

  удосконалення системи підготовки збірних команд з футзалу;

  впровадження системи науково-методичного та медико-біологічного забезпечення клубних і збірних команд з футзалу;

  удосконалення програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців з футзалу;

  популяризацію футзалу через засоби масової інформації.

  Футбол інвалідів

  Розвиток футболу інвалідів сприяє створенню умов для соціальної адаптації та реабілітації осіб з різними фізичними та розумовими вадами, досягнення високих спортивних результатів у всеукраїнських і міжнародних змаганнях шляхом удосконалення його інфраструктури.

  Футбол ветеранів

  Метою розвитку футболу ветеранів є популяризація футболу як засобу здорового способу життя,  задоволення потреб громадян середнього і старшого віку у заняттях фізичною культурою та спортом. Для цього необхідно розв’язати такі завдання:

  приведення статутних і регламентних документів Асоціації ветеранів футболу у відповідність з вимогами ФІФА, УЄФА та Федерації;

  удосконалення фінансового та матеріально-технічного забезпечення розвитку футболу ветеранів;

  налагодження співпраці Федерації із засобами масової інформації щодо популяризації футболу ветеранів.

  Футбол в загальноосвітніх навчальних закладах

  Розвиток уроку фізкультури з елементами футболу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2004 — 2008 роках сприятиме зростанню масовості початкового навчання футболу, розв’язанню соціальних проблем суспільства, пов’язаних з вихованням та оздоровленням дітей, а також поповненню дитячо-юнацьких спортивних шкіл талановитими дітьми. Для цього необхідно забезпечити:

  розроблення та реалізацію системи підготовки вчителів фізкультури до викладання футболу в загальноосвітніх навчальних закладах;

  удосконалення науково-методичного та матеріального забезпечення уроку фізкультури з елементами футболу;

  здійснення МОН та Федерацією заходів з популяризації футболу;

  популяризацію уроку фізкультури з елементами футболу за допомогою засобів масової інформації.

  Футбол у сільській місцевості

  Розвиток футболу в сільській місцевості передбачає створення умов для залучення широких верств населення у сільській місцевості до занять футболом та забезпечення підготовки резерву для аматорського і професіонального футболу. З цією метою потрібно розв’язати такі завдання:

  реформування організаційних основ футболу в сільській місцевості;

  розширення кола учасників змагань серед команд у сільській місцевості;

  вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення розвитку футболу в сільській місцевості.

  Підготовка збірних команд України

  Підготовка збірних команд України передбачає розв’язання завдань вищої складності у міжнародних змаганнях — вихід до фінальних частин чемпіонату світу 2006 року  та чемпіонату Європи 2008 року. З цією метою необхідно забезпечити:

  створення сучасної навчально-тренувальної та медико-реабілітаційної бази для підготовки збірних команд України;

  динамічний зв’язок клубної та централізованої системи підготовки футболістів на основі принципу наступності організації навчально-тренувального процесу;

  удосконалення системи підготовки та добору футболістів вищої спортивної кваліфікації.

  Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
  тренерів та інших фахівців з футболу

  Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців з футболу ставить за мету задоволення потреб Федерації у тренерських кадрах та інших фахівцях на основі використання  міжнародного досвіду та впровадження сучасних науково-практичних технологій навчання.  Для досягнення цієї мети потрібно розв’язати такі завдання:

  визначення та задоволення потреб у тренерах та інших фахівцях з футболу;

  розроблення заходів щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців з футболу. 

  Організаційне забезпечення

  Для організаційного забезпечення футболу, яке має на меті підвищення ефективності роботи суб’єктів футболу шляхом удосконалення організаційної структури Федерації, необхідно розв’язати такі завдання: 

  приведення інфраструктури, статутних і регламентних документів Федерації у відповідність з документами ФІФА та УЄФА;

  удосконалення діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на розвиток футболу, підвищення ефективності роботи регіональних федерацій;

  розширення співпраці між органами виконавчої влади, Федерацією, футбольними клубами та іншими підприємствами, установами та організаціями у вирішенні питань, пов’язаних з розвитком футболу.

  Інформаційне забезпечення

  Метою і завданнями інформаційного забезпечення футболу є:

  впровадження новітніх технологій популяризації футболу серед широких верств населення як засобу здорового способу життя;

  створення інформаційного простору сфери футболу;

  розширення співпраці Федерації з асоціаціями інших країн щодо обміну  інформацією з розвитку футболу.

  Науково-методичне забезпечення

  Робота з науково-методичного забезпечення проводиться з метою удосконалення організаційних основ та подальшого розвитку і координації наукових досліджень у сфері футболу шляхом розв’язання таких завдань:

  визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у сфері футболу та забезпечення практичного застосування їх результатів у навчально-тренувальному процесі, методичні основи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців з футболу;

  співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установами з питань науково-методичного забезпечення футболу;

  удосконалення матеріально-технічної бази.

  Медико-біологічне забезпечення

  В основу медико-біологічного забезпечення футболу покладене впровадження новітніх технологій медицини, біології та науково-практичних методик з питань спортивної медицини шляхом розв’язання таких завдань:

  створення інфраструктури медико-біологічного забезпечення футболу;

  удосконалення системи антидопінгового контролю у футболі.

   

  Матеріально-технічне забезпечення футболу

  Розвиток матеріально-технічного забезпечення футболу дасть змогу удосконалити державне регулювання процесу збереження і подальшого розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури футболу на основі поєднання зусиль юридичних та фізичних осіб, заінтересованих у його розвитку. Для цього необхідно вирішити такі питання:

  створення умов для збереження та удосконалення наявної матеріально-технічної бази, визначення стратегії її подальшого розвитку;

  забезпечення державної підтримки будівництва стадіонів, футбольних полів у містах, обласних та районних центрах;

  забезпечення державної підтримки щодо участі України в проекті УЄФА з будівництва футбольних містечок як основи для масових занять футболом і перспективи його розвитку;

  вжиття заходів до створення підприємств з виготовлення екіпірування та інвентарю для футболу;

  створення інфраструктури (стадіони, навчально-тренувальні центри) для проведення фіналу чемпіонату Європи 2012 року.

  Арбітраж та інспектування у змаганнях з футболу

  Підвищення професіонального рівня арбітражу та інспектування всеукраїнських змагань з футболу потребує розв’язання таких завдань:

  впровадження сучасних методик добору та вдосконалення програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації арбітрів та делегатів;

  розроблення та впровадження новітніх концептуальних підходів щодо підготовки арбітрів і делегатів;

  приведення регламентних документів Федерації у відповідність з вимогами ФІФА, УЄФА щодо методики інспектування та тлумачення Правил гри у футбол, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій.

