• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 28 липня 2004 р. № 977

  Київ

  Про внесення зміни до пункту 7 Положення про стипендію
  Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів,
  тренерів та діячів фізичної культури і спорту

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до пункту 7  Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня
  2002 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 4, ст. 141), зміну, замінивши слова і цифри “у розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму громадян” словами і цифрами “у розмірі 800  гривень кожна”.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

         Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè                                                                    В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.28