• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 липня 2004 р. № 973

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
  рідкого пічного побутового палива

   

  1. Пункт 2 після слів “на оплату житлово-комунальних послуг” доповнити словами “а також субсидії готівкою на”.

  2. Абзац п’ятий пункту 4 виключити.

  3. Підпункт 1 пункту 5 викласти в такій редакції:

  “1) у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися за денною формою у вищих навчальних закладах IIV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і зайняті доглядом за ними; громадян, що доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку), та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу”.

  4. У пункті 12:

  1) в абзаці десятому слова “на денному відділенні вищого або професійно-технічного закладу освіти, час навчання в якому зараховується до трудового стажу” замінити словами “за денною формою у вищому навчальному закладі IIV рівнів акредитації або професійно-технічному навчальному закладі”;

  2) в абзаці одинадцятому слова “на денних відділеннях вищих та професійно-технічних закладів освіти, час навчання в яких зараховується до трудового стажу” замінити словами “за денною формою у вищих навчальних закладах IIV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах”.

   

  ___________________