  Міжнародна діяльність

  Пріоритетними напрямами і метою міжнародної діяльності футбольних організацій є збереження та зміцнення позицій вітчизняного футболу на міжнародній арені, розширення співпраці з європейськими та світовими системами футболу, отримання права на проведення фіналу чемпіонату Європи 2012 року. Для цього необхідно розв’язати такі завдання:

  удосконалення співпраці, спрямованої на зміцнення і розширення взаємовідносин з міжнародними футбольними організаціями, асоціаціями, федераціями та футбольними союзами інших країн з питань розвитку футболу;

  вивчення та поширення міжнародного досвіду розвитку футболу;

  розроблення та реалізація спільних міжнародних проектів з питань розвитку футболу;

  забезпечення обміну науковою інформацією, проведення спільних міжнародних наукових заходів.

  III. Фінансування Програми

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у відповідних бюджетах на розвиток фізичної культури і спорту, освіти, а також позабюджетних коштів та інших джерел.

  IV. Управління виконанням Програми

  З метою забезпечення виконання Програми, її  ефективності утворюється орган управління, який складається з керівника Програми, робочої групи та координаційної ради, до складу яких входять представники міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ, Федерації та інших громадських організацій. Для інформаційного супроводу Програми створюється комп’ютерна мережа з відповідним програмним забезпеченням, до якої мають доступ заінтересовані міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, установи, Федерація та громадські організації. Це дасть змогу оперативно отримувати інформацію про результати виконання Програми, налагодити поточний зворотній зв’язок та своєчасно доводити до виконавців рішення органу управління виконанням Програми.

  V. Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  удосконалити організаційні засади системи футболу, збільшити до 2008 року чисельність представників широких верств населення до 1,5 млн. чоловік, які регулярно займаються футболом, що сприятиме зниженню рівня злочинності, алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління та підвищенню рівня соціальної стабільності;

  підвищити міжнародний рейтинг вітчизняного футболу;

  забезпечити постійну участь збірних команд у фінальних частинах чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор, успішну участь клубних команд у змаганнях Ліги чемпіонів, розіграші Кубку УЄФА, в інших євротурнірах;

  створити умови для формування регіональних центрів з підготовки резервів, підвищення якості навчання в дитячо-юнацьких спортивних школах, запровадити у 65 відсотках загальноосвітніх навчальних закладів урок фізкультури з елементами футболу;

  задовольнити потребу футболу у кваліфікованих тренерах, інших фахівцях футболу;

  запровадити новітні технології науково-методичного та медико-біологічного забезпечення навчально-тренувального процесу в усіх професіональних футбольних клубах;

  посилити державну підтримку щодо збереження матеріально-технічної бази футболу, будівництва стадіонів, футбольних містечок і полів;

  створити навчально-тренувальні комплекси для збірних і клубних команд України і забезпечити їх сучасним технічним обладнанням;

  привести у відповідність з вимогами ФІФА та УЄФА інфраструктуру професіональних футбольних клубів.

  Виконання Програми в повному обсязі дасть змогу піднести рівень розвитку вітчизняного футболу та привести його у відповідність з національними інтересами, вимогами до розвитку футболу у світі.

  Кількісні показники та динаміка розвитку футболу зазначені у
  додатках 1 — 9.  VI. Заходи, спрямовані на виконання Програми

   

  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

  У тому числі за роками

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Дитячо-юнацький футбол

  1. Створити регіональні дитячо-юнацькі асоціації (ліги)

  Федерація футболу України (Федерація)*, Регіональна федерація футболу (РФФ)*, Держкомспорт

  2004 — 2007

   

   

   

   

   

   

  2. Впровадити в практику стажування тренерів з дитячо-юнацького футболу у провідних науково-методичних центрах інших країн

  Держкомспорт, Федерація*, Професіональна футбольна ліга (ПФЛ)*

  2004 — 2008

  250, з них
  позабюджетні кошти — 250  50  50  50  50  50

  3. Створити:

   

   

   

   

   

   

   

   

  регіональні центри підготовки футболістів

  Держкомспорт, МОН,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація*

  — “—

   

   

   

   

   

   

  матеріально-технічну базу для утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл

  Федерація*, ПФЛ*

  2004

   

   

   

   

   

   

  4. Привести у відповідність з вимогами ФІФА, УЄФА регламентні документи Федерації щодо трансферів футболістів віком до 18 років

  Держкомспорт, Федерація*

  —“—

   

   

   

   

   

   

  5. Створити веб-сторінку дитячо-юнацького футболу на веб-сайті Федерації

  Федерація*,РФФ*

  2004 — 2006

  150, з них

  позабюджетні кошти — 150

  50

  50

  50

   

   

  6. Організовувати проведення міжнародних матчів серед дитячих команд віком 12 — 13 років

  Федерація*

  2004 — 2008

  310, з них позабюджетні кошти — 310

   

  50

   

  60

   

  60

   

  70  70

  Усього

  710

  150

  160

  160

  120

  120

  У тому числі позабюджетні кошти

  710

   

   

   

   

   

  Аматорський футбол

  7. Забезпечити проведення всеукраїнських змагань з футболу серед трудових колективів виробничої сфери на призи “Робітничої газети”

  Держкомспорт, Федерація*,
  спортивне товариство профспілок “Україна”

  2004 — 2008

  250, з них
  позабюджетні кошти —
  250

   

   

  50

   

   

  50

   

   

  50

   

   

  50
  50


   

  8. Організувати проведення міжнародних матчів серед дитячих команд віком 13 — 14 років

  Федерація*

  — “—

  310, з них
  позабюджетні кошти —
  310

  50

  60

  60

  70
  70


   

  9. Налагодити співпрацю аматорських і професіональних клубів щодо участі футболістів віком до 19 років у змаганнях серед аматорських команд

  Федерація*

  2004

   

   

   

   

   

   

   

  10. Розробити типове положення про аматорський футбольний клуб

  — “—

  — “—

   

   

   

   

   

   

   

  11. Вивчити питання щодо залучення коштів на розвиток аматорського футболу

  Держкомспорт, Федерація*

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  12. Удосконалити організацію всеукраїнських та регіональних змагань серед аматорських команд

  Федерація*

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

  560

  100

  110

  110

  120

  120

  У тому числі позабюджетні кошти 

  560

   

   

   

   

   

  Професіональний футбол

  13. Впровадити з урахуванням вимог УЄФА систему атестації професіональних футбольних клубів

  Держкомспорт, Федерація*

  2004 — 2008

  195, з них позабюджетні кошти —
  195

   

   

  39

   

   

  39

   

   

  39

   

   

  39
  39


  14. Привести у відповідність з вимогами “Положення про атестування футбольних клубів України” інфраструктуру професіональних футбольних клубів

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадмі-ністрації, ФФУ*, ПФЛ*

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

  Усього

  195

  39

  39

  39

  39

  39

  У тому числі позабюджетні кошти

  195

   

   

   

   

   

  Жіночий футбол

  15. Створити Асоціацію жіночого футболу України

  Федерація*

  2004

   

   

   

   

   

   

  16. Розробити програму удосконалення інфраструктури жіночого футболу та забезпечити її виконання

  Держкомспорт, МОН, Федерація *

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

  17. Відкрити відділення жіночого футболу в дитячо-юнацьких спортивних школах

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

  18. Створити регіональні центри підготовки резервів для жіночого футболу

  — “—

  — “—

   

   

   

   

   

   

  19. Розробити та провести заходи щодо розвитку та популяризації жіночого футболу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах

  Держкомспорт, МОН, Федерація*

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

  20. Розширити співпрацю з міжнародними футбольними організаціями, асоціаціями інших країн з метою координації зусиль у розвитку жіночого футболу

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

  Пляжний футбол

  21. Створити регіональні асоціації, професіональну та аматорську ліги з пляжного футболу

  Федерація*, РФФ*

  2004 — 2006

   

   

   

   

   

   

  22. Розширити мережу змагань з пляжного футболу

  Держкомспорт, Федерація*, РФФ*

  2004 — 2008

  2354, з них позабюджетні кошти — 2354

   

  346,5

   

  330

   

  440

   

  550  687,5

  23. Збудувати фізкультурно-оздоровчі комплекси для занять пляжним футболом і проведення всеукраїнських та міжнародних змагань

  Держкомспорт, Держбуд, Федерація*, ААФУ*

  — “—

  1875, з них позабюджетні кошти — 1875

  675

  225

  300

  300

  375

  24. Організувати змагання на першість України серед загальноосвітніх та вищих навчальних закладів

  МОН, ААФУ*

  2004 — 2008

  299,2, з них позабюджетні кошти — 299,2

  52,8

  61,6

  61,6

  61,6

  61,6

  Усього

  4528,2

  1074,3

  616,6

  801,6

  911,6

  1124,1

  У тому числі позабюджетні кошти

  4528,2

   

   

   

   

   

  Студентський футбол

  25. Створити регіональні асоціації студентського футболу

  МОН, Федерація*, РФФ*

  2004 — 2008

  75, з них позабюджетні кошти — 75

   


  15

   


  15

   


  15

   


  15

   


  15

  26. Розробити та впровадити заходи щодо удосконалення регіональних і всеукраїнських змагань серед студентських команд

  МОН, Держкомспорт, Федерація*

  —“—

  250, з них позабюджетні кошти — 250

  50

  50

  50

  50

  50

  Усього

  325

  65

  65

  65

  65

  65

  У тому числі позабюджетні кошти

  325

   

   

   

   

   

  Футзал

  27. Розширити мережу:

  відділень з футзалу в дитячо-юнацьких спортивних школах

   

  Держкомспорт, МОН, ФСТ*, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

   

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

  змагань з футзалу серед широких верств населення

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

   

  1125, з них: місцевий бюджет — 75

  15

  15

  15

  15

  15

  позабюджетні кошти — 1050

  210

  210

  210

  210

  210

  28. Розробити пропозиції щодо включення футзалу до навчальних програм у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах

  Держкомспорт,
  МОН, Федерація*

  2004

   

   

   

   

   

   

  29. Розробити та впровадити Програму фінансового забезпечення футзалу “Спорт. Бізнес. Україна” із залученням вітчизняних та іноземних інвесторів

  Федерація*

  2005

   

   

   

   

   

   

  30. Завершити процес створення регіональних асоціацій футзалу в усіх регіонах

  Федерація*, Держкомспорт

  2004 — 2007

   

   

   

   

   

   

  31. Створити Дитячо-юнацьку лігу футзалу України

  Федерація*

  2004

   

   

   

   

   

   

  32. Забезпечити підготовку збірних команд з футзалу до міжнародних змагань

  —“—

  2004 — 2008

  3773,5, з них позабюджетні кошти — 3773,5

  740,1

   775

  670,2

  778

  810,2

  33. Розробити типовий проект та започаткувати будівництво спортивних майданчиків з належним обладнанням для занять футзалом

  Держкомспорт, Держбуд, Федерація*

  2004 — 2008

  згідно з обсягами проектної вартості

   

   

   

   

   

  Усього

  4898,5

  965,1

  1000

  895,2

  1003

  1035,2

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

  кошти місцевого бюджету

  75

   

   

   

   

   

  позабюджетні кошти

  4823,5

   

   

   

   

   

  Футбол інвалідів

  34. Розглянути можливість створення Всеукраїнського центру футболу інвалідів на базі стадіонів “Спартак”  (м. Київ) або “Спартак” (м. Бровари Київської області)

  Держкомспорт, Національний комітет спорту інвалідів України*, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” 

  2004 — 2005

   

   

   

   

   

   

  35. Створити регіональні навчально-спортивні центри футболу інвалідів в спеціалізованих школах-інтернатах

  Держкомспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація*

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

  Футбол ветеранів

  36. Створити фонд підтримки ветеранів футболу

  Держкомспорт, Федерація*

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

  37. Розробити заходи щодо проведення всеукраїнських змагань ветеранів футболу

  —“—

  2004 — 2005

   

   

   

   

   

   

  38. Розробити програми підготовки збірної команди ветеранів з футболу до участі у чемпіонатах Європи, світу і всесвітніх іграх ветеранів

  Держкомспорт, Федерація*

  —“—

   

   

   

   

   

   

  Футбол у загальноосвітніх навчальних закладах

  39. Забезпечити:

  проведення всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій, семінарів і курсів з методики викладання футболу в загально-освітніх навчальних закладах

   

  МОН, Федерація*

   

  2004 — 2008

   

   

  2799,5, з них: державний бюджет — 36,5**

   

  7,3

   

  7,3

   

  7,3

   

  7,3

   

  7,3

  місцевий бюджет —2197,5**

   

  439,5

   

  439,5

   

  439,5

   

  439,5

   

  439,5

  позабюджетні кошти - 565,5

  113,1

  113,1

  113,1

  113,1

  113,1

  випуск рубрик „Футбол у школі” в журналах „Фізичне виховання в школі” та “Барвінок”, газеті “Освіта”, на веб-сайтах Федерації та МОН, навчального відеофільму „Урок фізкультури з елементами футболу” та комп’ютерної програми „Футбол — джерело здоров’я”, видання навчальних посібників для проведення уроку фізкультури з елементами футболу

  МОН, Федерація*

  2004 — 2008

  874,5, з них: державний бюджет — 88**

   

  17,6

   

  17,6

   

  17,6

   

  17,6

   

  17,6

  позабюджетні кошти — 786,5

  157,3

  157,3

  157,3

  157,3

  157,3

  придбання футбольного інвентарю для проведення уроку фізкультури з елементами футболу

  МОН, Федерація*

  2004 — 2008

  550, з них: державний бюджет — 110**

  22

  22

  22

  22

  22

   

   

   

   

   

   

  створення підприємств з виробництва комплектів обладнання для будівництва футбольних містечок у межах програми Федерації “Наше майбутнє”

  Держкомспорт, МОН, Федерація*

  —“—

  позабюджетні кошти — 440

  88

  88

  88

  88

  88

  40. Забезпечити проведення:

  конкурсів на кращий урок фізкультури з елементами футболу

   

   

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація*

  2004 — 2008

  725, з них: державний бюджет — 110**

  22

  22

  22

  22

  22

  місцевий бюджет — 244,5

  48,9

  48,9

  48,9

  48,9

  48,9

  позабюджетні кошти — 370,5

   

  68,7

   

  71,4

   

  74,1

   

  76,8

   

  79,5

  форуму „Футбольні канікули” серед загальноосвітніх навчальних закладів

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

  спільних засідань за підсумками розвитку уроку фізкультури з елементами футболу

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

  спортивного свята “Здрастуй, урок футболу!”

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

  показових уроків фізкультури з елементами футболу, присвячених Дню футболу в Україні

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

  4949

  984,4

  987,1

  989,8

  992,5

  995,2

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

  кошти державного бюджету 

  344,5

   

   

   

   

   

  кошти місцевого бюджету

  2442

   

   

   

   

   

  позабюджетні кошти 

  2165,5

   

   

   

   

   

  Футбол у сільській місцевості

  41. Забезпечити проведення літніх сільських спортивних ігор серед широких верств населення та “Футбольних фестивалів” серед дітей, які проживають у сільській місцевості

  Мінагрополітики, кооперативно-профспілкове фізкультурно-спортивне товариство “Колос”

  2005, 2008

  5900, з них: державний бюджет — 210** позабюджетні кошти - 380

   

   

  105

   

  180

   

   

  105

   

  200

   

  42. Забезпечити проведення реконструкції та ремонту стадіонів у сільській місцевості, зокрема ”Колос” (м. Бориспіль Київської області), Національного аграрного університету (м. Київ), “Колос” (м. Скадовськ), “Колос” (смт Краснопілля Сумської області)

  Мінагрополітики,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, кооперативно-профспілкове фізкультурно-спортивне товариство “Колос”

  2004 — 2008

  2870, з них: місцевий бюджет — 1620

  250

  300

  320

  350

  400

  позабюджетні кошти — 1250

  150

  200

  250

  300

  350

  Усього

  3460

  400

  785

  570

  955

  750

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

  кошти державного бюджету

  210

   

   

   

   

   

  кошти місцевого бюджету

  1620

   

   

   

   

   

  позабюджетні кошти

  1630

   

   

   

   

   

   

   

   

  Підготовка збірних команд України

  43. Розробити Комплексну програму підготовки та участі збірних команд України з футболу в Олімпійських іграх, чемпіонатах і першостях світу, Європи, всесвітніх універсіадах та забезпечити її виконання

  Держкомспорт, ФФУ*

  2004 — 2008

  53 300, з них: державний бюджет —3300**

  500

  700

  700

  700

  700

  позабюджетні кошти —
  50 000

  10000

  10000

  10000

  10000

  10000

  44. Впровадити в Україні проведення міжнародних змагань за участю збірних команд вікових категорій
  U-17, U-19

  Держкомспорт, Федерація*

  —“—

  3445, з них позабюджетні кошти —
  3445

   

   

  530

   

   

  530

   

   

  795

   

   

  795

   

   

  795

  45. Забезпечити навчально-тренувальні центри підготовки збірних команд України сучасним медичним обладнанням для обстеження функціонального стану та реабілітації футболістів

  Держкомспорт, МОЗ, Федерація*

  2004 — 2005

  1231, з них позабюджетні кошти — 1231

   

  536

   

  695

   

   

   

  Усього

  57976

  11566

  11925

  11495

  11495

  11495

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

  кошти державного бюджету 

  3 300

   

   

   

   

   

  позабюджетні кошти 

  54 676

   

   

   

   

   

   

  Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців з футболу

  46. Створити систему підвищення кваліфікації керівників спортивних споруд та інших фахівців з підготовки спортивних споруд до футбольних матчів

  Держкомспорт, Федерація*

  2004 — 2005

  26, з них
  позабюджетні кошти — 26

   

  13

   

  13

   

   

   

  47. Запровадити на факультетах і кафедрах фізичного виховання у вищих навчальних закладах курс лекцій з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для науково-методичних груп забезпечення навчально-тренувального процесу

  Держкомспорт, МОН, Федерація*

  2004 — 2008

  36, з них

  позабюджетні кошти — 36

   


  18

   

   

   

   


  18

  48. Удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації тренерів з футболу у Центрі ліцензування Федерації

  Федерація*

  —“—

  90 з них

  позабюджетні кошти — 90

   

  18

   

  18

   

  18

   

  18

   

  18

  49. Створити:

  при Національному університеті фізичного виховання та спорту курси з підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців з футболу

   

  Держкомспорт, МОН, НУФВ, Федерація*

   

   

  —“—

   

  65, з них позабюджетні кошти — 65

   

   

  13

   

   

  13

   

   

  13

   

   

  13

   

   


  13

  Вищу школу тренерів з футболу

  Держкомспорт, Федерація*

  2005 — 2006

   

   

   

   

   

   

  регіональні центри ліцензування (атестації) тренерів з футболу у мм. Дніпропетровську, Києві, Львові, Сімферополі та Харкові

  Держкомспорт, МОН, Федерація*

  2004 — 2008

   315, з них

  позабюджетні кошти — 315

   

   

  78

   

   

  53

   

   

  53

   

   

  53

   

   

  78

  50. Організувати тематичні семінари тренерів з футболу на факультетах та кафедрах фізичного виховання вищих навчальних закладів

  Держкомспорт, МОН, Федерація*, РФФ*

  —“—

  150 з них

  позабюджетні кошти — 150

  30

  30

  30

  30

  30

  51. Передбачити у програмах підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації тренерів з футболу у вищих навчальних закладах розділи “Футзал”, “Пляжний футбол” та “Жіночий футбол”

  Держкомспорт, МОН, ФФУ*

  —“—

   

   

   

   

   

   

  52. Провести міжнародні семінари з питань обміну досвідом підготовки фахівців з футболу та організації навчально-тренувального процесу

  Держкомспорт, ФФУ*

  2004, 2006, 2008

  36, з них позабюджетні кошти — 36

   


  12

   

   


  12

   

   


  12

  Усього

  718

  182

  127

  126

  114

  169

  У тому числі позабюджетні кошти

  718

   

   

   

   

   

  Організаційне забезпечення

  53. Створити у регіонах клуби любителів футболу

  РФФ*

  2004 — 2006

  80, з них позабюджетні кошти — 80

   

  20

  20

  20

  20

  54. Удосконалити та привести у відповідність із законодавством та вимогами ФІФА, УЄФА регламенти всеукраїнських змагань

  Держкомспорт, Федерація*, ПФЛ*

  2004 — 2008

  10, з них позабюджетні кошти — 10

  2

  2

  2

  2

  2

  55. Удосконалити організаційні засади співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади з Федерацією та регіональними федераціями, футбольними асоціаціями з питань розвитку футболу

  Держкомспорт, Федерація*

  2004

   

   

   

   

   

   

  Усього

  80

   

  20

  20

  20

  20

  У тому числі позабюджетні кошти

  80

   

   

   

   

   

  Інформаційне забезпечення

  56. Створити Асоціацію футбольних журналістів

  Федерація*

  2005

   

   

   

   

   

   

  57. Розробити програму навчання і підвищення кваліфікації журналістів, які висвітлюють футбольну тематику

  Держкомспорт, МОН, Федерація*

  2006

   

   

   

   

   

   

  58. Створити науково-популярні та освітні радіо- і телепрограми, забезпечити виробництво відеофільмів методичного та просвітницького характеру з футбольної тематики для дітей дошкільного і шкільного віку, студентів і батьків

  Держкомтелерадіо, Держкомспорт, МОН, Федерація*

  2004 — 2008

  1350, з них позабюджетні кошти — 1350

   

  270

   

  270

   

  270

   

  270

   

  270

  59. Створити систему інформування фахівців з футболу з науково-методичних проблем та питань використання вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку футболу

  Федерація*, ПФЛ*

  —“—

  900, з них

  позабюджетні кошти — 900

  180

  180

  180

  180

  180

  60. Удосконалити технології інформаційного обміну з ФІФА, УЄФА та асоціаціями інших країн та здійснити проект “Український футбол — в Інтернет”

  Федерація*

  2004 — 2005

   

   

   

   

   

   

  Усього

  2250

  450

  450

  450

  450

  450

  У тому числі позабюджетні кошти

  2250

   

   

   

   

      

  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

  У тому числі за роками

   

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

   

  Науково-методичне забезпечення

   

  61. Створити науково-методичну групу Федерації для забезпечення підготовки збірних команд та науково-методичні групи в професіональних футбольних клубах

  Держкомспорт, МОН, Федерація*

  2004 — 2008

  6454,4, з них позабюджетні кошти:

   

   

   

   

   

   

  Федерація*

   

  60

  60

  60

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

  вищої ліги —3189,1


  733,1

  614

  614

  614

  614

   

   

   

   

  першої ліги — 2370,1

   


  559,7


  559,7


  559,7


  691

   

   

   

   

  другої ліги — 655,2

   


  163,8


  163,8


  163,8


  163,8

   

  62. Розробити та забезпечити виконання програм:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  теоретичних і практичних семінарів з вивчення сучасних методик управління і науково-методичного забезпечення футболу

  —“—

  —“—

  119,7, з них: державний бюджет — 53,2**

   

  13,3

  13,3

  13,3

  13,3

   

   

   

   

  позабюджетні кошти - 66,5

  13,3

  13,3

  13,3

  13,3

  13,3

   

  участі Федерації в міжнародних проектах науково-методичного забезпечення футболу

  МОН, Федерація*

  —“—

  80, з них позабюджетні кошти — 80

  16

  16

  16

  16

  16

   

  63. Підготувати і здійснити видання навчальних програм і посібників для суб’єктів футболу з урахуванням досвіду провідних асоціацій, федерацій та футбольних союзів інших країн

  МОН, Федерація*

  2004 — 2008

  124,5, з них: державний бюджет —103,5**

  20,7

  20,7

  20,7

  20,7

  20,7

   

   

   

   

  позабюджетні кошти — 21

  17

  1

  1

  1

  1

   

  64. Забезпечити:

  підготовку та видання відеофільмів з методики тренування дитячо-юнацьких, аматорських і професіональних команд “Практикум для тренера”

  —“—

  2005 — 2008

  60, з них позабюджетні кошти — 60

   

  20

  20

   

  20

   

  узагальнення та публікацію результатів наукових досліджень у щорічному інформаційному посібнику “Практикум з футболу”

  Федерація *

  —“—

  15, з них

  позабюджетні кошти — 15

  3

  3

  3

  3

  3

   

  проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій з питань розвитку футболу

  Держкомспорт, Федерація*

  2004 — 2008

  95, з них: державний бюджет — 25**

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

  позабюджетні кошти — 70

  14

  14

  14

  14

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  65. Розробити методики добору дітей різного віку для занять футболом

  Держкомспорт, МОН, Федерація*

  2004 — 2006

  19,2, з них

  позабюджетні кошти — 19,2

  6,4

  6,4

  6,4

   

   

   

  Усього

  6967,8

  828,5

  1510,2

  1510,2

  1483,8

  1635,1

   

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

  кошти державного бюджету

  181,7

   

   

   

   

   

   

  позабюджетні кошти

  6786

   

   

   

   

   

   

  Медико-біологічне забезпечення

   

   

   

   

   

   

   

   

  66. Розробити Програму з удосконалення інфраструктури медико-біологічного забезпечення системи футболу та забезпечити її виконання

  Держкомспорт, МОЗ,
  Федерація*

  2004 — 2006

   

   

   

   

   

   

   

  67. Створити:

  спортивну аптеку Федерації для забезпечення фармакологічними засобами збірних і клубних команд

   

  Держкомспорт, МОЗ,
  Федерація*

   

  2005

   

  600, з них позабюджетні кошти — 600

   

     600

   

   

   

   

  центри медико-біологічного забезпечення та реабілітації футболістів на базі Українського центру спортивної медицини, Київського центру спортивної медицини, Кримського республіканського, Севастопольського міського та обласних лікувально-фізкультурних диспансерів

  Держкомспорт, МОЗ,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація*

  2005

  950, з них
  позабюджетні кошти — 950

     950

   

   

   

   

  68. Провести наукові дослідження та розробити нові медико-біологічні технології для впровадження в навчально-тренувальний процес

  Федерація*

  2005 — 2008

  399,6, з них
  державний бюджет —399,6**

   

  99,9

  99,9

  99,9

  99,9

   

  69. Провести науково-дослідні роботи з розподілу тренувальних навантажень у різних вікових групах дитячо-юнацького футболу

  Держкомспорт, МОЗ, Федерація*

  2004 — 2008

  55, з них
  позабюджетні кошти — 55

  20

  10

  10

  10

  5

   

  Усього

  2004,6

  20

  1659,9

  109,9

  109,9

  104,9

   

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

  кошти державного бюджету

  399,6

   

   

   

   

   

   

  позабюджетні кошти

  1605

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Матеріально-технічна база та інфраструктура футболу

   

  70. Провести:

  реконструкцію стадіонів і навчально-тренувальних баз у регіонах з дотриманням вимог ФІФА та УЄФА

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держбуд, Федерація*

   

  2004 — 2008

   

  згідно з регіональними програмами розвитку футболу

   

  відповідно до програми Федерації “Наше майбутнє” акції щодо будівництва футбольних містечок на території житлових масивів, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, у сільській місцевості

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація*, РФФ*

   

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  71. Визначити потреби футболу у матеріально-технічному забезпеченні

   Держкомспорт, Федерація*

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  372. Підготувати і внести пропозиції до Кабінету Міністрів щодо:

  доповнення Переліку спортивних баз олімпійської і паралімпійської підготовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1307, навчально-тренувальними базами з підготовки збірних команд України з футболу
  Держкомспорт, Федерація*

  2004


   

   

   

   

   

   

   

  створення інфраструктури для проведення фіналу чемпіонату Європи 2012 року

  Київська міська, Донецька та Львівська обласні держадміністрації

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  будівництва національного центру футзалу

  Держкомспорт, Федерація*

  2005

   

   

   

   

   

   

   

  73. Збудувати на території Національного спортивного комплексу “Олімпійський” з використанням можливостей програми ФІФА “Гол” навчально-тренувальний комплекс підготовки юнацьких і юніорських збірних команд та навчально-тренувальний комплекс підготовки національної збірної команди у с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області

  Держкомспорт, Держбуд, Федерація*, Київські міська та обласна держадміністрації

  2004 — 2005

  32400, з них позабюджетні кошти — 32400
  20000

  12400


   

   

   

   

  747. Обладнати навчально-тренувальний комплекс підготовки юнацьких і юніорських збірних команд сучасними технічними засобами для науково-методичного та медико-біологічного забезпечення навчально-тренувального процесу

  Держкомспорт, МОЗ, Федерація*

  2005

  2000, з них позабюджетні кошти —
  2000

   
  2000


   

   

   

   

  758. Розв’язати відповідно до вимог УЄФА питання щодо можливості будівництва покрівлі на Національному спортивному комплексі “Олімпійський”

  Держкомспорт, Держбуд,
  Київська міськ-держадміністрація

  2008

   

   

   

   

   

   

   

  2976. Вирішити питання щодо будівництва в Автономній Республіці Крим навчально-тренувального комплексу для потреб дитячо-юнацького футболу, професіональних футбольних клубів і збірних команд України

  Держкомспорт, ФФУ*, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Держбуд

  2006 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  770. Розробити з використанням можливостей програми ФІФА “Гол”перспективний план модернізації діючих і будівництва нових спортивних споруд, у тому числі футбольних полів із штучним покриттям

  Держкомспорт, ФФУ*, Держбуд

  2004 — 2005

   

   

   

   

   

   

   

  78. Розробити план поетапного створення мережі підприємств щодо виробництва спортивного інвентарю, екіпірування, обладнання і техніки

  Держкомспорт, Мінпромполітики, Держпідприємництво, Федерація*, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  79. Здійснювати організаційні заходи із залучення населення, зокрема дітей, до занять футболом за місцем їх проживання

  Держкомспорт, Федерація*, центри фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  803. Установити спортивні майданчики для занять дітей футболом у межах програми ФФУ ї“Наше майбутнє”

  Федерація*,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  —“—

   

  750

  750

  750

  750

  750

   

  81. Збудувати у м. Києві штаб-квартиру Федерації,  “Дім футболу” з використанням можливостей програми ФІФА “Гол”

  Федерація*,
  Київська міськ- держадміністрація

  2004 — 2005

  20000, з них позабюджетні кошти — 20000
  10000

  10000


   

   

   

   

  Усього

  58150

  30750

  25150

  750

  750

  750

   

  У тому числі позабюджетні кошти

  58150

   

   

   

   

   

   

  Арбітраж та інспектування у змаганнях з футболу

   

  10

  10

  10

  10

  10

   

  82. Розробити та реалізувати регіональні програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітрів та делегатів. Утворити у регіонах постійно діючі навчальні курси

  Федерація*, РФФ*

  2004 — 2005

  50, з них позабюджетні кошти — 50

  10

  10

  10

  10

  10

   

  834. Привести у відповідність з вимогами ФІФА та УЄФА програми атестування і проведення навчально-тренувальних зборів делегатів та арбітрів

  Федерація*

  2004

   

   

   

   

   

   

   

  845. Розглянути питання щодо утворення шкіл з підготовки футбольних арбітрів

  Федерація*, РФФ*

  2004 — 2005

   

   

   

   

   

   

   

  85. Запровадити єдині вимоги до методики інспектування і тлумачення Правил гри у футбол відповідно до вимог ФІФА та УЄФА

  Федерація*

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  86. Удосконалити порядок ротації арбітрів

  — “—

  2004 — 2005

   

   

   

   

   

   

   

  87. Розробити та впровадити систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації арбітрів з футзалу, пляжного футболу та футболу інвалідів

  — “—

  2004 — 2008


   


   


   

   

   

   

   

  6988. Розробити і забезпечити виконання програм з:

  переведення арбітражу у футболі на професіональну основу


  Федерація*, Держкомспорт

  2004 — 2005

  10, з них позабюджетні кошти — 10

  5

  5

   

   

   

   

  підготовки молодих арбітрів для обслуговування змагань серед дитячо-юнацьких команд

  Держкомспорт, Федерація*

  2004 — 2008

  50, з них позабюджетні кошти — 50

  10

  10

  10

  10

  10

   

  матеріально-технічного забезпечення системи арбітражу

  —“—

  2004 — 2007

  10, з них позабюджетні кошти — 10

  5

   

   

  5

   

   

  890. Утворити навчально-методичний кабінет для арбітрів і делегатів з використанням матеріально-технічної бази федерації

  Федерація*, Держкомспорт

  2004 — 2008

  130, з них позабюджетні кошти — 130

  50

  20

  20

  20

  20

   

  901. Удосконалити методику контролю за якістю арбітражу за допомогою відео- та комп’ютерної техніки

  Держкомспорт, Федерація*

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  912. Розробити та забезпечити виконання плану співпраці з комітетами арбітрів ФІФА, УЄФА з питань проведення в Україні міжнародних науково-практичних конференцій арбітрів

  —“—

  2005, 2007

  50, з них позабюджетні кошти — 50

   

  25

   

  25

   

   

  923. Розробити та запровадити механізми співпраці Федерації з асоціаціями, федераціями та футбольними союзами інших країн щодо обміну досвідом та передових методик арбітражу

  Держкомспорт, Федерація*

  2004 — 2008

  25, з них позабюджетні кошти — 25

  5

  5

  5

  5

  5

   

  93. Визначити порядок стимулювання роботи арбітрів з урахуванням досвіду асоціацій, федерацій та футбольних союзів інших країн

  Федерація*

  2004

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

  325

  85

  75

  45

  75

  45

   

  У тому числі позабюджетні кошти

  325

   

   

   

   

   

   

  Міжнародна діяльність

   

   

   

   

   

   

   

   

  924. Розширити співпрацю Федерації з міжнародними футбольними організаціями, асоціаціями, федераціями та футбольними союзами інших країн щодо обміну інформацією та досвідом з питань розвитку футболу

  — “—

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  935. Провести науково-практичну конференцію з питань розвитку футболу

  Держкомспорт, Федерація*

  2007

  170, з них позабюджетні кошти — 170

   

   

   

  170

   

   

  964. Розробити програму співпраці з асоціаціями, федераціями та футбольними союзами інших країн щодо навчання тренерів та інших фахівців з футболу

  Федерація*

  2004

   

   

   

   

   

   

   

  975. Налагодити співпрацю Федерації з ФІФА та УЄФА для здійснення спільних проектів щодо фінансування будівництва спортивних об’єктів та забезпечення розвитку футболу у межах програм “Гол” і “Хет-трик”

  Федерація*

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  968. Розглянути питання щодо утворення підприємств із залученням іноземних інвестицій для розвитку матеріально-технічної бази футболу

  Держпідприєм-ництво, ФФУ*

  2005 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

  170

   

   

   

   

   

   

  У тому числі позабюджетні кошти

  170

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

  (тис. гривень)

  Джерела фінансування

  Обсяг фінансування

  У тому числі за роками

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Державний бюджет

  4 435,8

  594,6

  1012,8

  907,8

  1012,8

  907,8

  Місцеві бюджети

  45 139

  11 602,7

  11 516,4

  7 164,3

  7 240

  7 615,6

  Позабюджетні кошти

  188 159,4

  64 111,8

  55 512,9

  22 928,5

  22 265,2

  23 323

  Усього

  237 734,2

  76 309,1

  68 042,1

  31 000,6

  30 518

  31 864,4

   

   

  _________________________________  Додаток 1
  до Програми

  Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
  олімпійського резерву  та дитячо-юнацьких
  спортивних шкіл з футболу, які рекомендується утворити

   

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Станом на
  20 листопада 2003 р.

  Рекомендується утворити за роками

  Разом на кінець 2008 року

   

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Автономна Республіка Крим

  1

   

   

   

   

  1

  2

   

  Область:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  2

   

   

  1

  1

   

  4

   

  Волинська

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дніпропетровська

  3

   

  3

  1

   

   

  7

   

  Донецька

  7

  1

  2

  8

  3

  2

  23

   

  Житомирська

  1

   

   

   

   

   

  1

   

  Закарпатська

  1

  1

   

   

   

   

  2

   

  Запорізька

  2

   

   

   

  1

   

  3

   

  Івано-Франківська

   

   

   

   

   

  1

  1

   

  Київська

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кіровоградська

   

   

  2

   

   

   

  2

   

  Луганська

  2

   

   

   

   

   

  2

   

  Львівська

  2

   

   

   

   

   

  2

   

  Миколаївська

  4

   

   

   

   

   

  4

   

  Одеська

  3

   

   

   

   

   

  3

   

  Полтавська

  1

   

  1

  1

  1

   

  4

   

  Рівненська

  1

   

   

   

   

  1

  2

   

  Сумська

  1

   

   

   

   

   

  1

   

  Тернопільська

  1

   

   

   

   

   

  1

   

  Харківська

  1

   

   

  1

   

   

  2

   

  Херсонська

  1

  1

   

   

   

   

  2

   

  Хмельницька

  1

   

   

   

   

   

  1

   

  Черкаська

  1

   

   

   

   

   

  1

   

  Чернігівська

  4

   

   

   

   

   

  4

   

  Чернівецька

  2

   

   

   

   

   

  2

   

  м. Київ

  8

  2

  2

  2

  2

  2

  18

   

  м. Севастополь

  1

   

   

   

   

   

  1

   

  Усього

  51

  5

  10

  14

  8

  7

  95

   

  _________________________  Додаток 2
  до Програми

  Кількість відділень з футболу у комплексних спеціалізованих
  дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву та дитячо-юнацьких
  спортивних школах, які рекомендується утворити

   

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Станом на
  20 листопада 2003 р.

  Рекомендується утворити за роками

  Разом на кінець 2008 року

   

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Автономна Республіка Крим

  31

   

  2

  1

  1

  3

  38

   

  Область:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  32

  1

   

  1

   

  1

  35

   

  Волинська

  29

   

   

  1

  1

  1

  32

   

  Дніпропетровська

  54

   

  1

  2

   

   

  127

   

  Донецька

  44

  4

  2

  6

  5

  4

  65

   

  Житомирська

  20

  1

  1

   

  1

  2

  25

   

  Закарпатська

  25

  1

  1

   

   

   

  27

   

  Запорізька

  22

  1

  1

  1

   

  1

  26

   

  Івано-Франківська

  29

   

  1

  2

  3

  3

  38

   

  Київська

  43

  3

  5

  3

  2

  2

  58

   

  Кіровоградська

  22

  3

  3

  2

  2

  1

  33

   

  Луганська

  22

   

  2

  3

  4

   

  31

   

  Львівська

  42

  2

  3

  4

  2

  3

  56

   

  Миколаївська

  29

  1

   

   

  1

  1

  32

   

  Одеська

  28

  2

  2

  2

  1

   

  35

   

  Полтавська

  27

   

  2

  3

  1

   

  33

   

  Рівненська

  29

  1

  1

   

  1

   

  32

   

  Сумська

  32

  4

  1

   

   

   

  37

   

  Тернопільська

  24

  3

  3

  2

  3

   

  35

   

  Харківська

  84

  1

  1

  1

  1

  1

  89

   

  Херсонська

  11

  1

   

   

   

   

  12

   

  Хмельницька

  36

   

   

  1

  1

   

  38

   

  Черкаська

  32

  1

   

   

   

   

  33

   

  Чернігівська

  28

   

   

   

   

   

  28

   

  Чернівецька

  28

   

  2

  2

  2

   

  34

   

  м. Київ

  3

  2

  2

  2

  2

  2

  13

   

  м. Севастополь

  3

   

   

   

   

   

  3

   

  Усього

  809

  32

  36

  39

  34

  25

  1045

   

   

  ______________________  Додаток 3
  до Програми

  Кількість учнів, яких рекомендується залучити до занять футболом у
  спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву 
  та дитячо-юнацьких спортивних школах

   

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Станом на
  20 листопада
  2003 р.

  Рекомендується залучити за роками

  Разом на кінець
  2008 року

   

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

   

  Автономна Республіка Крим

   

  4986

  5026

  5066

  5085

  5100

  5255

  5255

   

  Область:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

   

  6249

  6249

  6249

  6449

  6837

  6837

  6837

   

  Волинська

   

  3600

  3691

  3776

  3825

  3845

  3875

  3875

   

  Дніпропетровська

   

  10185

  10415

  10720

  10830

  10940

  11150

  11150

   

  Донецька

   

  4640

  5440

  5645

  6360

  6762

  7267

  7267

   

  Житомирська

   

  2810

  2910

  2960

  3120

  3340

  3480

  3480

   

  Закарпатська

   

  4635

  4764

  5138

  5667

  6210

  6620

  6620

   

  Запорізька

   

  3135

  4050

  4090

  4150

  4200

  4250

  4250

   

  Івано-Франківська

   

  4695

  5146

  5416

  5815

  6027

  6363

  6363

   

  Київська

   

  6613

  6829

  7189

  7405

  7545

  7685

  7685

   

  Кіровоградська

   

  2567

  2903

  3115

  3243

  3333

  3391

  3391

   

  Луганська

   

  3467

  3821

  4082

  4520

  4878

  5040

  5040

   

  Львівська

   

  6880

  7065

  7110

  7190

  7230

  7350

  7350

   

  Миколаївська

   

  5957

  6220

  6350

  6490

  6700

  13410

  13410

   

  Одеська

   

  7036

  7201

  7376

  7551

  7551

  7551

  7551

   

  Полтавська

   

  2932

  3726

  4006

  4345

  4730

  5070

  5070

   

  Рівненська

   

  3970

  4210

  4345

  4550

  4665

  4845

  4845

   

  Сумська

   

  4863

  5166

  5279

  5371

  5412

  5455

  5455

   

  Тернопільська

   

  2860

  3130

  3500

  3730

  3870

  3930

  3930

   

  Харківська

   

  17980

  18515

  18865

  19295

  20092

  20892

  20829

   

  Херсонська

   

  3832

  4840

  5158

  5606

  5916

  6264

  6264

   

  Хмельницька

   

  5135

  5289

  5469

  5726

  6076

  6176

  6176

   

  Черкаська

   

  5216

  5336

  5336

  5336

  5336

  5336

  5336

   

  Чернігівська

   

  5580

  6363

  6766

  7078

  7363

  7693

  7693

   

  Чернівецька

   

  3750

  4066

  4382

  4698

  5014

  5360

  5360

   

  м. Київ

   

  2306

  2476

  2676

  2921

  3196

  3510

  3510

   

  м. Севастополь

   

  891

  891

  916

  916

  941

  941

  941

   

   

  Усього

  136770

  145738

  150980

  157272

  163109

  174996

  174996

   

  _____________________  Додаток 4
  до Програми

  Загальна кількість стадіонів з трибунами не менше ніж на1500 місць, які рекомендується збудувати

  (тис. гривень)

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Станом на 20 листопада 2003 р.

  2004 рік

  2005 рік

  кількість стадіонів

  місцевий бюджет

  позабюджетні кошти

  разом

  кількість стадіонів

  місцевий бюджет

  позабюджетні кошти

  разом

  Автономна Республіка Крим

   

  28

   

   

   

   

   

   

   

   

  Область:

   

  34

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

   

  86

  1

  300

  300

  600

   

   

   

   

  Волинська

   

  67

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дніпропетровська

   

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

  Донецька

   

  34

  3

  405

  1900

  2305

  2

  50

  1455

  1505

  Житомирська

   

  12

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Закарпатська

   

  67

   

   

   

   

   

   

   

   

  Запорізька

   

  48

   

   

   

   

   

   

   

   

  Івано-Франківська

   

  24

   

   

   

   

   

   

   

   

  Київська

   

  59

  1

   

   

   

  1

   

   

   

  Кіровоградська

   

  61

  1

  50

  443

  493

  1

  50

  443

  493

  Луганська

   

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

  Львівська

   

  9

  2

   

   

   

  8

   

   

   

  Миколаївська

   

  31

  2

   

  150

  150

   

   

   

   

  Одеська

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

  Полтавська

   

  26

   

   

   

   

   

   

   

   

  Рівненська

   

  21

  3

  110

  370

  480

  1

  20

  700

  720

  Сумська

   

  16

  1

  30

  50

  80

  2

  5

  205

  210

  Тернопільська

   

  38

  3

   

  240

  240

  1

   

  110

  110

  Харківська

   

  23

  1

   

   

   

  1

   

   

   

  Херсонська

   

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

  Хмельницька

   

  26

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська

   

  32

   

   

   

   

  1

  500

   

  500

  Чернігівська

   

  4

   

   

   

   

  1

  15

  30

  45

  Чернівецька

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Київ

   

  20

  1

  200

  100

  300

  3

  500

  500

  1000

  м. Севастополь

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

  916

   

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________  2

   

  Продовження додатка 4

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  кількість стадіонів

  місцевий бюджет

  позабюд-жетні кошти

  разом

  кількість стадіонів

  місцевий бюджет

  позабюд-жетні кошти

  разом

  кількість стадіонів

  місцевий бюджет

  позабюд-жетні кошти

  разом

  Автономна Республіка Крим

   

  2

  600

  100

  700

  1

  350

  50

  400

  2

  610

  90

  700

  Область: